Louis Rees-Zammit wedi ei enwebu am un o brif wobrau World Rugby

Mae’r asgellwr o Benarth ar y rhestr fer ar gyfer y Wobr Torri Trwodd eleni

Buddugoliaeth 38-23 i Gymru yn erbyn Ffiji

Dyma oedd eu buddugoliaeth gyntaf yng Nghyfres yr Hydref yn dilyn colledion i Seland Newydd a De Affrica

Y Cymro sy’n hyfforddi Ffiji

Roedd Gareth Baber wedi prynu tocynnau iddo fe ei hun a’i deulu ar gyfer y gêm heddiw (dydd Sul, Tachwedd 14) cyn cael ei benodi’n brif …

Logo Undeb Rygbi Cymru

Tomas Francis allan o gêm Cymru yn erbyn Ffiji â chyfergyd

Cafodd y prop glec wrth ymarfer ddydd Gwener (Tachwedd 12)

Merched Cymru’n curo De Affrica 29-19

Hatric Carys Phillips yn ennill buddugoliaeth glir yn erbyn y Springboks

Josh Adams

Cymru v Ffiji – peiriant sgorio ceisiau yn symud o’r asgell i’r canol

Mae Cymru wedi curo Ffiji 10 gwaith mewn 12 ymgais, gydag un gêm gyfartal a cholli unwaith yng Nghwpan y Byd 2007

Thomas Young am chwarae ei gêm gyntaf yng Nghaerdydd, 20 mlynedd ar ôl rhedeg allan fel masgot

“Dw i wedi cyrraedd pwynt, pe na bawn i’n penderfynu dod yn ôl [i Gymru] byddai’n gyfle wedi’i fethu, dw i’n meddwl,” meddai’r …

Saith newid i dîm rygbi menywod Cymru ar gyfer wynebu De Affrica ddydd Sadwrn

“Roedd hi’n bwysig gwobrwyo’r chwaraewyr gafodd ddylanwad wrth ddod oddi ar y fainc y penwythnos diwethaf,” meddai’r prif hyfforddwr

Scott Williams wedi cael ei ryddhau o garfan Cymru

Mae’r gŵr 31 oed wedi ennill 58 cap dros ei wlad

Y stadiwm yn llawn, a'r chwaraewyr ar y maes

Cymru’n “barod am unrhyw beth” yn erbyn Ffiji

Mae Cymru wedi ennill 10 allan o’r 12 gêm diwethaf yn erbyn y dynion o Ynysoedd y De