Cefn Gwlad

Liz Saville-Roberts yn galw am warchod dyfodol diwydiant twristiaeth Cymru

David Davies ddim am weld arwyddion yn dweud nad oes croeso i ymwelwyr yng Nghymru

Cefn Gwlad

Rhoi lle ar y We i’r lleisiau lleol

Lowri Jones, Cydlynydd prosiect Bro360, sy’n egluro mwy am fenter sy’n defnyddio’r we i gryfhau cymdeithas…
Cefn Gwlad

Angen egluro’r rheol pum milltir, medd y Democratiaid Rhyddfrydol

Gall pobol o wahanol gartrefi gwrdd os ydyn nhw’n byw o fewn pum milltir i’w gilydd

Andrew R T Davies
Cefn Gwlad

‘Rhowch yr hawl i bobol yrru yn bellach na phum milltir i weld teulu a ffrindiau’ meddai Tori amlwg

Rheolau newydd Llywodraeth Cymru’n annheg ar bobol cefn gwlad, yn ôl Andrew RT Davies

Arian a Busnes

Cau ffatri papur tŷ bach yn “ergyd enfawr i’r economi leol”

Cau ffatri Northwood Hygiene Products ym Mhenygroes gan roi 94 o swyddi yn y fantol.

Cefn Gwlad

Ymchwilio i sylwadau “hiliol” dynes a deithiodd i draeth yng Nghymru yn ystod y cyfyngiadau

Cafodd fideo ei rannu o’r digwyddiad ac yna cafodd sylwadau eu gwneud ar dudalen Facebook

Addysg

Prifysgolion am golli miliynau o bunnau a  miloedd o swyddi

Ac fe allai colli swyddi wneud niwed i’r economi ehangach mewn trefi a dinasoedd prifysgol fel Aberystwyth, Bangor a Llanbedr Pont Steffan.
Cefn Gwlad

Cost tanau coedwigoedd yn codi i fwy na hanner miliwn

Cyfoeth Naturiol Cymru am godi ymwybyddiaeth o’r peryglon ar ôl cyfres o danau

Cefn Gwlad

120 hectar o dir wedi ei ddifrodi mewn tân rhwng Aberystwyth a Machynlleth

Mae’r tân ger Llyn Conach bellach wedi ei ddiffodd.

Cerflun yn Llanberis
Cefn Gwlad

Difrodi a dwyn wyneb Celtaidd

Canolfan Cae Mabon yn Llanberis yn apelio am wybodaeth gan y cyhoedd