Arfbais y sir ar adeilad y cyngor

Parcio am ddim i hybu busnesau lleol Gwynedd ar drothwy’r Nadolig

Bydd parcio am ddim yn holl feysydd parcio’r sir ar ôl 11yb bob dydd rhwng Rhagfyr 10 a 27

Llywodraeth Cymru’n “fwy penderfynol o baratoi ar gyfer streic y nyrsys na cheisio osgoi’r streic honno yn y lle cyntaf”

Nyrsys yn teimlo “nad oes ganddyn nhw unrhyw opsiwn arall ond streicio”, meddai Rhun ap Iorwerth

Dylid “parchu” dyfarniad y Goruchaf Lys ar ail refferendwm i’r Alban

Huw Bebb

“Pan gollodd Boris Johnson ddyfarniad yn y Goruchaf Lys, Aelodau’r SNP oedd y cyntaf i ddweud pa mor bwysig yw dilyn dyfarniadau’r llys”

Penillion am Fethesda yn fan cychwyn personoleiddio llechi

Lowri Larsen

“Rwy’ wrth fy modd pan mae pobol yn cysylltu efo fi yn dweud bo nhw eisiau i mi wneud rhywbeth personol iddyn nhw neu rywun arall”

Adolygiad i ymateb gwasanaethau cymdeithasol wedi llofruddiaeth Logan Mwangi yn canfod methiannau

Roedd yn ymchwilio i ymateb gwasanaethau cymdeithasol sir Pen-y-bont, y cyngor a’r awdurdodau iechyd ac addysg yn y misoedd cyn ei farwolaeth

Gordon Brown am ddatgelu cynlluniau Llafur ar gyfer rhagor o ddatganoli

Dywed Mark Drakeford y bydd y cyn-Brif Weinidog Llafur yn “gwreiddio datganoli fel na ellir ei rolio’n ôl yn y ffordd rydyn ni …

Galw am gymorth iechyd meddwl i bob gofalwr yng Nghymru ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr

Elin Owen

Dydi cymorth ar gyfer iechyd meddwl ddim wastad ar gael yn hawdd i ofalwyr ac mae angen newid yn y sector, meddai un gofalwr

A ddylai Undebau Llafur gael dod i siarad gyda disgyblion mewn ysgolion?

“Yn y pen draw, mae didueddrwydd gwleidyddol yn helpu ysgolion i ennyn hyder ein cymdeithas amrywiol ac aml-farn”

Galw am ragor o gefnogaeth i bobol sy’n defnyddio cŵn tywys

Mae yna bryderon fod nifer o bobol sydd â chŵn tywys yn cael eu hatal rhag cael mynediad i fusnesau a gwasanaethau, yn ôl Mark Isherwood