Asemblea Xeral ELEN

Rhwydwaith cydraddoldeb ieithoedd Ewrop yn dod ynghyd yn Galicia

Bydd ieithoedd brodorol yn cael sylw mawr yn y digwyddiad yn Santiago de Compostela ddydd Sadwrn nesaf (Tachwedd 13)

'Caernarvon'

“Caernarvon”: dyn tywydd y BBC yn syrthio ar ei fai

Matt Taylor yn ymateb i feirniadaeth o’r sillafu Saesneg mewn graffeg ar fwletin tywydd

Pwyllgor y Dail yn awgrymu ardreth ar wasanaethau ffrydio i helpu cynnwys annibynnol

Mae cynhyrchwyr yn croesawu’r awgrym, gan ddweud y gallai godi o leiaf 23m Ewro ychwanegol i ariannu cynnwys gwreiddiol yn Iwerddon

Profion gyrru cyfrwng Cymraeg ‘yn cael eu trin yn anghyfartal’

Fe wnaeth adroddiad gan Gomisiynydd y Gymraeg nodi bod pobol sy’n dymuno cael profion drwy gyfrwng y Gymraeg yn derbyn gwasanaeth llai ffafriol

“Mae gallu siarad Cymraeg wedi golygu bod lle arall i mi yn y byd ar wahân i fy ngwlad fy hun”

Mae arlunydd o wlad Pwyl yn dysgu Cymraeg ac yn creu bywyd newydd yng Nghymru

Bil Gogledd Iwerddon: aelod seneddol Pontypridd yn galw am sicrwydd tros Ddeddf Iaith Wyddeleg

Alex Davies-Jones, llefarydd Gogledd Iwerddon Llafur yn San Steffan, yn dweud bod y sefyllfa’n “warthus” ac yn …

Devils Caerdydd

Canmol Devils Caerdydd am ddefnyddio’r Gymraeg

Mae’r clwb hoci iâ wedi cyhoeddi fideo yn dangos dau chwaraewr yn chwarae’r gêm holi ‘Fe neu Fi?’

Ymgyrchwyr yn brolio’r Comisiynydd Iaith am amlygu’r angen am athrawon cyfrwng Cymraeg

Fe gyhoeddodd y Comisiynydd ei adroddiad o sefyllfa’r Gymraeg a’i siaradwyr yr wythnos hon

“Gofid dybryd am ddyfodol y Gymraeg” – cri o’r galon ar drothwy protest Tai Haf

“Pa berson lleol gall fforddio talu £400,000 am dŷ teras?” – dyna’r cwestiwn ar drothwy rali ‘Nid yw Cymru ar …

‘Angen chwyldro ym myd addysg neu bydd y weledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg yn methu’

‘Eisiau gweld ehangu’r safonau ar draws y sector cyhoeddus, a rhagor o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle a thu hwnt’