Gwario £14m ar wella adran achosion brys newydd yn y de

Mae adran achosion brys Ysbyty Athrofaol y Faenor wedi wynebu “galw digynsail” ers agor ym mis Tachwedd 2020, yn ôl Llywodraeth Cymru

Pryderon am ddiffyg defnydd o gynllun ar gyfer cladin peryglus

Dywed un Aelod o’r Senedd ei bod hi’n byw mewn adeilad sydd wedi’i effeithio gan broblemau cladin

Meddygon iau yn streicio eto dros gyflogau

“Rydych chi’n teimlo fel bod staff yn mynd yn brinnach a phrinnach ar gyfer y cleifion sydd yn eich gofal,” medd un meddyg iau

Protestio yn erbyn toriadau “echrydus” sy’n “bygwth” sefydliadau diwylliannol

Cadi Dafydd

“Pan ti’n torri mwy, beth sydd ar ôl i’w dorri?” medd cynrychiolydd undeb PCS am doriadau yn y Llyfrgell Genedlaethol ac Amgueddfa Cymru

Cofio “neges bwysig a chlir o’r gorffennol” ar ganmlwyddiant deiseb heddwch

Roedd hen fam-gu Sioned Williams, Aelod Plaid Cymru o’r Senedd, yn un oedd wedi llofnodi’r ddeiseb yn 1924

Cyhuddo Mark Drakeford o roi’r bai ar ffermwyr am heriau’r diwydiant amaeth

Daeth y sylwadau gan arweinydd Plaid Cymru wedi i’r Prif Weinidog ddweud mai dewis ffermwyr Cymru oedd pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd

Galw am ymchwiliad Covid i Gymru yn y Senedd

“Mae’n deg dweud bod methu sefydlu ymchwiliad Covid penodol i Gymru yn tanseilio datganoli,” medd Mabon ap Gwynfor, llefarydd iechyd Plaid Cymru

Cymeradwyo enw ysgol gynradd newydd ger Aberaeron

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Bydd Ysgol Dyffryn Aeron yn tynnu pum ysgol neu sefydliad addysg ynghyd ar un safle
Banc bwyd

‘Dros hanner y rhai sydd ar Gredyd Cynhwysol yn methu fforddio digon o fwyd’

Ymchwil diweddaraf y Trussell Trust yn dangos bod 37,700 o bobol ar Gredyd Cynhwysol yng Nghymru wedi gorfod defnyddio banc bwyd fis Ionawr

Pobol yn gyrru 4m.y.a. yn arafach ers cyflwyno’r terfyn cyflymder 20m.y.a.

Mae’r data’n dangos gostyngiad yn y cyflymder cyfartalog ar briffyrdd, o 28.9m.y.a. i 24.8m.y.a.