Rygbi

Profedigaeth wedi arwain Rob Howley i gamblo

Cyn-is hyfforddwr tîm rygbi Cymru’n egluro’r helynt arweiniodd at gael ei anfon adref o Gwpan y Byd

Rygbi

Ail-fyw buddugoliaeth swmpus tros y Saeson yn 2013

Roedd Jamie Roberts yn trafod pa glybiau nos i’w mynychu – gyda deng munud o’r gêm yn weddill!

Rygbi

Jonah Holmes yn ymuno â’r Dreigiau

Mae’r olwr, sy’n gallu chwarae fel cefnwr neu asgellwr, yn symud o Gaerlŷr

Rygbi

Phil Bennett ddim yn synnu fod Barry John wedi cefnu ar rygbi

S4C yn ailddangos gêm ola’r Brenin – oedd yn ornest, yn rhyfedd ddigon, i ddathlu hanner canrif o’r Urdd

Rygbi

Tyler Morgan yn gadael y Dreigiau

Mae’n un o chwech, ynghyd â Cory Hill, Jacob Botica, Nic Cudd, Rhys Lawrence a James Sheekey

Rygbi

Y corona wedi rhoi clec i rygbi ledled y byd

 Gyda thaith haf Cymru wedi ei chanslo, mae ein gohebydd Lleu Bleddyn yn pwyso a mesur effaith y pandemig ar rygbi…
Wayne Pivac
Rygbi

Canslo taith haf tîm rygbi Cymru

Roedd y tîm i fod i fynd i Siapan a Seland Newydd

Rygbi

Brad Mooar a Hadleigh Parkes i adael y Scarlets

Y prif hyfforddwr ac wyth chwaraewr yn gadael y tîm cyn ail-ddechrau hyfforddi

Rygbi

Cyn-asgellwr Cymru’n ymddeol o’r byd rygbi

Enillodd Tom James 12 o gapiau dros ei wlad, ac mae’n brif sgoriwr ceisiau’r Gleision

Rygbi

Cyfyngiadau teithio’n codi amheuon am dymor y PRO14

Mae timau o Gymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, yr Eidal a De Affrica yn cystadlu