Cynllun i godi cyflogau cynghorwyr Sir Conwy yn “sarhad”

Pe bai’r cynnydd yn cael ei gymeradwyo, byddai’r newidiadau yn cael eu cyflwyno erbyn etholiadau lleol fis Mai nesaf

Llywodraeth Cymru am drafod ymestyn pasys Covid i’r sector lletygarwch yr wythnos hon

“Pryder gwirioneddol” y bydd mwy o bwysau ar y system iechyd “os ydyn ni’n goddef” y lefelau presennol o Covid heb weithredu, meddai …

Gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Westminster er cof am Syr David Amess

Boris Johnson a Keir Starmer ymhlith y rhai fydd yn y gwasanaeth i gofio’r Aelod Seneddol gafodd ei lofruddio

Cyhoeddi Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru

Mae gweithredu ar ail gartrefi, a chynlluniau i osod terfynau ar ail gartrefi a thai gwyliau, ymhlith 46 maes gwahanol sy’n cael sylw yn y …

Protestwyr pro-Palesteina wedi ymddangos ar do ffatri yn Wrecsam

Maen nhw’n protestio rhan honedig cwmni Solvay Group yn y rhyfel rhwng Israel a Palestina

Dysgu Hanes Cymru mewn ysgolion yn rhan o’r cytundeb rhwng Plaid Cymru a’r Llywodraeth

Mae golwg360 ar ddeall bod y cytundeb yn cynnwys polisi i’w gwneud hi’n orfodol i ddysgu Hanes Cymru ym mhob ysgol yng Nghymru

Ynni niwclear yn cynhyrchu llai o allyriadau carbon deuocsid na ffynonellau eraill, yn ôl adroddiadau

Mae ynni niwclear angen llai o dir, a llai o fetel a mwynion, na ffynonellau ynni adnewyddadwy hefyd, yn ôl un o gomisiynau’r Cenhedloedd Unedig

Cynnal angladd yr Aelod Seneddol Sir David Amess yn ei etholaeth

Wedi’r angladd a’r prosesiwn yn Southend heddiw (dydd Llun, Tachwedd 22), bydd gwasanaeth arall yn Nghadeirlan Westminster fory

Llafur a Phlaid Cymru ‘wedi dod i gytundeb i gydweithio’

Bydd Plaid Cymru’n cefnogi’r Llywodraeth Lafur ar feysydd polisi cyffredin

Sajid Javid

Hiliaeth: awdurdodau chwaraeon ‘ddim yn gwneud digon’

Sajid Javid, Ysgrifennydd Iechyd San Steffan, yn ymateb i’r ffrae yn y byd criced