Arweinydd yr SNP yn awgrymu diffyg ffydd yn Vaughan Gething fel Prif Weinidog

Catrin Lewis

Wrth siarad yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru, awgrymodd Stephen Flynn fod y Blaid yn agosáu at ddod i rym

Angen hwyluso’r broses o hawlio budd-daliadau i fynd i’r afael â thlodi gwledig “cudd iawn”

Catrin Lewis

Dywed Siân Gwenllian fod “premiwm gwledig” mae’n rhaid i bobol ei dalu hefyd pan ddaw i gostau byw
Yr arlywydd yn annerch ar deledu

Cyn-arlywydd yn cadarnhau y bydd yn sefyll yn etholiadau Catalwnia

Daeth cyhoeddiad Carles Puigdemont mewn cynhadledd i’r wasg

Cân: Croeso, Vaughan Gething

Steffan Alun

Y digrifwr o Abertawe sydd wedi llunio cân (tafod yn y boch!) i groesawu Prif Weinidog newydd Cymru i’w swydd

Aelod o’r Senedd yn rhannu ei phrofiadau o ddioddef yn sgil llifogydd

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Wrth siarad yn ystod trafodaeth yn y Senedd, dywedodd Carolyn Thomas fod cwningen ei theulu wedi’i chanfod yn farw mewn llifogydd
Rhun ap Iorwerth yng nghynhadledd Plaid Cymru

Rhun ap Iorwerth eisiau “i bobol deimlo gobaith am wleidyddiaeth unwaith eto”

Bydd yn traddodi ei araith yng Nghynhadledd Wanwyn Plaid Cymru yng Nghaernarfon heddiw (dydd Gwener, Mawrth 22)

Cyhoeddi Cabinet newydd Llywodraeth Lafur Cymru: gwrthbleidiau a mudiadau’n ymateb

Mae nifer o aelodau Cabinet Mark Drakeford wedi’u symud i swyddi gwahanol yng Nghabinet Vaughan Gething

Cymru, Lloegr a’r Alban o blaid uno Iwerddon, yn ôl ymchwil

Cyn hyn, roedd ymchwil yn mesur barn gwledydd Prydain gyda’i gilydd, ond dyma’r tro cyntaf i’r ymchwil ofyn am farn y gwledydd …

Cyflwyno aelod ieuengaf Tŷ’r Arglwyddi yn “chwa o awyr iach”

Bydd Carmen Smith o Blaid Cymru yn cael ei chyflwyno i Dŷ’r Arglwyddi fel yr arglwyddes am oes ieuengaf erioed

Deddf Eiddo: “Dydy’r argyfwng tai ddim yn argyfwng naturiol”

Bydd Mabon ap Gwynfor a Beth Winter yn siarad yn ystod rali Deddf Eiddo – Dim Llai ym Mlaenau Ffestiniog ar Fai 4