Arian a Busnes

Rhybudd fod bwlch yn parhau yn y ddeddfwriaeth i osgoi talu treth ar ail gartrefi

Er ei fod wedi croesawu’r newid i’r Gyllideb Ddrafft mae Dyfrig Siencyn yn pryderu fod dal modd cofrestru eiddo fel cwmniau i osgoi talu …

Cefn Gwlad

Holi Ben Lake AS Ceredigion: Y pandemig, Brexit a’r ysbryd cymunedol

“Byddai Brexit di-gytundeb yn glec anferthol i’r economi yng Nghymru,” meddai.

Cefn Gwlad

“Pobl ardaloedd y chwareli yw’r bobl orau yn y byd yn fy marn i”

Dr Dafydd Roberts: Ceidwad Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, yn ymddeol ar ôl 40 mlynedd

Cefn Gwlad

Bachgen lleol yn creu celf ar S4C

Ar BroAber360, Llinos Roberts-Young sy’n atgoffa pawb o waith diflino Henry Richard dros heddwch rhyngwladol

Cefn Gwlad

Brexit digytundeb yn bygwth difetha diwydiant cig oen yng Nghymru

Undeb Amaethwyr Cymru wedi dweud y byddai gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb yn “drychinebus” i’r diwydiant.

Cefn Gwlad

“Pryderon difrifol” undebau amaethwyr am gynllun newydd Llywodraeth Cymru

“Mae’n teimlo fel petaem yn cymryd cysyniad Seisnig hirsefydlog ac yn rhoi sbin Cymreig arno, yn hytrach na chreu system Gymreig.”

Cefn Gwlad

Galw am un polisi bwyd i Gymru

Mae coronafeirws wedi amlygu “pa mor fregus yw ein system fwyd ar ei ffurf bresennol” yn ôl ymgyrchwyr a gwleidyddion
Gwartheg Henffordd organig
Cefn Gwlad

Gallai cig oen a chig eidion Cymru “fod ymhlith y systemau ffermio mwyaf cynaliadwy”

Astudiaeth gan Brifysgol yn dweud fod ffermydd defaid a chig eidion Cymru ymhlith yr allyriadau nwyon tŷ gwydr isaf o’i gymharu â systemau tebyg yn fy

Cefn Gwlad

Rhaid cadw adar dan do yn sgil ffliw adar

Penderfyniad ar y cyd rhwng prif filfeddygon Cymru, Lloegr a’r Alban

Cefn Gwlad

Datgelu cynlluniau i wahardd allforio anifeiliaid byw i’w lladd

Bydd ymgynghoriad wyth wythnos yng Nghymru a Lloegr yn casglu barn ar ddod ag allforion anifeiliaid byw i’w lladd a’u pesgi i ben