Celf Weledol

Y Pethe ynghanol Pandemig

Sut mae’r cwmnïau celfyddydol yn cadw cysylltiad gyda’u cynulleidfaoedd yn ystod pandemig?
Celf Weledol

Effaith cau’r Cynllun Casglu ar fyd yr oriel

Cewch fargen yn ystod y pandemig pe dymunech brynu darn o waith gan un o brif arlunwyr Cymru
Y Tabernacl Machynlleth
Celf Weledol

Gohirio gŵyl gomedi Machynlleth oherwydd y coronafeirws

“Byddai dod ag 8,000 o bobol i’r dref yn peri risg di-angen i iechyd y cyhoedd”

Celf Weledol

Agor arddangosfa “Traddodiad Radical”

Gwaith a gafodd ei greu yn ystod y 1930au a’r 1940au

Cardiau
Celf Weledol

Diwrnod y Llyfr 2020: ‘Top trymps’ ar sail llyfrau Cymraeg i blant

‘Cardiau Brwydro’ wedi’u cyhoeddi ar gyfer Diwrnod y Llyfr

Barcut coch
Celf Weledol

Barcut Coch i ddathlu Cymreictod yn Iwerddon

Artistiaid tywod o Gymru ac Iwerddon yn cydweithio i greu gwaith celf ar lannau’r ddwy wlad

Elen ap Robert
Celf Weledol

Elen ap Robert am fapio’r gweithgarwch celfyddydol sy’n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg

“Lot o botensial o ran cynnydd mewn faint o gynyrchiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yn y Gymraeg”

Celf Weledol

Gwobr yn cydnabod arlunydd comics o Fachynlleth

David Llewelyn Lewis wedi ennill gwobr Mirror Award 2019

cyfiawnder
Celf Weledol

16 mis o garchar i artist graffiti Natsïaidd Caerdydd

Mae myfyriwr wnaeth arddangos graffiti hiliol a homoffobig yng Nghaerdydd wedi cael ei garcharu am …

Terry O'Neill
Celf Weledol

Y ffotograffydd diwylliannol Terry O’Neill wedi marw

Roedd wedi cydweithio â’r Beatles a’r Rolling Stones, ynghyd â nifer o arweinwyr gwleidyddol