Adam Price

Cymru â “dim i’w ofni” o safbwynt cyllidol pe bai’n wlad annibynnol

Huw Bebb

Adam Price yn ateb cwestiynau golwg360 ar ymchwil newydd mae Plaid Cymru’n honni sy’n profi nad yw Cymru’n rhy dlawd i fod yn …

Rhybudd am groesawu mewnfudwyr i Quebec sy’n methu siarad Ffrangeg

Daw rhybudd Francois Legault, arweinydd Quebec, ar drothwy etholiadau taleithiol ddechrau’r wythnos nesaf

Galw am ddileu’r teitl ‘Tywysog Cymru’

Mae Elfed Wyn ap Elwyn yn credu’n gryf bod y teitl Tywysog Cymru yn parhau yn symbol hanesyddol o oruchafiaeth dros Gymru gan wlad arall
Pere Aragonès

Arlywydd Catalwnia eisiau i’r llywodraeth barhau

Os na fydd modd dod i gytundeb, mae disgwyl i un o bleidiau’r glymblaid droi at eu haelodau i wneud penderfyniad ynghylch y dyfodol
Mynediad Am Ddim

Gig i ddathlu carreg filltir i Brifysgol Aberystwyth

Mae’r brifysgol ger y lli yn 150 oed eleni
Emily Nicole Roberts

Dathlu menywod ysbrydoledig o Gymru mewn seremoni wobrwyo genedlaethol

Cafodd gwobrau Womenspire Chwarae Teg 2022 eu cynnal neithiwr (nos Iau, Medi 29) fel seremoni hybrid am y tro cyntaf erioed

Mick Antoniw yn fodlon ei fyd yn dilyn cynhadledd y Blaid Lafur

Huw Bebb

“Rydyn ni’n dechrau gweld y Blaid Lafur yn dechrau cyflwyno polisïau eithaf radical”
Annibyniaeth

Ymchwil yn gwrthbrofi’r honiad fod Cymru’n rhy dlawd i fod yn annibynnol

Mae’r ymchwil yn hwb i’r ymgyrch tros annibyniaeth, yn ôl Adam Price, arweinydd Plaid Cymru

Un ym mhob wyth swydd nyrsio yn wag ym Mwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

“Pobol gogledd Cymru yw’r rhai sy’n dioddef o ganlyniad i ddiffyg gweithredu gan y Llywodraeth a’r bwrdd iechyd,” meddai Llyr Gruffydd

Plaid Cymru’n cyhuddo Liz Truss o ddweud celwydd ynghylch biliau ynni

Amcangyfrif y bydd 44.1% o aelwydydd Cymru’n talu dros £2,500 er bod Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn mynnu na fydd “neb” yn talu …