Arian a Busnes

Ailagor rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin am gostio llai na’r disgwyl, medd adroddiad

Adroddiad newydd yn ategu’r achos dros ailagor y rheilffordd

Arian a Busnes

Cau lleoliadau yn Abertawe am dorri rheolau Covid-19

Nifer o fwytai a thafarndai wedi eu heffeithio gan reolau ac achosion o’r coronafeirws yn Abertawe
Gwleidyddiaeth

Bil y Farchnad Fewnol: Cyhuddo Llafur o fod yn “rhagrithiol tu hwnt” ynghylch datganoli

Fe wnaeth aelodau’r blaid atal eu pleidlais ar roi llais i Gymru

Cymru

“Ysgrifennwch ata’ i” – ymateb Boris Johnson i bryderon ym Merthyr am ganslo gwyliau

Gerald Jones yn codi pryderon y bydd ei etholwyr yn colli arian o orfod canslo’u gwyliau yn sgil y cyfnod clo lleol

Prifysgol Abertawe
Addysg

12 o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi profi’n bositif am y coronafeirws

Mae’r Brifysgol yn dweud eu bod nhw’n cadw llygad ar y datblygiadau

Addysg

Prifysgolion Cymru wedi chwarae rhan allweddol yn y frwydr yn erbyn Covid-19, meddai adroddiad

Er i brifysgolion chwarae rhan allweddol yn y frwydr yn erbyn Covid-19, mae pryder y bydd wythnos y glas yn arwain at gynnydd mewn achosion …

Cymru

“Amser gweithredu ar dai haf,” medd Plaid Cymru

Cyhoeddi adroddiad i warchod cymunedau a phrynwyr tro cyntaf yn erbyn “annhegwch economaidd sy’n deillio o ail gartrefi”

Arian a Busnes

Cau tafarndai yng Nghymru, a’r mesurau newydd eraill sy’n dod i rym

Mark Drakeford wedi cyflwyno cyfres o fesurau wrth annerch y genedl neithiwr (nos Fawrth, Medi 22)

Cymru

£20m o fuddsoddiad i brosiect newydd ym Mhenygroes

Prosiect i dynnu gwasanaethau iechyd a lles at ei gilydd mewn un adeilad ym Mhenygroes

Cymru

Coronafeirws: Mark Drakeford yn ateb cwestiynau yn y Siambr cyn annerch y genedl heno

Bydd prif weinidog Cymru’n annerch y genedl heno (nos Fawrth, Medi 22) am 8.05yh