Logo Cyngor Ynys Môn
Cymru

Pryderon nad yw’r Gymraeg yn cael ei throsglwyddo i blant Ynys Môn

Daw hyn wrth i Fenter Môn gyhoeddi adroddiad ar sefyllfa’r iaith ar yr ynys

Arian a Busnes

Dyfeisiwr gêm fwrdd yn ‘HYDERUS?’ bydd y fersiwn Gymraeg yn llwyddiant

“Mae e werth y risg oherwydd gallai fod yn wych i’r iaith Gymraeg,” meddai perchennog cwmni Confident Games

Llydaw
Iaith

Deiseb yn galw am gael cyfartaledd gwario rhwng y Llydaweg a’r Gymraeg

Rhybudd y gallai’r Llydaweg “ddiflannu” os nad yw’n derbyn mwy o gefnogaeth
Cymru

Hwngariaid yn dangos eu cariad at Gernyw ar ddiwrnod Piran Sant

Adeiladu pontydd rhwng Hwngari, Cymru a Chernyw

Iaith

Diffyg dylanwad is-adran iaith y Llywodraeth yn “glir erbyn hyn”

Dyna mae Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith wedi ei ddweud wrth ymateb i sylwadau diweddar gan Weinidog y Gymraeg
Baner Cernyw
Iaith

Cwpl yn methu priodi yn yr iaith Gernyweg

Yn ôl y gyfraith, byddai’n rhaid i Steph Norman ac Aaron Willoughby deithio i Gymru neu’r Alban

Cymru

Newyddiadurwraig yn lladd ar y Cymry yn dilyn helynt Iceland

“Ydy’r Cymry’n rhyfedd?” yw cwestiwn Anna Nicholas wrth feirniadu Keith Hann yn llym, ond y Cymry’n llymach

Iaith

Sylw ‘apartheid’ y di-Gymraeg yn “gwbl annerbyniol”, medd Gweinidog y Gymraeg

Swyddog iechyd wedi galw am “wrthwynebu’r gormeswyr” (hynny yw, y Cymry Cymraeg)

Baner Iwerddon
Iaith

Cyhoeddi llysgenhadon gŵyl sy’n dathlu’r iaith Wyddeleg

Mae siaradwyr o bob safon yn cael eu hannog i gymryd rhan