Roc a Phop

CYMBAC yn y COVID!

Mae’r Trŵbz yn ôl gyda chaneuon roc a reggae, ond tydyn nhw heb fedru gwneud cweit yr argraff yr oedden nhw wedi ei fwriadu
Roc a Phop

Sian Eleri

Mae’r ferch o Gaernarfon yn cyflwyno sioeau ar Radio Cymru a Radio 1

Roc a Phop

Tro fo fyny i un ar ddeg!

Mae caneuon Kentucky AFC bellach ar gael i’w ffrydio ar y We… esgus perffaith, felly, i hel atgofion am un  o fandiau gorau’r Sîn

Roc a Phop

Lisa yn lansio gyrfa solo a siarad secs

Mae’r cyflwynydd teledu wedi bod yn sgrifennu pytiau o ganeuon ers blynyddoedd, a’r cyfnod clo wedi rhoi’r cyfle iddi orffen un
Roc a Phop

Cyn-ganwr Kasabian, Tom Meighan, yn osgoi carchar am ymosod ar ei gyn ddarpar-wraig

Tom Meighan yn cael ei orchymyn i gyflawni 200 awr o waith di-dâl ar ôl pledio’n euog i ymosod ar ei gyn ddarpar-wraig

Roc a Phop

Ffrae ynglŷn â rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Gai Toms yn cwestiynu sut cafodd rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn ei dewis

Roc a Phop

Gŵyl Car Gwyllt Digidol

Gŵyl gerddoriaeth flynyddol Blaenau Ffestiniog yn symud ar-lein

Roc a Phop

Dylan Wyn

Mae’r athro 45 oed i’w weld wrth ei waith ar lawr y dosbarth yn Ysgol Ni: Maesincla ar S4C. Mae’r tad i bedwar hefyd wedi chwarae mewn bandiau.
Y gantores Duffy
Roc a Phop

Duffy yn galw Netflix yn “anghyfrifol” am ddangos ffilm herwgipio

Mae’r ffilm wedi cael ei gymharu â 50 Shades Of Grey

Roc a Phop

Cerddoriaeth fyw: Cymry’n cefnogi’r alwad am gefnogaeth

“Mae’r dyfodol yn llwm i gyngherddau a gwyliau,” meddai llythyr agored