“Dim lle i laesu dwylo” wrth adeiladu hyder plant wrth siarad Cymraeg

Dywed Cyngor Gwynedd fod “gwaith caled” ysgolion yn hyn o beth yn “destun balchder a dathlu”

“Agweddau Oes Fictoria” CKs, “cwmni Cymreig sydd ddim yn dangos parch i’r gymuned”

Alun Rhys Chivers

Cymdeithas yr Iaith yn ymateb ar ôl i arwyddion uniaith Saesneg ddisodli arwyddion dwyieithog yn yr archfarchnad yn Waunfawr ger Aberystwyth

Dirywiad ieithyddol yng Ngwynedd “i oeri’r gwaed”

Cadi Dafydd

“Dyna’r gofyniad yn syml, bod posib i bob plentyn gael addysg gyflawn yn Gymraeg.”

Rhoi’r Wyddeleg wrth wraidd un o wyliau cerddorol mwyaf Iwerddon

Fe fydd llwyfan arbennig ar gyfer y Wyddeleg yng ngŵyl Electric Picnic, ynghyd â maes pebyll ar gyfer siaradwyr yr iaith

Cymdeithas yr Iaith yn cyfarfod â dirprwyaeth o Gyngor Materion Hakka Taiwan

Alun Rhys Chivers

Polisïau i amddiffyn ieithoedd lleiafrifol a dylanwadu ar lywodraeth oedd ar yr agenda

Tanau mawr Hawaii yn peryglu dyfodol iaith frodorol yr ynysoedd

Mae ysgol gafodd ei sefydlu i drochi pobol yn yr iaith wedi cael ei llosgi i’r llawr

“Cyfrifoldeb arnom i gyd” os yw’r Gymraeg am “barhau a ffynnu”

Lowri Larsen

Cafodd Cytundeb Cyd-ddealltwriaeth rhwng TUC Cymru a Chymdeithas yr Iaith ei lofnodi yn yr Eisteddfod ddydd Iau (Awst 10)

Eisteddfod gyntaf digrifwraig ‘wedi newid ei bywyd’

Mae Kiri Pritchard-McLean yn dysgu Cymraeg ac wedi gwneud ambell set gomedi yn Gymraeg erbyn hyn hefyd

Annog pobol ifanc i ddefnyddio mwy o Gymraeg ar wefannau cymdeithasol

Lowri Larsen

“Y ffordd o ddatrys y broblem yw gwneud yr iaith yn cŵl”