Carcharu dynes am 16 mlynedd am lofruddio dyn yng Nghei Connah

Cafwyd Emma Berry, 47, yn euog o drywanu Dean Bennett, 31, yn ei galon fis Mai

“Dim amser i’w wastraffu” wrth roi brechlynnau atgyfnerthu

Disgwyl i’r don o achosion Omicron gyrraedd ei brig yng Nghymru ddiwedd mis Ionawr, meddai Eluned Morgan, sy’n dweud “nad yw amser …

Harriet Harman ddim am sefyll yn yr etholiad cyffredinol nesaf

“Byddaf yn gadael Tŷ’r Cyffredin gyda fy ffeministiaeth, fy nghred yn Llafur a’m brwdfrydedd dros wleidyddiaeth yr un mor gadarn …

Prifysgolion yn arwyddo cytundeb fel cam at sefydlu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru

Bydd Prifysgolion Bangor a Chaerdydd yn cydweithio i sicrhau bod cwricwlwm annibynnol newydd yn barod i’w ddarparu erbyn 2026

Cynnal profion Covid-19

Gostyngiad wythnosol yn nifer y marwolaethau Covid-19 yng Nghymru

Cafodd 77 o farwolaethau a oedd yn gysylltiedig â Covid-19 eu cofnodi yn yr wythnos hyd at 26 Tachwedd, o gymharu ag 84 yn yr wythnos flaenorol

Awgrymu y dylai Cyngor Gwynedd gau eu cyfrifon gyda banc Barclays

Roedd cynghorwyr yn awgrymu y dylai’r Cyngor ddefnyddio cwmni cydweithredol fel Banc Cambria, ar ôl i Barclays benderfynu cau canghennau yn y …

Dominic Raab yn amddiffyn ei waith yn arwain yr ymgyrch i helpu pobol i adael Affganistan

Yn ôl un o weithwyr y Swyddfa Dramor, fe wnaeth yr Ysgrifennydd Tramor arwain ymgyrch “anhrefnus” a “mympwyol”

Disgwyl gwyntoedd cryfion yn sgil Storm Barra

Rhybudd tywydd melyn wedi’i osod dros Gymru i gyd rhwng 9 o’r gloch a hanner nos heddiw (7 Rhagfyr), a bydd yn berthnasol i rannau o Gymru fory hefyd

Angen i fesur gwrth-ffoaduriaid San Steffan “gyd-fynd â’r weledigaeth o Gymru fel Cenedl Noddfa”

Y Mesur Ffiniau’n mynd yn groes i hynny, meddai Plaid Cymru, a Llywodraeth Cymru yn gwrthwynebu gan ei fod yn ceisio deddfu dros faterion …

Cynnig brechlyn atgyfnerthu i bob oedolyn yng Nghymru erbyn diwedd mis Ionawr

Nod Llywodraeth Cymru dros yr wythnosau nesaf yw rhoi mwy na 200,000 o frechiadau’r wythnos