Coron Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd i Rhys Iorwerth

Daeth y bardd o Gaernarfon i’r brig mewn cystadleuaeth “uchel tu hwnt ei safon” ddenodd 42 o geisiadau

Cynnal Eisteddfod Genedlaethol 2024 ym Mhontypridd

Daeth y cyhoeddiad gan y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o’r Maes ym Moduan

Cwyno am gyflwr maes carafanau a phebyll yr Eisteddfod

Lowri Larsen

Mae Sioned Roberts wedi bod yn cwyno ar y cyfryngau cymdeithasol fod y sefyllfa wedi gwaethygu ei hiechyd meddwl

Heddlu’n dosbarthu bandiau braich rhag i blant fynd ar goll yn yr Eisteddfod

Mae’r cynllun yn un o nifer o bethau fydd ar y gweill gan Heddlu’r Gogledd ym Moduan

Côr Gwerin yr Eisteddfod a Pedair – yr ymarfer olaf ond un!

Non Tudur

Ers mis Ionawr, bu Côr Gwerin yr Eisteddfod – 200 o bobol Llŷn ac Eifionydd (ac ambell un o Gaernarfon) – yn ymarfer yn ddiwyd

Pan ddaw’r Eisteddfod Genedlaethol i Wrecsam…

Dr Sara Louise Wheeler

Colofnydd golwg360 sy’n synfyfyrio (â’i thafod yn ei boch) am y ‘Steddfod yn dŵad i fro ei mebyd

Wrecsam fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol 2025

“Wrecsam yw’r lle i fod y dyddiau hyn, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gael gweithio’n lleol yn y gymuned am y ddwy flynedd nesaf”

Medal Goffa Syr T.H. Parry-Williams i Geraint Jones, Trefor

Caiff y Fedal ei chyflwyno’n flynyddol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirioneddol yn eu hardal leol, yn enwedig wrth weithio gyda …

Cyhoeddi rhestr fer gyntaf Brwydr y Bandiau Gwerin yr Eisteddfod a Radio Cymru

Cafodd y rhestr ei chyhoeddi ar raglen radio Aled Hughes heddiw (dydd Iau, Gorffennaf 27)