Annog ymwelwyr i barchu’r amgylchedd a meddwl am bobol leol dros Ŵyl y Banc

Cadi Dafydd

“Mae yna le. Does yna ddim angen i bobol fod yn parcio ar linellau melyn ac mewn caeau, mae’n wirion,” medd cynghorydd Llanberis

Ffermwyr Ynys Môn yn codi pryderon am dargedau plannu coed

Mae nifer o ffactorau, gan gynnwys topograffeg unigryw’r ynys yn ogystal â’i chapasiti cynhyrchiol uchel yn cyfrannu at bryderon ffermwyr
Buwch Friesian mewn cae

Beirniadu Cyngor Sir Ceredigion am ddefnyddio llaeth ceirch mewn smwddis ar eu stondin eisteddfod

Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts bod “cwestiynau mawr i’w hateb”

24 awr yn y byd ffermio

Mae gofyn i bobol ddangos eu balchder yn eu diwydiant rhwng 5 o’r gloch fore heddiw (dydd Iau, Awst 4) a 5 o’r gloch bore fory (dydd …

NFU Cymru’n herio’r penderfyniad i gynnig smwddis di-laeth yn unig yn yr Eisteddfod

Mae’r undeb wedi cyfarfod â Chyngor Sir Ceredigion er mwyn lleisio pryderon

Pryderon am afonydd isel, tanau gwyllt ac amaethyddiaeth yn sgil cyfnodau hir o dywydd sych

Dim ond 62% o’r glawiad cyfartalog welodd Cymru rhwng mis Mawrth a mis Mehefin eleni

Mark Drakeford yn dweud bod angen iddo fedru “cyfiawnhau ariannu ffermwyr wrth yrwyr tacsi Bangladeshi”

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud bod sylwadau Mark Drakeford yn “syfrdanol”
S4C yn Llanelwedd

Mwy na 100,000 o sesiynau gwylio ar ffrydiau byw Sioe Llanelwedd ar Facebook ac YouTube

Llwyddodd S4C i ddarlledu dros 40 awr ar nifer o lwyfannau gwahanol

“Mae angen ffrind ar ffermio”

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig wedi lansio’u gweledigaeth amgen yn Sioe Llanelwedd ar gyfer y sector amaethyddol yng Nghymru