Rygbi

Tipuric yn mynnu na fydd y ‘norm newydd’ yn amharu ar baratoadau Cymru cyn wynebu Lloegr

“I ddweud y gwir mae’n mynd i fod yn fwy rhyfedd pan fydd torfeydd yn cael dychwelyd”

Rygbi

Cystadleuaeth frwd am lefydd yng ngharfan Cymru

“Mae cyfarfodydd i ddewis y tîm yn cymryd llawer mwy o amser nag roedden nhw ychydig fisoedd yn ôl”

Rygbi

Cardiau coch diweddar ddim yn syndod i hyfforddwr blaenwyr Cymru

“Ond mae’n rhaid i ni wneud yn siŵr nad ni sy’n derbyn rhai,” meddai Jonathan Humphreys
Rygbi

Y Llewod gam yn nes at chwarae yng Nghaerdydd

2005 oedd y tro diwethaf i’r Llewod chwarae gartref, a hynny yn erbyn yr Ariannin yng Nghaerdydd cyn y daith i Seland Newydd

Rygbi

Awdurdodau rygbi Ffrainc yn mynnu na fydd achosion Covid-19 yn effeithio’r Chwe Gwlad

Bellach mae naw o chwaraewyr Ffrainc a phum aelod o’r tîm hyfforddi, wedi profi’n bositif

Gleision Caerdydd logo Cardiff Blues
Rygbi

Siom i’r Gleision wrth i rediad Connacht heb fuddugoliaeth ddod i ben

Ond Dai Young yn falch o weld y capten Ellis Jenkins yn dychwelyd

Rygbi

Rhys Webb yn serennu i’r Gweilch mewn gêm sâl

Y Gweilch wedi curo Zebre o 10-0 yn Stadiwm Liberty

Rygbi

Ashton Hewitt eisiau i’r awdurdodau rygbi gydnabod fod hiliaeth yn broblem

Asgellwr y Dreigiau’n datgelu’r negeseuon hiliol mae e wedi’u derbyn ar y cyfryngau cymdeithasol

Rygbi

Siom i’r Dreigiau gartref yn erbyn Leinster

Colli o 35-29 gyda’r Gwyddelod yn cipio pwynt bonws