Celf wedi helpu arlunydd i “ffocysu’r meddwl” yn dilyn profedigaeth

Lowri Larsen

Mae Nanw Maelor, sy’n 19 oed ac yn dod o’r Wyddgrug, yn gwneud celf i godi arian at elusennau ers colli ei thaid

Teulu o Nefyn yn noddi artistiaid o Wcráin

Lowri Larsen

Yr artistiaid yn dweud eu bod nhw wedi’u “hamgylchynu gan bobol ofalgar, llawn cydymdeimlad sy’n barod i helpu ar unrhyw adeg”

Ailagor Oriel Ysbyty Gwynedd yn cynnig “gobaith a rhyddhad”

Lowri Larsen

“Gobeithio y bydd yn rhoi rhywfaint o obaith a rhyddhad i bobol rhag pryderon, os dim ond am ychydig eiliadau”

Cyhoeddi enillwyr Ysgoloriaeth Artist Ifanc a’r Fedal Gelf, Dylunio a Thechnoleg

Ysgoloriaeth i Llŷr Evans o Ynys Môn, a’r Fedal i Lara Rees o Abertawe

Dadorchuddio cerflun o Cranogwen ym mis Mehefin

“Dyma fywyd a dyma fenyw i’n hysbrydoli ni i gyd,” meddai’r Athro Mererid Hopwood, fydd yn llywio’r seremoni ddadorchuddio yn …

Dysgu Cymraeg trwy sgetsys ar Instagram

Elin Wyn Owen

Mae prosiect ‘Sketchy Welsh’ yn defnyddio gwaith darlunio er mwyn dysgu ymadroddion yn y Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol

Storiel yn ymgynghori gyda’r cyhoedd ar ddyluniad cerflun

Lowri Larsen

Mae’r artist lleol Llyr Erddyn Davies wedi’i gomisiynu i ddylunio a chreu’r cerflun, gyda’r nod o dynnu sylw at y gwrthrychau sy’n cael eu …

Arddangosfa’n archwilio perthnasedd ymgyrchwyr hawliau sifil i Gymru heddiw

Lowri Larsen

“Weithiau mae gennym ni broblemau hiliaeth o hyd… Dw i’n deall bod y pethau hyn yn digwydd oherwydd anwybodaeth,” medd un …

Comisiynu portread o’r delynores Elinor Bennett fel “rhodd gan y genedl”

Cadi Dafydd

Ym mis Ebrill, bydd Elinor Bennett yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 oed ac roedd Geraint Lewis a Rhiannon Mathias yn awyddus i gydnabod ei chyfraniad

Creu murlun o athrawes fordwyo “arloesol” yng Nghaernarfon

Mae lle i gredu bod Ellen Edwards wedi dysgu dros 1,000 o ddynion yn ei hysgol forwrol yn y dref yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg