Dynes “wedi blino clywed pobol yn cwyno am Eisteddfod Genedlaethol Cymru”

“Ddaw’r Eisteddfod ddim mor gyfagos i ni eto am amser maith”

Yr Eisteddfod Genedlaethol drwy lygaid ‘dieithryn’

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio ar estroniaeth yr ŵyl a’i hennui

Oriel: Dydd Llun yn yr Eisteddfod

Un o’r uchafbwyntiau ar y Maes ddydd Llun (Awst 7) oedd croesawu aelodau newydd i’r Orsedd

Coron Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd i Rhys Iorwerth

Daeth y bardd o Gaernarfon i’r brig mewn cystadleuaeth “uchel tu hwnt ei safon” ddenodd 42 o geisiadau

Cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2024 ym Mhontypridd

Daeth y cyhoeddiad gan y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o’r Maes ym Moduan

Cwyno am gyflwr maes carafanau a phebyll yr Eisteddfod

Lowri Larsen

Mae Sioned Roberts wedi bod yn cwyno ar y cyfryngau cymdeithasol fod y sefyllfa wedi gwaethygu ei hiechyd meddwl

Heddlu’n dosbarthu bandiau braich rhag i blant fynd ar goll yn yr Eisteddfod

Mae’r cynllun yn un o nifer o bethau fydd ar y gweill gan Heddlu’r Gogledd ym Moduan

Côr Gwerin yr Eisteddfod a Pedair – yr ymarfer olaf ond un!

Non Tudur

Ers mis Ionawr, bu Côr Gwerin yr Eisteddfod – 200 o bobol Llŷn ac Eifionydd (ac ambell un o Gaernarfon) – yn ymarfer yn ddiwyd