“Rhaid i Boris Johnson barchu dymuniad pobol yr Alban” a chaniatáu ail refferendwm annibyniaeth

Mae arweinydd yr SNP yn San Steffan yn dweud bod canlyniad etholiad yr Alban yn golygu bod yna “fandad haearnaidd” i gynnal refferendwm arall

Llain Gaza

Llain Gaza: “Dyw hwn ddim yn wrthdaro cyfartal,” medd Leanne Wood

Daw sylwadau’r cyn-Aelod Plaid Cymru o’r Senedd wrth i Unicef gyhoeddi bod o leiaf chwech o blant wedi’u lladd dros nos

Cymru’n anfon cannoedd o beiriannau anadlu i India

Ar draws y wlad, cafodd 360,000 o achosion newydd eu cofnodi ddoe (dydd Llun, Mai 10), a dros 3,700 o farwolaethau

Cyfarfod cyntaf y Senedd i’w gynnal fory (dydd Mercher, Mai 12)

Tasg gynta’r 60 Aelod fydd ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd, ac yna enwebu Prif Weinidog

Grŵp beiciau modur yn teithio 1,070 milltir o amgylch Cymru i godi arian i elusen

Bydd yr holl ymgeiswyr yn gwisgo fel y dyn stỳnt o’r 1970au, Evel Knievel, ac yn “fflapio ein clogynnau i gyfeiriad gwrthglocwedd o amgylch Cymru”

Beirniadu diffyg cyfarfod cyhoeddus wrth ymgynghori ar Ysgol Bro Hyddgen

Yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion, medd Cyngor Sir Powys

Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Ymateb chwyrn i gynlluniau cerdyn adnabod ar gyfer pleidleisio

“Ateb anrhyddfrydol i broblem nad yw’n bodoli,” yn ôl David Davis

Cynlluniau i ddatgomisiynu Venue Cymru fel ysbyty coronafeirws ar waith

Cafodd y theatr a’r ganolfan gynadleddau yn Llandudno ei hailbwrpasu ym mis Ebrill y llynedd fel Ysbyty Enfys

Gordon Brown i drïo cadw’r Alban yn y Deyrnas Unedig. Eto.

Bydd grŵp ymgyrchu Gordon Brown yn annog Boris Johnson i newid ei dactegau, ac yn galw am Deyrnas Unedig “wedi’i diwygio”

Coleg Llysfasi yn dathlu canmlwyddiant

Golwg360 yn sgwrsio â Phennaeth Coleg Llysfasi wrth iddo ddathlu ei ganmlwyddiant