Y canwr Meat Loaf wedi marw yn 74 oed

Roedd yn adnabyddus am ganeuon fel Bat Out Of Hell a hefyd wedi ymddangos yn y ffilm The Rocky Horror Picture Show
Baner Sweden

Cerddor Rap 19 oed wedi ei saethu yn farw yn Sweden

Daeth Einar yn enwog yn 16 oed pan aeth un o’i senglau i rif un yn y siartiau

Billie Eilish fydd prif artist gŵyl Glastonbury y flwyddyn nesaf

Y gantores o Galiffornia yw’r unawdydd ieuengaf erioed i fod ar frig rhestr yr artistiaid

Tad Britney Spears wedi’i atal o’i rôl yn goruchwylio ystâd y seren bop

Roedd hi wedi bod yn pledio gyda’i thad ers rhai blynyddoedd i ddod â’r trefniant i ben

R Kelly wedi’i gael yn euog o gam-drin menywod a phlant

Y canwr R&B wedi bod yn y carchar ers 2019
Status Quo

Alan Lancaster, basydd Status Quo, wedi marw’n 72 oed

Fe fu’n teithio gyda’r band tan 2014

Band roc yn canu am sefyllfa dai “dorcalonnus” ar drothwy rali ‘Nid yw Cymru ar werth’

Byddan nhw’n rhyddhau’r sengl ‘Pwy Sy’n Byw’n y Parrog?’ ar 1 Hydref, sy’n trafod y sefyllfa dai yng ngorllewin Cymru
Charlie Watts

Charlie Watts, drymiwr y Rolling Stones, wedi marw

Fe fu’n aelod o’r band ers 1963 ac fe gafodd ei ben-blwydd yn 80 yn ddiweddar

Teyrngedau i Wyn Lewis Jones o’r grŵp Ail Symudiad – “colled anferthol”

Marwolaeth y cerddor a chynhyrchydd yn “ergyd i’r byd pop Cymraeg ac i dref Aberteifi”

Teyrngedau i Dave R Edwards sydd wedi marw’n 56 oed

Roedd prif leisydd Datblygu yn “bersonoliaeth enfawr, hael, arth o ddyn; bydd ei ddylanwad yn byw ymlaen”