Y band Eden gyda Mistar Urdd

Eisteddfod yr Urdd ac Eden yn lansio prosiect i “ddysgu, deall a dathlu” hunaniaeth

Bydd Eden yn cloi’r wythnos gyda pherfformiad yng Ngŵyl Triban

Cyhoeddi manylion Eisteddfod Ryng-golegol Abertawe fis nesaf

Bydd y digwyddiad blynyddol yn dychwelyd i Abertawe ar Fawrth 1 a 2

Eisteddfod yr Urdd yn ymrwymo i wella hygyrchedd

Er mwyn gwneud hynny, maen nhw’n gobeithio denu unigolion 16 i 25 oed fyddai’n medru rhannu profiadau
Eisteddfod yr Urdd

£33,000 i greu celf i gyd-fynd ag Eisteddfod yr Urdd 2024

Mae 17 o sefydliadau ym Mhowys wedi derbyn grantiau trwy gronfa Ffyniant Bro Gyffredin y Deyrnas Unedig i helpu i wella cymunedau yn y sir

Cyhoeddi rhaglen gystadlu gychwynnol Eisteddfod Genedlaethol 2024

Y bwriad yn 2024 yw cynnal rhaglen gystadlu sy’n uchelgeisiol, yn llifo ac yn gweithio tuag at uchafbwynt naturiol a chlir ar ddiwedd yr wythnos

Adenydd: Darn buddugol Coron Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Alaw Fflur Jones o Glwb Felinfach yng Ngheredigion ddaeth i’r brig dros y penwythnos

Milltir Sgwâr: Cerdd fuddugol Cadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Mared Fflur Roberts o Glwb Dyffryn Madog, Eryri gipiodd y Gadair ym Môn eleni

Ethol Llinos Roberts yn Gadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Wrecsam

Mae’r brifwyl wedi cyhoeddi enwau’r swyddogion fydd yn llywio’r gwaith yn yr ardal dros y flwyddyn a hanner nesaf

“Braint arbennig” croesawu Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc yn ôl i Fôn

Cadi Dafydd

“Mae’n gyfle i ni fel sir fach gyda dim ond chwe chlwb ddangos be fedrwn ni lwyddo i’w wneud,” medd Cadeirydd Pwyllgor …