Teyrngedau i fachgen pump oed “annwyl” a gafodd ei ddarganfod yn afon Ogwr

“Rydyn ni’n apelio ar unrhyw un a allai fod wedi gweld y digwyddiad, neu sydd ag unrhyw wybodaeth, i gysylltu â ni,” meddai Heddlu’r De

Hediadau newydd rhwng Caerdydd a Chaeredin yn dechrau heddiw

Bydd awyrennau gan Loganair yn hedfan rhwng Cymru a’r Alban bum gwaith yr wythnos

Un o redwyr Belarws yn dweud bod ei thîm Olympaidd wedi ceisio ei gorfodi i adael Japan

Mae ymgyrchwyr sy’n cefnogi Krystsina Tsimanouskaya yn dweud ei bod hi’n credu bod ei bywyd mewn perygl yn ei mamwlad

Cyhuddo Llywodraeth Cymru o gynnal adolygiad tâl diffygiol

“Ergyd wirioneddol i’r gweithwyr ar y cyflog isaf yn y Gwasanaeth Iechyd”

Brisbane

Ymestyn cyfnod clo Brisbane yn dilyn achosion newydd o Covid-19

Roedd disgwyl i’r cyfnod clo bara tridiau a dod i ben yfory (dydd Mawrth, Awst 3)

Marwolaeth bachgen pump oed: tri o bobol wedi’u harestio

Dyn 39 oed, dynes 30 oed a bachgen 13 oed yn cael eu holi ar amheuaeth o lofruddio

Ty Mawr

Parc gwyliau Tŷ Mawr: heddlu’n cadarnhau marwolaeth merch 15 oed

Mae dyn 19 oed wedi cael ei arestio ac yn cael ei holi yn y ddalfa

Ail refferendwm annibyniaeth: fyddai Llywodraeth Prydain ddim yn sefyll yn y ffordd

Michael Gove yn mynegi safbwynt Llywodraeth Prydain ar “ewyllys y bobol” yn yr Alban