Iaith

Oes modd trochi plant yn y Gymraeg yn rhithiol?

“Os oes mantais i’r cyfnod clo, fi’n credu bod hwn yn un ohonyn nhw.”

Addysg

Dim gorfodi plant i ddysgu Saesneg yn dair oed – croesawu “newid cyfeiriad” y Llywodraeth

“Mae’r newid cyfeiriad hwn wedi digwydd o ganlyniad i ymgyrchu caled gan Gymdeithas yr Iaith”

Y prifardd yn ei wisg orseddol wen
Cymru

“Gwarthus” nad yw disgyblion yn dysgu mwy am y gynghanedd, meddai Aneirin Karadog

Y Prifardd yn gofyn i rai o bobol ifanc “disglair” Cymru a ydyn nhw eisiau dysgu’r gynghanedd a’i arwyddocâd i’r Gymraeg
Cymru

Cymru’n anelu at y miliwn… ond pwy sydd wrth y llyw?

Prin iawn o wybodaeth sydd i gael am y grŵp sy’n arwain ymdrech ‘y miliwn’, ac “mae’r holl beth yn dawel ac yn y cysgod” – meddai Dyfodol …
Cymru

Menter Iaith Gwynedd: Cynghorwyr yn cefnogi argymhelliad Dafydd Iwan i graffu ar greu “anifail hollol wahanol”

Dyweddodd bod angen gwreiddio gwaith Hunaniaith yn y gymuned er mwyn “gwthio’r ffiniau ieithyddol drwy’r sir.”

Cymru

Dyfodol annibynnol i Fenter Iaith Gwynedd?

“Credwn ei bod hi bellach yn amserol edrych mewn manylder ar sut bydd Hunaniaith yn gweithio orau i’r dyfodol,” meddai Dafydd Iwan.

Cymru

Protestwyr Tai Haf Nefyn i gael cyfarfod Prif Weinidog Cymru

“Mae cymunedau Cymru yn marw, fel mae canlyniadau’r cyfrifiad diweddaraf ac arolwg o’r iaith a ddefnyddir ar fuarthau ysgol yn ei …
Cymru

Americanes – sy’n byw yn Awstralia – yn dysgu siarad Cymraeg

Ei hen hen daid wedi ei fagu ger Aberdaron
Addysg

Ysgol newydd £48 miliwn i Fachynlleth… a’r cyngor eisiau addysg Gymraeg i bawb

“Mae nifer y disgyblion oedran cynradd sy’n mynychu’r ddarpariaeth cyfrwng Saesneg yn y dalgylch yn isel”
Iaith

Swigen oren ‘Iaith Gwaith’ yn dathlu pymtheg mlynedd

… ac wedi ysbrydoli’r Alban i fabwysiadau’r un cynllun