Cymru

Llai yn siarad Cymraeg yn Senedd Cymru – y Llywydd yn “siomedig”

Mae defnydd yr iaith wedi cwympo am y drydedd flwyddyn yn olynol mewn cyfarfodydd llawn yn y siambr ac mewn pwyllgorau 
Cymru

Gweinidog y Gymraeg yn galw ar y ‘dysgwyr rhithiol’

Eluned Morgan yn annog y rheini sy’n dysgu Cymraeg ar y we i gymryd rhan yn yr Eisteddfod Amgen

Cymru

Galw am sefydlu Menter Ddigidol Gymraeg fel “blaenoriaeth”

Cymdeithas yr Iaith wedi cyflwyno papur fel rhan o’r Eisteddfod AmGen

Iaith

Cymraeg 2050: Cymdeithas yr Iaith yn mynnu mwy

A hithau’n dair blynedd ers i’r Llywodraeth gyhoeddi eu targed ‘Cymraeg 2050’, mae Cymdeithas yr Iaith wedi lansio dogfen newydd
Pontypridd
Cymru

Y Gymraeg ym Mhontypridd: gwrthod cynlluniau i gau ysgolion

Y ddeddfwriaeth ddwyieithog yn greiddiol i’r achos

Cymru

Anfon ‘llythyr serch’ o Hwngari i Gymru

Cymdeithas Magyar Cymru sy’n gyfrifol am y weithred o “godi pontydd”

Baner Iwerddon
Iaith

Cyhuddo aelod seneddol y DUP o sarhau’r Wyddeleg

Gregory Campbell wedi’i wahardd rhag siarad am ddiwrnod yn y senedd yn 2014 am neges yn bychanu’r iaith ar y cyfryngau cymdeithasol

Cymru

Cymdeithas yr Iaith yn galw am fil o ofodau cyfrwng Cymraeg newydd

Byddai’n rhan o raglen ‘mwy na miliwn’, meddai’r mudiad iaith

Yr Arglwydd Penrhyn
Cymru

Ffordd Penrhyn: “Byddai’r fannod yn ei setlo hi”

Ymateb awdur, bardd a chyfieithydd

Arwydd Ceredigion
Cymru

Dod â thermau’r coronafeirws ynghyd mewn un lle

Cyngor Sir Ceredigion wedi creu rhestrau o dermau Cymraeg a Saesneg er mwyn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg wrth drafod y feirws