Comisiynu gwaith celf yn helpu i warchod enwau lleoedd

Mae’r gwaith, sydd wedi’i gomisiynu gan Gyngor Gwynedd, yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan

Athrawon fu’n artistiaid yn ysbrydoli disgyblion Môn

Lowri Larsen

Mae Dr Ceri Thomas, sy’n arlunydd, hanesydd celf a churadur yn cynnal sgwrs yn Oriel Môn

Prosiect yn dathlu pobol Hirael ac enwau llefydd Beddgelert

Lowri Larsen

Mae’r prosiect yn cael ei gynnal ar ffurf celf a chelfyddyd

Celf wedi helpu arlunydd i “ffocysu’r meddwl” yn dilyn profedigaeth

Lowri Larsen

Mae Nanw Maelor, sy’n 19 oed ac yn dod o’r Wyddgrug, yn gwneud celf i godi arian at elusennau ers colli ei thaid

Teulu o Nefyn yn noddi artistiaid o Wcráin

Lowri Larsen

Yr artistiaid yn dweud eu bod nhw wedi’u “hamgylchynu gan bobol ofalgar, llawn cydymdeimlad sy’n barod i helpu ar unrhyw adeg”

Ailagor Oriel Ysbyty Gwynedd yn cynnig “gobaith a rhyddhad”

Lowri Larsen

“Gobeithio y bydd yn rhoi rhywfaint o obaith a rhyddhad i bobol rhag pryderon, os dim ond am ychydig eiliadau”

Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Artist Ifanc a’r Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg

Ysgoloriaeth i Llŷr Evans o Ynys Môn, a’r Fedal i Lara Rees o Abertawe

Dadorchuddio cerflun o Cranogwen ym mis Mehefin

“Dyma fywyd a dyma fenyw i’n hysbrydoli ni i gyd,” meddai’r Athro Mererid Hopwood, fydd yn llywio’r seremoni ddadorchuddio yn …

Dysgu Cymraeg trwy sgetsys ar Instagram

Elin Wyn Owen

Mae prosiect ‘Sketchy Welsh’ yn defnyddio gwaith darlunio er mwyn dysgu ymadroddion yn y Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol

Storiel yn ymgynghori gyda’r cyhoedd ar ddyluniad cerflun

Lowri Larsen

Mae’r artist lleol Llyr Erddyn Davies wedi’i gomisiynu i ddylunio a chreu’r cerflun, gyda’r nod o dynnu sylw at y gwrthrychau sy’n cael eu …