Cymru

Carcharu cyffurgi ar ôl ei dal gyda gwerth £45,000 o heroin yn Aberystwyth

Atal Susan Marie Proffitt rhag elwa o’i drygioni

Cynnal profion Covid-19
Cymru

Prifysgol yn denu £3m i wella ffyrdd o adnabod a thrin canser yr ofari

Mae 7,400 o ferched yn cael diagnosis o ganser yr ofari bob blwyddyn ym Mhrydain

Arian a Busnes

15,000 o weithwyr Topshop a Burton yn wynebu’r fwyell

“Ergyd drom” i weithwyr wythnosau’n unig cyn y Nadolig

Iechyd

Mwyafrif o bobol yn fodlon cael eu brechu yn erbyn Covid-19

Dim ond 17% fyddai’n gwrthod ei gymryd, gyda 19% yn dweud eu bod yn dal yn ansicr

Cymru

Machraeth – y bardd o Fôn – wedi marw

Enillodd dros ddeugain o gadeiriau eisteddfodol
Hyn a’r Llall

Cher yn mynd i Bacistan i helpu “eliffant mwya’ unig y byd”

Bydd Kaavan yr eliffant yn symud i warchodfa arbennig yn Cambodia

Cymru

Cyflwyno cyfyngiadau newydd ar dafarndai a bwytai ymhen wythnos

Disgwyl i reolau newydd ddod i rym am chwech nos Wener nesaf (Rhagfyr 4) – gydag adroddiadau y bydd rhaid i dafarndai gau am chwech yr hwyr
Cymru

£2.6m ychwanegol i leihau biliau Treth Cyngor y rhai ar incwm isel

“Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, cysylltwch â’ch awdurdod lleol i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth sydd ar …

Cymru

‘Gadewch i gefnogwyr ddychwelyd’ meddai’r Undeb Rygbi a’r Gymdeithas Bêl-droed

“Rydym yn credu’n gryf bod gan chwaraeon rôl bwysig i’n helpu i ddod allan o’r pandemig hwn a’i wneud mewn amgylchedd …
Rhyngwladol

Diego Maradona wedi’i gladdu ger ei rieni

Roedd y dorf i’w clywed yn gweiddi “nid yw Diego wedi marw, mae Diego yn byw yn y bobol.”