Pontypridd
Cymru

Y Gymraeg ym Mhontypridd: gwrthod cynlluniau i gau ysgolion

Y ddeddfwriaeth ddwyieithog yn greiddiol i’r achos

Cymru

Anfon ‘llythyr serch’ o Hwngari i Gymru

Cymdeithas Magyar Cymru sy’n gyfrifol am y weithred o “godi pontydd”

Baner Iwerddon
Iaith

Cyhuddo aelod seneddol y DUP o sarhau’r Wyddeleg

Gregory Campbell wedi’i wahardd rhag siarad am ddiwrnod yn y senedd yn 2014 am neges yn bychanu’r iaith ar y cyfryngau cymdeithasol

Cymru

Cymdeithas yr Iaith yn galw am fil o ofodau cyfrwng Cymraeg newydd

Byddai’n rhan o raglen ‘mwy na miliwn’, meddai’r mudiad iaith

Yr Arglwydd Penrhyn
Cymru

Ffordd Penrhyn: “Byddai’r fannod yn ei setlo hi”

Ymateb awdur, bardd a chyfieithydd

Arwydd Ceredigion
Cymru

Dod â thermau’r coronafeirws ynghyd mewn un lle

Cyngor Sir Ceredigion wedi creu rhestrau o dermau Cymraeg a Saesneg er mwyn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg wrth drafod y feirws

Leisha Hawkins, prif weithredwr Criced Cymru
Iaith

Cymraeg yn iaith chwaraeon: prif weithredwr Criced Cymru’n dysgu Cymraeg

Golwg ar bennaeth un o gyrff chwaraeon Cymru ar drothwy ymgyrch newydd i wneud y Gymraeg yn iaith chwaraeon
Cymru

Peidio â rhoi cymorth i’r Urdd yn “tanseilio’r targed miliwn o siaradwyr”

Rhybudd gan Blaid Cymru i Lywodraeth Cymru

Iaith

Jane Dodds yn galw am ymddiheuriad gan y BBC am sarhau’r Gymraeg

Carrie Gracie wedi dweud ei bod hi’n “gobeithio na fyddan nhw’n gwneud mwy o Gymraeg”

Cymru

Cylchgronau’r Urdd am fod yn rhad ac am ddim

Bydd y cylchgronau yn troi’n ddigidol yn ystod y flwyddyn ysgol nesaf