Cefn Gwlad

Gwerthu tŷ’n lleol gyda chymorth y gymuned Gymraeg ar Facebook

“Cyfnod argyfyngus i’r farchnad dai yng Nghymru” meddai’r awdur Angharad Blythe

Cefn Gwlad

Ffermwyr yn protestio yn erbyn gostwng safonau bwyd

Aelodau Seneddol yn paratoi i bleidleisio ar safonau bwyd mewn cytundebau masnach

Arian a Busnes

‘Mae yna lefel uchel o bryder ymhlith pysgotwyr Cymru’

Mae gweithwyr y sector yn canolbwyntio ar “oroesi”, yn ôl ffigwr o’r maes

Cefn Gwlad

Busnesau newydd yn blaguro yn ystod y pandemig

Tri busnes newydd yng Nghymru sy’n agor eu drysau am y tro cyntaf, er gwaethaf y coronafeirws

Cefn Gwlad

Gwefannau bro: cyfryngau i wneud gwahaniaeth

Pen-blwydd hapus yn un oed i’r tair gwefan gyntaf i gael eu creu dan adain Bro360!

Cefn Gwlad

Treth ail gartrefi i ariannu 18 o dai fforddiadwy yn Sir Benfro

Arian o dreth ail gartrefi i gael ei ddefnyddio i ariannu 18 o dai fforddiadwy yn Solfach yn Sir Benfro, y cynllun cyntaf o’i fath yng Nghymru

Cefn Gwlad

Argyfwng ail gartrefi yn berthnasol i Gymru gyfan, meddai Delyth Jewell

“Mae ail gartrefi yn ergyd sy’n effeithio ar bawb yng Nghymru, ac nid dim ond rheini sy’n byw yn y gorllewin”

Cefn Gwlad

Rali i amddiffyn safonau ffermio a bwyd

Bydd rali yn cael ei chynnal ledled y wlad heddiw (dydd Sadwrn, Medi 19)

Cefn Gwlad

“Bygythiad difrifol” i ffermio

Ddydd Sadwrn yma fe fydd ffermwyr yn gyrru heidiau o dractors i ralis ledled Cymru, er mwyn protestio tros ddiogelu safonau bwyd