Y Gyllideb: Y Canghellor yn rhoi addewid i greu “economi newydd” ar ôl Covid-19

Disgwyl i Rishi Sunak gadarnhau biliynau o bunnoedd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd a chodiad cyflog i filiynau o weithwyr yn y sector cyhoeddus

Y Frenhines ddim yn mynd i uwchgynhadledd Cop26 yn Glasgow

Mae’n dilyn cyngor gan feddygon y Frenhines sy’n 95 oed

Ymosodiadau ar adar ysglyfaethus ar gynnydd yn y Deyrnas Unedig

Yng Nghymru, roedd y pum achos o saethu neu wenwyno adar ysglyfaethus wedi eu cofnodi ym Mhowys

Profion gyrru cyfrwng Cymraeg ‘yn cael eu trin yn anghyfartal’

Fe wnaeth adroddiad gan Gomisiynydd y Gymraeg nodi bod pobol sy’n dymuno cael profion drwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn gwasanaeth llai ffafriol

Costau byw, yr hinsawdd a swyddi yw’r “tri phrawf mawr” ar gyfer y Gyllideb

Plaid Cymru’n amlinellu’r blaenoriaethau i Gymru ar drothwy cyhoeddiad y Canghellor Rishi Sunak yn San Steffan

Mark Drakeford: y Ceidwadwyr yn ystyried Cymru yn wlad “anniolchgar sy’n mynnu mwy o gymorth ariannol”

Fe wnaed y sylwadau wrth iddo draddodi Darlith Goffa Aneurin Bevan yn San Steffan

Logo Heddlu'r De yn siap helmed

Arestio dwy ddynes yn dilyn protest amgylcheddol ar ddolydd Caerdydd

Maen nhw wedi’u hamau o dresmasu difrifolach

Galw am ailagor y rheilffordd rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth

Mae Cefin Campbell, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnwys y cynlluniau mewn unrhyw welliannau trafnidiaeth yn y …

Emiliano Sala: rhan trefnydd yr hediad “yn fater o waith papur”

Cyfreithwyr David Henderson, 67, yn gwadu ei fod e wedi ymddwyn yn ddiofal cyn i’r pêl-droediwr a’r peilot gael eu lladd

Joan Armatrading

Anrhydeddau’r Ymerodraeth “ddim ond am nad ydyn nhw’n gallu meddwl am yr hyn ddylai ddod nesaf”

Y gantores ddu Joan Armatrading yn amddiffyn y drefn o roi anrhydeddau, gan ddweud bod yr Ymerodraeth Brydeinig yn perthyn i’r gorffennol