Y cerddor sy’n canu am ei gi

Mae cyn-ddrymiwr Sen Segur yn ôl gyda sŵn newydd

Adwaith yn canu gyda cherddor o’r Eidal mewn iaith leiafrifol

Wedi creu cân ddwyieithog sy’n cynnwys y Gymraeg a’r iaith Friulian sy’n cael ei siarad yng ngogledd yr Eidal

EDEN eisiau dathlu chwarter canrif o ddawnsio a chanu

Mae’r girl band bytholwyrdd wedi cyhoeddi sengl at achos da, ac yn anelu at recordio albwm newydd a chael chwarae yn fyw unwaith eto

Cân a fideo i ddathlu diwrnod Mamiaith Ryngwladol UNESCO

Bydd ‘Cenedl mewn Cân’ yn cynnwys perfformiadau gan ddisgyblion ysgol, Cleif Harpwood, Bryn Fôn, Eädyth a Mared Williams

Bwncath ar y brig yng Ngwobrau’r Selar

Cofi-19 yn cipio’r wobr Gwaith Celf Gorau a Gwobr Cyfraniad Arbennig i Gwenno

Bwca – y band sy’n clodfori bro

“Roeddwn i jesd wedi diflasu o ran trefnu pethau, ac roeddwn i actually eisiau bod ar y llwyfan yn chwarae gitâr”

Dianc i’r tywydd braf gyda Mali Hâf

Dydd Miwsig Cymru: mae Mali Hâf yn edrych ymaen at gael camu ar lwyfan unwaith eto ar ôl y cyfyngiadau

Deuawdau… Sywel Nyw!

Bu Mark Cyrff yn cydweithio gydag un o hen benau ifanc y Sîn, ac mae’r canlyniad yn hyfryd

Jarman yn rhyddhau saith albym yn ddigidol

“Bydd rhai pobl yn medru ail ddarganfod fy miwsig a dwi’n gobeithio fydd na gynulleidfa newydd yn tyfu fydd yn medru profi fy ngwaith am y tro …