Y ferch 30 oed o bentref Tregarth yw’r cadeirydd ieuengaf yn hanes Cyngor Gwynedd, wedi i’r Cynghorydd Plaid Cymru gael ei hethol i’r swydd yn ddiweddar.

Mae yn llais adnabyddus ar donfeddi Radio Cymru sy’n rhannu ei harbenigedd am y maes amgylcheddol…

Pam oeddech chi eisiau bod yn gynghorydd sir dros Dregarth a Mynydd Llandygai?