Dim cynlluniau i gynnwys De Affrica ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, meddai’r pennaeth

Mae clybiau De Affrica eisoes yn cystadlu yn erbyn goreuon Hemisffer y Gogledd

Cyhuddo Undeb Rygbi Cymru o ‘ddiwylliant gwenwynig’ o rywiaeth gan gyn-weithwyr

Dywed un o gyn-chwaraewyr rhyngwladol Cymru, sydd bellach yn Aelod Seneddol, fod yr honiadau “ar yr un lefel” â sgandal hiliaeth criced Swydd Efrog

Carwyn Jones yn rhagweld llwyddiant i Gymru gyda Warren Gatland wrth y llyw

Huw Bebb

“Mae e wastad yn risg i fynd yn ôl i rywbeth, dyna pam fydden i byth yn mynd yn ôl i’r Senedd,” medd Carwyn Jones

Warren Gatland yn disgwyl i driawd Cymru fod yn holliach ar gyfer y Chwe Gwlad

Mae’r asgellwr Louis Rees-Zammit a’r chwaraewyr rheng flaen Leon Brown a Dillon Lewis wedi’u cynnwys yn y garfan 37 dyn
Ken Owens

Enwi Ken Owens yn gapten ar dîm rygbi Cymru ar gyfer y Chwe Gwlad

Ac mae Undeb Rygbi Cymru wedi cadarnhau mai Jonathan Thomas, cyn-brif hyfforddwr y Worcester Warriors, fydd aelod arall tîm hyfforddi’r dynion
Llun o Eddie Jones yn gwenu

Cyn-brif hyfforddwr Lloegr yw prif hyfforddwr newydd Awstralia ar drothwy gêm fawr yn erbyn Cymru

Bydd tîm newydd Eddie Jones ymhlith gwrthwynebwyr Cymru yn Nghwpan y Byd yn ddiweddarach eleni

Cymru’n penodi hyfforddwyr ymosod ac amddiffyn

Mae Alex King a Mike Forshaw yn ymuno â Neil Jenkins a Jonathan Humphreys

Thomas Young allan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad

Roedd y blaenasgellwr wedi bod yn gwthio am le yng ngharfan Warren Gatland yn dilyn nifer o berfformiadau clodiw i’w ranbarth

Scarlets yn barod i ymchwilio yn sgil honiadau gan Ross Moriarty

Mae wythwr y Dreigiau’n honni bod ei gyfnither 13 oed wedi cael ei sarhau gan gefnogwyr yn ystod gêm

Y Dreigiau’n cadarnhau ymadawiad Dean Ryan

Fe fu’r Sais yn Gyfarwyddwr Rygbi yn y rhanbarth ers mis Mai 2019