Ann Davies, ymgeisydd Seneddol Plaid Cymru dros Gaerfyrddin

Blwyddyn wrth y llyw: Ymgeisydd yn canmol arweinyddiaeth Rhun ap Iorwerth

Rhys Owen

“Cryfder Adam Price oedd polisi… a chryfder Rhun ap Iorwerth ydy cyfathrebu”

Craig Williams: y Comisiwn Gamblo’n gofyn am wybodaeth am bob bet sylweddol

Mae ymgeisydd Maldwyn a Glyndŵr yn destun ymchwiliad ar ôl cyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol

Angen adolygu’r fframwaith cyllido, medd Jo Stevens

Rhys Owen

Bu llefarydd materion Cymreig y Blaid Lafur yn siarad â golwg360 ar ôl iddyn nhw lansio’u maniffesto ar gyfer yr etholiad cyffredinol

“Tu hwnt i amgyffred” nad yw dau Geidwadwr wedi’u diarddel, medd Llafur Cymru

Mae Craig Williams wedi cyfaddef betio ar yr etholiad cyffredinol, tra bod Laura Anne Jones yn destun ymchwiliad yr heddlu
Yr arlywydd yn annerch ar deledu

Bil Amnest: Erlynydd Sbaen yn galw ar y Goruchaf Lys i gefnogi arweinwyr annibyniaeth Catalwnia

Ymhlith yr arweinwyr annibyniaeth mae’r cyn-ddirprwy arlywydd Oriol Junqueras a’r gweinidog Jordi Turull

Jo Stevens yn amddiffyn parasiwtio ymgeiswyr i mewn o Loegr

Rhys Owen

Roedd prinder amser cyn gorfod cyflwyno enwau ymgeiswyr, medd llefarydd materion Cymreig Llafur yn San Steffan

Plaid Cymru’n “dangos eu bod yn gwrando ar fenywod”

Rhys Owen

Kiera Marshall, ymgeisydd y Blaid yng Ngorllewin Caerddd, fu’n siarad â golwg yn dilyn lansio maniffesto Plaid Cymru

Beth sy’n poeni pobol ifanc cyn yr etholiad?

Cadi Dafydd

“Mae yna fwy o ffocws ar greu ffiniau yn hytrach na chreu cymdeithas ddiogel a chroesawgar”

Galw am ymchwiliad ar ôl i ymgeisydd seneddol gyfaddef betio ar ddyddiad yr etholiad cyffredinol

Mae Craig Williams, ymgeisydd Maldwyn a Glyndŵr, yn un o gydweithwyr agosaf Rishi Sunak, Prif Weinidog y Deyrnas Unedig

Maniffesto Llafur: “Cynnig beiddgar” neu “heb uchelgais i Gymru”?

Mae dehongliad Llafur a Phlaid Cymru o faniffesto Llafur y Deyrnas Unedig yn cyferbynnu’n llwyr