O Fôn i Fethesda via Cernyw

Mae arlunydd ac athro Celf o Fôn yn diolch i’w Nain ac i’w bentref mabwysiedig am ei ysbrydoli

Lily Mŷrennyn o’r Rhondda’n ennill cystadleuaeth darlunio llyfr stori-a-llun i blant

Mae’r llyfr gan Manon Steffan Ros sy’n cynnwys gwaith celf Lily wedi cael ei gyhoeddi’r wythnos hon

Ennill gwobr Prif Artist Eisteddfod T yn “fraint ar y mwyaf”

“Mae’r gwaith yn archwilio’r ymdeimlad o le, a’r syniad o fod â chysylltiad dwfn â’r dirwedd,” meddai Rhiannon Gwyn am ei …

Rhiannon Gwyn

Rhiannon Gwyn o Sling ger Bethesda yw Prif Artist Eisteddfod T

Y beirniad “wedi dychryn” gyda safon uchel y gystadleuaeth

Y llun sydd wedi procio cydwybod pobol Sir Gâr

Mae darlun sydd yn ffenestr oriel fach yng Nghaerfyrddin wedi peri i rai pobol ddod i mewn a chwyno amdano

Y portread olaf o Dylan Thomas yn dod adre

Cafodd y portread, a gafodd ei baentio ddeufis cyn marwolaeth yr awdur, ei brynu gan Gyngor Sir Caerfyrddin fis diwethaf

Newid gorwelion

Mae’r arlunydd o Fôn, Iwan Gwyn Parry, yn credu bod ei waith ar ei orau, ac yntau wedi troi yn hanner cant

Darlunio’r enaid byw

Rhaid i’r gwyliwr ddefnyddio’i ddychymyg wrth edrych ar bortreadau artist o Ddinbych

Paentiad Syr Kyffin Williams o Gapel Soar ar ociswn… a gallai gostio £30,000

Hefyd ar werth mae llythyr gan yr artist yn dweud ei fod wedi bwyta gormod o ddanteithion ac na fyddai’n cael ei ddewis i chwarae rygbi i Gymru!

Steil y Tŷ: Iwan Bala

Mae’r artist wedi sefydlu stiwdio yn ei gartref newydd ‘Adre’ yng Nghefneithin, Sir Gaerfyrddin