Yr athro sy’n hybu’r iaith ar y ffin

“Dw i eisiau siarad yr iaith a dw i eisio cadw iaith fy Mam-gu”

Cynllun Llywodraeth Cymru i “chwistrellu tegwch yn ôl i’r system dai”

Bydd y cynllun yn codi sicrhau tai fforddiadwy ac yn diogelu buddiannau cymunedau Cymraeg.

Cynllun ar y gweill i roi’r cyfle i bob disgybl yn Sir Gâr fedru siarad Cymraeg

“Rydym wedi ymrwymo i gynyddu’r cyfleoedd ar gyfer ein plant a’n pobol ifanc i gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg”

Dawnsiwr rhyngwladol yn mwynhau dysgu Cymraeg yn y Cyfnod Clo

“Ro’n i wrth fy modd o fedru galw fy hun yn siaradwr Cymraeg yn y Cyfrifiad diweddar,” meddai Peter Harding a symudodd o Gaerdydd yn y …

Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

‘Dylai Cyngor Gwynedd roi mwy o bwyslais ar ysgolion uwchradd Cymraeg, yn hytrach na rhai dwyieithog’

“Os yw’r penderfyniad yn cael ei wneud fod pob pwnc yn cael ei gynnig yn Gymraeg yn unig, yna fydd pobol yn gwybod lle maen nhw’n sefyll”

Ap brechlynnau’r Gwasanaeth Iechyd ddim am fod ar gael yn Gymraeg, meddai Mark Drakeford

Comisiynydd y Gymraeg am gael gwybod pam na fydd hynny’n bosib

Llai a llai o Gymry Cymraeg eisiau bod yn Ynadon Heddwch

“…Y perygl ydi eu bod nhw’n mynd i ddefnyddio’r Saesneg.”

Cyhoeddi rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod AmGen 2021

“Mae’r pedwar yn gwbl eithriadol ac edrychwn ymlaen yn eiddgar at glywed mwy o’u hanes yn ystod yr Eisteddfod AmGen”

Dyfodol i'r Iaith

Dyfodol eisiau gweld gweithredu polisïau i gadw pobol ifanc yng Nghymru

Mae’r mudiad yn ategu sylwadau’r economegydd, yr Athro Gerald Holtham

Gwahardd teithio: ffrae yn corddi rhwng Nicola Sturgeon ac Andy Burnham

Maer Manceinion yn cyhuddo prif weinidog yr Alban o fethu â rhoi gwybod am y gwaharddiad ar deithio o’r Alban i ogledd-orllewin Lloegr