Cynnydd yn nifer y bobol sy’n medru’r Wyddeleg

Ystadegau’r sensws diweddaraf yn dangos bod cynnydd o 43% yn nifer y bobol oedd yn ystyried yr Wyddeleg fel eu prif iaith rhwng 2011 a 2021

Helpu Gwyddelod i ddysgu’r Wyddeleg trwy gyd-destun

Mae teclyn newydd yn gosod geiriau Gwyddeleg mewn testun Saesneg

Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg yn teithio i Bilbao i drafod effaith Covid ar eu gwaith

Cymru fydd cartref nesaf cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith, a Chomisiynydd y Gymraeg fydd cadeirydd newydd y Gymdeithas
Snow Patrol

Picnic trydanol yn rhoi lle teilwng i’r iaith Wyddeleg

Croí Na Féile yw’r dathliad o iaith a diwylliant Iwerddon o fewn Electric Picnic yn sir Laois y penwythnos nesaf, lle mae ardal arbennig i …

Annog myfyrwyr trydedd lefel i ymgyrchu tros yr iaith Wyddeleg

Mae cynllun newydd, Gníomhaí Gaeilge, wedi’i sefydlu gan Conradh na Gaeilge er mwyn ceisio normaleiddio’r iaith mewn addysg uwch

Defnyddio technoleg rithwir newydd i drochi plant yn y Gymraeg

Drwy’r adnodd, gall plant symud o gwmpas tref ddychmygol Aberwla gan ymarfer eu sgiliau iaith gyda hyd at 30 o bobol eraill ac avatars digidol

Darlledwr dan y lach am ddefnyddio’r iaith te reo Māori ar yr awyr

Cafodd yr iaith ei siarad yn ystod bwletin tywydd

‘Deallusrwydd Artiffisial â’r potensial i chwyldroi’r defnydd o ieithoedd lleiafrifol’

Yn ôl Dr Cynog Prys o Brifysgol Bangor, mae sicrhau nad yw ieithoedd lleiafrifol yn cael eu hanwybyddu’n hanfodol wrth i’r dechnoleg ddatblygu

Amheuon am ddyfodol ap sy’n dysgu pobol am ddiwylliannnau lleiafrifol, yn ogystal â’u hieithoedd

Roedd yr ap, sy’n rhan o brosiect IndyLan, i fod i dderbyn arian Ewropeaidd ond dydy’r arian hwnnw ddim bellach ar gael