Cwestiynau ynghylch a yw’r Ceidwadwyr Cymreig wedi derbyn cyfran o arian Frank Hester

Yn dilyn eu cynnig o ddiffyg hyder yn Vaughan Gething, gall fod gan y Ceidwadwyr Cymreig gwestiynau i’w hateb am rodd arall, medd Llafur Cymru

Galw ar Hannah Blythyn a Lee Waters i adael y Blaid Lafur

Daw sylwadau Russell Goodway, cyn-arweinydd Cyngor Caerdydd, yn dilyn salwch y ddau ar ddiwrnod y bleidlais hyder yn erbyn Vaughan Gething

Llai o anafiadau ar ffyrdd Cymru ers cyflwyno’r terfyn cyflymder 20m.y.a.

Daw’r cyhoeddiad gan Ken Skates, Ysgrifennydd Trafnidiaeth Cymru

Pôl piniwn: Deiseb yn galw ar Vaughan Gething i ymddiswyddo

Daw’r ddeiseb ar ôl i Brif Weinidog Cymru golli pleidlais hyder yn y Senedd ddoe (dydd Mercher, Mehefin 6)

Colli hyder: Heledd Fychan yn cydymdeimlo â Vaughan Gething “ar lefel bersonol”

Rhys Owen

Aelod Plaid Cymru o’r Senedd yn dweud ei bod hi’n siomedig, serch hynny, nad oes “dealltwriaeth” gan y Prif Weinidog …

Vaughan Gething wedi colli pleidlais hyder

Rhys Owen

Collodd Prif Weinidog Cymru y bleidlais o 29 i 27 heddiw (dydd Mercher, Mehefin 5)
Rhes o seddi cochion a dwy faner coch a melyn mewn ystafell grand yr olwg

Dileu hawl gwleidydd alltud i bleidleisio yn etholiadau Catalwnia

Aeth Lluís Puig yn alltud ar ôl refferendwm annibyniaeth 2017

Mark Drakeford yn beirniadu Llywodraeth Cymru am “gefnu” ar addewid

“Gadewch i ni fod yn glir mai’r hyn yr ydym wedi’i glywed y prynhawn yma yw cefnu ar ymrwymiad maniffesto a wnaed gan y Blaid Lafur”

Pleidlais hyder: Prif Weinidog Cymru’n “tanseilio” y swydd, medd Plaid Cymru

Mae Vaughan Gething yn parhau i “glymu ei hun i fyny”, medd y Ceidwadwyr Cymreig