Arian a Busnes

Cynnydd sylweddol yn nifer y bobl ifanc sydd ddim mewn addysg, swydd neu hyfforddiant

Y cynnydd chwarterol mwyaf ers bron i ddegawd, yn ôl y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cefn Gwlad

Llygredd amaethyddol: ymateb tanllyd gan undeb amaeth i bleidlais yn y Senedd

NFU Cymru yn “ystyried her gyfreithiol bosib yn erbyn penderfyniad Llywodraeth Cymru”

Cymru

30,000 o frechiadau Covid y dydd o wythnos nesaf ymlaen

Mae bron i filiwn o bobol bellach wedi cael dos cyntaf o’r brechlyn yng Nghymru, a dros 100,000 wedi derbyn ail ddos

Arian a Busnes

Amazon yn agor ei siop gyntaf yn Llundain lle does dim angen ciwio wrth y til

Bydd cwsmeriaid yn gallu defnyddio ap ar eu ffonau i dalu am nwyddau yn y siop

Iechyd

Cyswllt rhwng gordewdra a miloedd o farwolaethau Covid-19, medd adroddiad

Tua naw o bob 10 o farwolaethau Covid wedi digwydd mewn gwledydd sydd â chyfraddau uchel o ordewdra, yn ôl yr adroddiad

Cymru

Llywodraeth Cymru yn cyhuddo’r Canghellor o “fethu” a “cholli cyfle” yn ei Gyllideb

Canlyniad i fesurau Covid Lloegr “ar sail tebyg at ei debyg” yw’r cyllid ychwanegol yn ôl Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru

Newyddion

Duges Sussex yn cyhuddo Palas Buckingham o ddweud “anwireddau” amdani

Datgelu clip o sylwadau’r dduges yn ystod cyfweliad gydag Oprah Winfrey

Iaith

Diffyg dylanwad is-adran iaith y Llywodraeth yn “glir erbyn hyn”

Dyna mae Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith wedi ei ddweud wrth ymateb i sylwadau diweddar gan Weinidog y Gymraeg
Addysg

“Cam anferthol ymlaen” i helpu pobl fyddar

Mae Senedd Cymru wedi pleidleisio dros gynnig ar gyfer Mesur fydd yn annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain [BSL – British Sign Language]
Gwasanaethau Brys

“Croeso aruthrol” i’r Cymro Cymraeg sy’n Brif Gopyn yn Lloegr

Trigolion gogledd-ddwyrain Lloegr yn debyg i Gymry Llanelli, meddai Richard Lewis