Cefn Gwlad

Croesawu ymwelwyr i Eryri: “Mae yna lot o wrthdaro yn y ffordd dw i’n teimlo”

Bydd rhaglen ddogfen newydd a fydd yn ein tywys o amgylch Parc Cenedlaethol Eryri yn cael ei darlledu ar S4C nos Iau (Ebrill 1)
Cefn Gwlad

Effaith economaidd Covid-19 yn fwy sylweddol ymhlith cymunedau gwledig Cymru

Y pandemig wedi dwysáu problemau oedd eisoes yn bod, megis prinder tai fforddiadwy a chysylltedd gwael i’r rhyngrwyd

Cefn Gwlad

Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am bolisi amaethyddol “gwirioneddol Gymreig”

“Yn y gorffennol, rydym wedi gwyro’n sylweddol oddi wrth bolisïau Lloegr – er mawr fudd i ni – a dylem barhau i wneud …

Cefn Gwlad

Pwyso ar Virginia Crosbie i gefnogi’r Mesur Argyfwng Hinsawdd ac Ecolegol

“Newid hinsawdd yw’r mater mwyaf difrifol sy’n wynebu’r blaned,” meddai Martin Skov o Fiwmares

Cefn Gwlad

“Miloedd o ieir wedi marw” mewn tân ar fferm ym Mhowys

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i’r fferm yn Llanfair Caereinion neithiwr

Cefn Gwlad

Hwb £9.8 miliwn i warchod bywyd gwyllt, anifeiliaid a phlanhigion

Llywodraeth Cymru yn cymeryd camau i wyrdroi effeithiau newid yn yr hinsawdd

Cefn Gwlad

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn cyflwyno Deddf Natur i “daclo’r argyfwng bioamrywiaeth”

“Nid yw dull presennol Llywodraeth Lafur Cymru o adfer natur yn ddigon,” meddai Llyr Gruffydd

Cefn Gwlad

Cynnal Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc ar-lein eleni

Cystadlu yn “gyfle i gael ychydig bach o normalrwydd”

Cefn Gwlad

Cymru yn ymuno ag ymgyrch ryngwladol o blaid cig cynaliadwy

Hybu Cig Cymru wedi ymuno â’r Ford Gron Fyd-eang ar Gig Eidion Cynaliadwy

Cefn Gwlad

Plaid Cymru yn “ddi-glem” ar faterion amgylcheddol – ffrae llygredd amaethyddol yn daten boeth

“Allen ni ddim byw heb amgylchedd iach – a dyna sy’n torri fy nghalon i dro ar ôl tro,” medd Iolo Williams