Celf

Annog artistiaid i gadw’r ffydd a dangos eu gwaith yn eu ffenestri

Penderfynodd Mary Lloyd Jones greu “oriel ffenestr” yn ei thŷ ar ôl darllen am artistiaid enwog eraill yn gwneud yr un peth

Celf

Y ferch o Gaerdydd sy’n tynnu lluniau Iggy Pop a Solange

Mae’r ffotograffydd Carys Huws mae wedi teithio’r byd gyda’i gwaith ac yn byw yn ninas Berlin ar hyn o bryd
Celf

Lleuad yn ola, artist yn chwara

Mae arlunydd o Fethesda wedi cael ei hysbrydoli wrth sbecian drwy luniau pobol ar Facebook
Celf

Creu potiau pync i gyfeiliant y Gorillaz

Mae’r crochenydd Elin Hughes yn cyfeirio at ei gwaith diweddara fel potiau ‘Grandma Punk’
Celf

Y filltir sgwar yn ysbrydoli

Mae Sioned M Williams yn llwyddo i fagu teulu, cynnal gwersi Celf ar-lein a chreu darluniau a chardiau poblogaidd
Celf

Cymry bach cyfoes a kitsch Ceri Gwen

Mae hi’n anodd iawn peidio â dotio ar waith hwyliog a heulog yr artist a darlunydd graffeg sy’n byw ar gyrion Caerdydd
Celf

Yr arlunydd sy’n cofleidio’r genedl

Mae Sioned Medi Evans wedi gweld cynnydd yn y galw am ei gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf wrth i bobol chwilio am gysur mewn gwaith celf weledol
Celf

“Emosiynau o’r gorffennol” – capeli’n cyfareddu ffotograffydd

Tua phedair blynedd yn ôl fe ddechreuodd y ffotograffydd Barry Eveleigh dynnu lluniau o hen gapeli Cymru
Celf

Symud gyda’r oes

Mae artist o Ddyffryn Conwy eisiau cael gwared â delwedd hen ffasiwn un o brif ganolfannau Celf y gogledd
Celf

Taflu’r Mabinogi mewn i’r pair

Mae cartwnydd amlwg yn hapus o fod yn perthyn i draddodiad anrhydeddus darlunwyr chwedlau Cymru