Datblygu cryfder corfforol a meddyliol ei chleientiaid yw nod yr hyfforddwr personol 33 oed o dref fach Sanclêr yn Sir Gaerfyrddin.

Bellach yn byw yng Nghaerdydd, mae Elin yn cynnig sesiynau wyneb yn wyneb yn y brifddinas a sesiynau ar-lein, a hefyd yn cynnig tips ffitrwydd i wylwyr Prynhawn Da ar S4C.

Astudiodd y Celfyddydau a Pherfformio ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant cyn penderfynu mynd lawr y trywydd ffitrwydd…