Tanau mawr Hawaii yn peryglu dyfodol iaith frodorol yr ynysoedd

Mae ysgol gafodd ei sefydlu i drochi pobol yn yr iaith wedi cael ei llosgi i’r llawr

“Cyfrifoldeb arnom i gyd” os yw’r Gymraeg am “barhau a ffynnu”

Lowri Larsen

Cafodd Cytundeb Cyd-ddealltwriaeth rhwng TUC Cymru a Chymdeithas yr Iaith ei lofnodi yn yr Eisteddfod ddydd Iau (Awst 10)

Eisteddfod gyntaf digrifwraig ‘wedi newid ei bywyd’

Mae Kiri Pritchard-McLean yn dysgu Cymraeg ac wedi gwneud ambell set gomedi yn Gymraeg erbyn hyn hefyd

Annog pobol ifanc i ddefnyddio mwy o Gymraeg ar wefannau cymdeithasol

Lowri Larsen

“Y ffordd o ddatrys y broblem yw gwneud yr iaith yn cŵl”

Cyhoeddi enillydd gwobr Gofalu trwy’r Gymraeg

Ross Dingle, rheolwr ac arweinydd chwarae Clwb Carco Limited yng Nghaerdydd, ddaeth i’r brig

Cynnwys mwy o’r Gymraeg yn y sgwrs am wasanaethau iechyd a gofal

Mae partneriaeth rhwng yr Urdd, Merched y Wawr, Mudiad Ysgolion Meithrin a Mudiad Ffermwyr Ifanc yn gobeithio helpu i lunio gwasanaethau yn y maes

Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd yn newid

Ers 2009, mae Hunaniaith-Menter Iaith Gwynedd yn rhan o Gyngor Gwynedd, ond ymhen ychydig fisoedd bydd endid newydd yn cymryd yr awenau

“Rhaid ymladd y demtasiwn i sefydlu popeth yng Nghaerdydd,” medd Dafydd Iwan

Ar Faes yr Eisteddfod, bu’r ymgyrchydd yn sôn am ddylanwad cadarnhaol y cyfryngau digidol ar gerddoriaeth Gymraeg, a’r angen am Ddeddf …

Chwilio am dri o athrawon Cymraeg i weithio yn y Wladfa

Mae’r Cyngor Prydeinig eisiau i dri o bobol fynd i weithio yn nhalaith Chubut

Gwaith teg, hawliau’r Gymraeg yn y gweithle a chymunedau Cymraeg

Bydd y pynciau hyn yn cael eu trafod yn ystod sesiwn TUC Cymru yn yr Eisteddfod ym Moduan