Cyngor Sir wedi codi’n agos at £3m gan berchnogion tai gwag

Ted Peskett (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Y nod i Gaerdydd ac awdurdodau eraill ledled Cymru yw dod â mwy o eiddo gwag yn ôl i ddefnydd

‘Y Ceidwadwyr allan o gyswllt efo pobol’

Erin Aled

Mabon ap Gwynfor, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, fu’n ymateb i ymgyrch etholiadol y Ceidwadwyr hyd yma

Ymgeisydd seneddol Maldwyn a Glyndŵr yn cyfaddef betio ar yr etholiad cyffredinol

Dywed y Ceidwadwr Craig Williams y bydd yn cydymffurfio’n llawn ag ymchwiliad i’w ymddygiad

Rhaid “gwthio Llafur i fod yn ddewrach”, medd arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru

Rhys Owen

Anthony Slaughter wedi bod yn siarad â golwg360 ar ôl lansio maniffesto’r blaid yn Brighton

Ymgeisydd Reform UK yn “hyderus” y gall guro’r Ceidwadwyr yng Nghaerfyrddin

Rhys Owen

Rhaid “cael gwared” ar y Torïaid ar ôl iddyn nhw dorri addewidion, megis ar fewnfudo, medd Bernard Holton

Plismona a chyfiawnder: Cyhuddo Llafur San Steffan o “danseilio” gwaith Llywodraeth Cymru

Daw sylwadau Liz Saville Roberts ar ôl i wleidydd Llafur blaenllaw wfftio’r posibilrwydd o ddatganoli pwerau i Gymru
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

70% o bobol ifanc ddim yn gwybod enwau eu haelodau seneddol

Mae ymgyrch ar y gweill i geisio sicrhau bod pobol ifanc yn gallu chwarae rhan yn y broses wleidyddol a democrataidd

Cwestiynau’r Prif Weinidog: “Pam ydych chi’n dal yma?”

Daeth y cwestiwn gan y Ceidwadwyr Cymreig, wedi i’r Prif Weinidog Vaughan Gething golli’r bleidlais hyder yr wythnos ddiwethaf

‘Cael llais rhyddfrydol yn bwysicach nag erioed mewn cyfnod o bolareiddio’

Cadi Dafydd

Ers 2017, does gan y Democratiaid Rhyddfrydol yr un Aelod Seneddol yng Nghymru, a’r cyn-Aelod Cynulliad William Powell yw ymgeisydd y blaid ym …

Prifysgol Caerdydd mewn trafodaethau i roi’r gorau i fuddsoddi mewn “cwmnïau sydd â chysylltiadau ag Israel”

Ers mis bellach, mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi bod yn gwersylla ar lawnt y coleg yn galw ar y brifysgol i roi’r gorau i’r …