Cymru am herio Lloegr a De Affrica cyn Cwpan Rygbi’r Byd yn 2023

Bydd tair gêm i gyd, gyda dwy yn erbyn Lloegr

Dangos gemau tîm merched Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd ar S4C

Bydd Ioan Cunningham a charfan Cymru’n teithio i Seland Newydd ym mis Hydref
Eddie Butler

Cofio Eddie Butler, “dysgedig ymhlith dihirod”, y dyn â dawn geiriau

Alun Rhys Chivers

Gareth Charles sy’n cofio’i gyd-sylwebydd fu farw yr wythnos hon yn 65 oed
Eddie Butler

Eddie Butler wedi marw

Roedd yn chwaraewr rygbi, yn sylwebydd, yn golofnydd, yn ddarlledwr ac yn ymgyrchydd tros annibyniaeth i Gymru

Beirniadu Undeb Rygbi Cymru am wahardd merched trawsryweddol o gêm y merched

Elin Owen

“Mae eithrio pobl draws o chwaraeon yn bell iawn o uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i fod y genedl fwyaf LDHTC+ cyfeillgar yn Ewrop”

S4C am ddangos tymor Uwch Gynghrair Grŵp Indigo

“Mae S4C wedi ymrwymo i ddangos chwaraeon ar draws ein holl blatfformau,” medd Sue Butler, y Comisiynydd Chwaraeon

Ieuan Evans yw cadeirydd newydd y Llewod

Mae cyn-gapten tîm rygbi Cymru’n olynu’r Sais Jason Leonard, ac fe fydd yn dechrau’r rôl ym mis Hydref

Beirniadu’r diffyg manteisio ar gyfleoedd a ddaw i Gymru yn sgil cyrraedd Cwpan y Byd

Heledd Fychan yn mynegi pryder am y defnydd o faner yr Undeb mewn ymgyrchoedd

Y byd rygbi yng Nghymru’n talu teyrnged i Gary Samuel

Cynrychiolodd Glwb Rygbi Caerdydd am ddegawd rhwng 1965 a 1976, gan wneud 112 o ymddangosiadau tîm cyntaf a sgorio 13 cais i glwb y brifddinas

‘Angen mynd yn bellach i ddiogelu chwaraewyr rygbi rhag ergydion i’r pen’

Cadi Dafydd

Daw sylwadau’r sylwebydd Cennydd Davies wedi i gyn-gapten Cymru Ryan Jones ddatgelu ei fod wedi cael diagnosis o ddementia cynnar