Tomenni glo: ‘Perygl o agor y llifddorau i echdynnu glo’

Chris Haines, Gohebydd Senedd ICNN

Mae Delyth Jewell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, wedi bod yn arwain dadl ym Mae Caerdydd

Ystyried mesurau i fynd i’r afael ag ail gartrefi a llety gwyliau yng Ngwynedd

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae “nifer sylweddol” o dai yn ail gartrefi neu’n llety gwyliau yn y sir erbyn hyn, medd y Cyngor

Cwestiynau tros gymeriad Vaughan Gething yn “wenwynig” i’r Blaid Lafur

Rhys Owen

Mae Theo Davies-Lewis wedi bod yn trafod hynt a helynt y Prif Weinidog, a’r effaith hirdymor ar y Blaid Lafur yng Nghymru

Ehangu’r Senedd: Ymateb cymysg gan y gwrthbleidiau

Cafodd y cynnig gan Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol, ei basio o 43 pleidlais i 16

“Enciliad Natalie Elphicke yn crynhoi ymadawiad y Blaid Lafur o’i gwerthoedd craidd”

Mae’r ffaith fod Aelod Seneddol Ceidwadol wedi ymuno â Llafur yn arwydd o sut mae plaid Keir Starmer wedi newid, yn ôl Plaid Cymru
Arwydd Senedd Cymru

Aelodau’n pleidleisio o blaid diwygio’r Senedd

Rhys Owen

Cafodd cynnig Mick Antoniw, Cwnsler Cyffredinol Cymru, ei basio o 43 pleidlais i 16

John Swinney wedi cyhoeddi ei Gabinet ar ôl dod yn Brif Weinidog yr Alban

Kate Forbes fydd ei ddirprwy, ar ôl penderfynu peidio sefyll yn ei erbyn

‘Dim ond y Ceidwadwyr sydd wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn ynni niwclear’

Rhys Owen

Mae Michael Gove, Ysgrifennydd Codi’r Gwastad y Deyrnas Unedig, wedi bod yn siarad â golwg360 yn ystod ymweliad ag Ynys Môn

Beirniadu rhagrith Llafur a’r Ceidwadwyr ynghylch rhoddion

Cafodd y mater ei godi gan Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, yn ystod cwestiynau am Gymru

Cynllun Datblygu Lleol yn “tanseilio ac anwybyddu” cymunedau lleol

Rhys Owen

Mae’r Cynghorydd Sam Swash ym Mrychdyn yn poeni y gallai datblygiad newydd roi pwysau ychwanegol ar wasanaethau cyhoeddus lleol