Creadigrwydd wedi helpu dynes o Gaernarfon gafodd iselder ar ôl rhoi genedigaeth

Lowri Larsen

“Gwnes i ddechrau ymlacio a chael amser i fi fy hun wrth greu pethau efo clai”

Amlygu’r cysylltiad rhwng caethwasiaeth a diwydiant gwlân Cymru

“Rydyn ni wedi olrhain cysylltiadau trefedigaethol y lliain i’r Caribî… lle defnyddiwyd ‘Welsh Plains’ i ddilladu …

Unigrwydd a gorbryder yn ysbrydoli arlunwyr arddangosfa yn Oriel Môn

Bydd arddangosfa o waith Jess Bugler, Leonie Bradley a Prerna Chandiramani yn agor fis nesaf

Sioe a pharêd Sadwrn Barlys Aberteifi’n ysbrydoli darn o gelf Sioe’r Cardis

Mae Meirion Jones wedi dilyn yn ôl traed ei dad wrth greu gwaith celf ar gyfer Sioe’r Cardis

Comisiynu gwaith celf yn helpu i warchod enwau lleoedd

Mae’r gwaith, sydd wedi’i gomisiynu gan Gyngor Gwynedd, yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Moduan

Athrawon fu’n artistiaid yn ysbrydoli disgyblion Môn

Lowri Larsen

Mae Dr Ceri Thomas, sy’n arlunydd, hanesydd celf a churadur yn cynnal sgwrs yn Oriel Môn

Prosiect yn dathlu pobol Hirael ac enwau llefydd Beddgelert

Lowri Larsen

Mae’r prosiect yn cael ei gynnal ar ffurf celf a chelfyddyd

Celf wedi helpu arlunydd i “ffocysu’r meddwl” yn dilyn profedigaeth

Lowri Larsen

Mae Nanw Maelor, sy’n 19 oed ac yn dod o’r Wyddgrug, yn gwneud celf i godi arian at elusennau ers colli ei thaid

Teulu o Nefyn yn noddi artistiaid o Wcráin

Lowri Larsen

Yr artistiaid yn dweud eu bod nhw wedi’u “hamgylchynu gan bobol ofalgar, llawn cydymdeimlad sy’n barod i helpu ar unrhyw adeg”

Ailagor Oriel Ysbyty Gwynedd yn cynnig “gobaith a rhyddhad”

Lowri Larsen

“Gobeithio y bydd yn rhoi rhywfaint o obaith a rhyddhad i bobol rhag pryderon, os dim ond am ychydig eiliadau”