Maggi Ann

Magi Ann a’r Miliwn

Cwmni Atebol a Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn cyhoeddi deg llyfr newydd sbon

Bwrdd yr Iaith Afrikaans yn beirniadu Ryanair am brofion iaith i deithwyr

Roedd yn rhaid i drigolion De Affrica gwblhau holiadur mewn iaith leiafrifol cyn cael hedfan i wledydd Prydain

Annog mwy o bobol i fynd ar gyrsiau goryrru cyfrwng Cymraeg

Cadi Dafydd

“Mewn ardaloedd lle mae yna lot fawr o bobol yn siarad Cymraeg, dim ond canran isel iawn o’r rheiny sy’n mynd ar gwrs Cymraeg”
Dyn yn dal papur ag arno'r gair "Help"

Mind Cymru yn helpu mwy o siaradwyr Cymraeg nag erioed o’r blaen

Mae Mind Cymru’n un o’r elusennau sy’n rhan o’r Cynnig Cymraeg
Cynnig Cymraeg

Busnesau ac elusennau yn dathlu’r defnydd o’r Gymraeg ar ddiwrnod y Cynnig Cymraeg

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn cynnal diwrnod arbennig i ddathlu llwyddiant y busnesau a’r elusennau sy’n ymfalchïo yn y Gymraeg

Ras yr iaith Llydaw yn hwb economaidd ac yn codi ymwybyddiaeth o’r Llydaweg

Cadi Dafydd

Caiff Redadeg ei chynnal bob yn ail flwyddyn, ac mae hi’n ffordd o annog pobol i berchnogi’r iaith, medd Aneirin Karadog

“Diwrnod hanesyddol” i’r Gaeltacht gyda deddfwriaeth newydd yn San Steffan

Penodi Comisiynydd Iaith newydd ar unwaith fydd prawf papur litmws cynta’r ddeddfwriaeth newydd, medd Conradh na Gaeilge
Rali yn Belfast

Troi Bheul Feirste yn goch tros Ddeddf Iaith Wyddeleg newydd

Roedd miloedd o bobol ar strydoedd prifddinas Gogledd Iwerddon ddoe (dydd Sadwrn, Mai 21)

Cyfle i leisio barn am y defnydd o’r Gymraeg ym Môn

Sicrhaodd Menter Iaith Môn a Chyngor Sir Ynys Môn gyllideb drwy Gronfa Adfywio Cymunedol y Deyrnas Unedig i gomisiynu Prifysgol Bangor i’w …

“Mae casineb at yr iaith Wyddeleg yn ‘chwiban y ci’ sectyddol”

Cymuned Wyddelig Efrog Newydd yn ymateb i sylwadau am brotestiadau iaith ym Montreal, lle mae lleiafrif yn siarad Ffrangeg