Galw ar Gyngor Ceredigion i weinyddu drwy’r Gymraeg

Mewn cyfarfod agored, gosododd pobol Ceredigion her i’r Cyngor ymateb yn gadarnhaol i ganlyniadau’r Cyfrifiad

Conradh na Gaeilge yn gwrthod talu biliau dŵr am eu bod yn uniaith Saesneg

Daw hyn ychydig dros flwyddyn ar ôl achos tebyg yn ymwneud â’r cwmni

Mudiad Meithrin yn lansio cyfres o fideos i hyrwyddo addysg Gymraeg ymysg rhieni di-Gymraeg

Mae’r clipiau fideo yn rhannu profiadau rhieni ac yn clywed gan rai sydd wedi bod ar y daith iaith gan ddechrau mewn Cylch Ti a Fi neu Gylch Meithrin

Galw ar Gomisiynydd newydd y Gymraeg i fod yn fwy cadarn â chyrff sy’n torri Safonau Iaith

“Mae cyfle gyda’r Comisiynydd newydd, i fod yn glir o’r dechrau mai pobol fydd y flaenoriaeth,” medd Cymdeithas yr Iaith

Conradh na Gaeilge yn gwobrwyo cymunedau ddaeth ynghyd i ddathlu’r Wyddeleg

Roedd cynrychiolwyr o’r cymunedau Igbo, Arabaidd ac Wcreinaidd yn y digwyddiad yn Nulyn dros y penwythnos

Galw am fwy o fentrau digidol Cymraeg

Neges gan ferch ysgol danbaid ar drothwy Rali’r Cyfri yn Sir Gaerfyrddin

‘Dylai mwyafrif aelodau pwyllgorau mudiadau mewn cymunedau Cymraeg fedru’r iaith ac adnabod yr ardal’

Cadi Dafydd

Mae un papur bro yn y gorllewin yn galw ar y Comisiwn Cymunedau Cymraeg i argymell hynny i fudiadau
Elizabeth James ac Angharad Alter

Dwy ffrind o Swydd Efrog yn dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd

Mae Angharad Alter ac Elizabeth James wedi dod yn ôl at ei gilydd ar ôl byw ar wahân ers blynyddoedd, ac maen nhw bellach yn siarad Cymraeg …

Chwilio am gynlluniau i wneud y Gymraeg yn fwy hygyrch

Cadi Dafydd

Gall busnesau neu unigolion sydd â chynllun arloesol i gynyddu’r defnydd o’r iaith mewn ffordd hygyrch dderbyn £50,000 drwy ail Hac y …