Wilf Davies

Ffilm am fugail o Ddyffryn Teifi yn cael ei dangos mewn gŵyl ffilmiau yn Efrog Newydd

Mae’r ffilm Heart Valley yn seiliedig ar erthygl gan Kiran Sidhu am fywyd Wilf Davies
Rhodri Llwyd Morgan

Lansio menter Cymru-Iwerddon newydd i hybu twristiaeth gynaliadwy

Ymchwilwyr o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth sy’n arwain y prosiect ar y cyd ag arbenigwyr yn Nulyn ac …

Cynnig Profiad Cefn Gwlad i ddysgu ymwelwyr am ddiwylliant a gwaith y Gymru wledig

Bydd tair o fenywod o Lanfrothen yng Ngwynedd yn cynnig cyflwyniad i’r Gymraeg, peintio’r tirlun, a ffermio cynaliadwy Cymreig mewn cwrs deudydd

Llygredd: ‘Yr hyn sy’n digwydd i Afon Gwy yn sgandal cenedlaethol’

Ed Davey, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, yn galw am fynd i’r afael â charthion yn afonydd Cymru

‘Dylid gwahardd rheolwyr cwmnïau dŵr rhag cael tâl ychwanegol tra bod carthion yn cael eu gollwng i afonydd’

Daw galwadau’r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wrth iddyn nhw ddatgelu bod rheolwyr Dŵr Cymru wedi derbyn £930,000 mewn tâl ychwanegol yn …

‘Angen i wleidyddion ddeffro a sylwi ar ddifrifoldeb y bygythiadau i ddiogelwch bwyd’

Cadi Dafydd

“Dw i ddim yn meddwl bod gwleidyddion wedi deall y rheidrwydd inni fod mor hunangynhaliol â phosib,” medd ffermwr a gŵr busnes o Sir Benfro
Afon Teifi yng Nghenarth

Wyth dyn yn pledio’n euog i bysgota’n anghyfreithlon yn afon Teifi

Daw hyn yn dilyn ymchwiliad gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac achos llys yn Hwlffordd

‘Casglu enwau caeau yn ffordd o ddatgelu hanes ardaloedd’

Cadi Dafydd

Mae Dr Rhian Parry newydd gyhoeddi llyfr ar ei hymchwil yn casglu enwau caeau Ardudwy, a bydd hi’n trafod yr ymchwil yng ngŵyl Amdani, …

£227m i hybu economi wledig Cymru

“Cyllid sylweddol i gefnogi ein ffermwyr, coedwigwyr, rheolwyr tir a busnesau bwyd”

Cyhuddo Comisiynydd Heddlu’r Gogledd o “ragfarn yn erbyn pobol yng nghefn gwlad”

Liam Randall, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae gwrthwynebiad i’r cynlluniau i gynnal arolwg o’r ffordd y caiff helfeydd eu plismona