Elen ap Robert
Celf Weledol

Elen ap Robert am fapio’r gweithgarwch celfyddydol sy’n digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg

“Lot o botensial o ran cynnydd mewn faint o gynyrchiadau a gweithgareddau sy’n digwydd yn y Gymraeg”

Celf Weledol

Gwobr yn cydnabod arlunydd comics o Fachynlleth

David Llewelyn Lewis wedi ennill gwobr Mirror Award 2019

cyfiawnder
Celf Weledol

16 mis o garchar i artist graffiti Natsïaidd Caerdydd

Mae myfyriwr wnaeth arddangos graffiti hiliol a homoffobig yng Nghaerdydd wedi cael ei garcharu am …

Terry O'Neill
Celf Weledol

Y ffotograffydd diwylliannol Terry O’Neill wedi marw

Roedd wedi cydweithio â’r Beatles a’r Rolling Stones, ynghyd â nifer o arweinwyr gwleidyddol

Celf Weledol

Corrie Chiswell yn creu darlun trawiadol o Arwr Albanaidd

Mae mam Andy Murray yn hoffi’r llun ohono fel y Brenin Arthur

Gwaith yr artist Sandro Boticchelli, Birth of Venus (Uffizi)
Celf Weledol

Campwaith Sandro Botticelli yn cael ei ddarganfod yng Nghymru

Cafodd y darlun o Madonna ei gamgymryd am gopi

Celf Weledol

Deiseb yn gwrthwynebu codi cerflun yng Nghastell y Fflint

Mae deiseb wedi ei sefydlu i wrthwynebu cerflun yng nghastell y Fflint fyddai’n rhan o broject i …

Celf Weledol

Mwy nag erioed wedi ymweld ag amgueddfeydd Cymru y llynedd

Cynnydd o 6.5% o’i gymharu â’r flwyddyn gynt

Celf Weledol

Llun ‘Salem’ wedi ei brynu gan y Llyfrgell Genedlaethol

Mae’r gwreiddiol yn Oriel Lever yn Port Sunlight

Keith Morris
Celf Weledol

Teyrngedau i’r ffotograffydd Keith Morris

Corff wedi’i ddarganfod ar draeth Borth, Ynyslas ddydd Sadwrn