Ffiji

Pryderon am ddyfodol iTaukei, iaith frodorol Ffiji

Mae’r iaith yn cael ei siarad o ddydd i ddydd, ond mae pryderon y gallai bwlch rhwng y cenedlaethau ddatblygu
Glannau Harbwr Port Talbot

Cefnogaeth unfrydol i gynllun ar gyfer gwella addysg Gymraeg yn Nedd Port Talbot

Lewis Smith, Gohebydd Democratiaeth Leol

“Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, ehangu a hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg… a meithrin myfyrwyr a disgyblion sydd yna gyfan gwbl ddwyieithog”

Rhybudd am groesawu mewnfudwyr i Quebec sy’n methu siarad Ffrangeg

Daw rhybudd Francois Legault, arweinydd Quebec, ar drothwy etholiadau taleithiol ddechrau’r wythnos nesaf
Protestwyr Iaith

Cyfrol i ddathlu pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith yn 60 oed

“A fedrwn ni fod yn fwy gobeithiol na Saunders Lewis yn 1962? Yn sicr ni allwn fforddio anobeithio,” medd Dafydd Morgan Lewis, y golygydd
Arwydd 'Slow/Araf'

Gohebydd dan hyfforddiant dan y lach am erthygl am arwyddion ffordd yn ei wythnos gyntaf gyda’r Telegraph

Mae Timothy Sigsworth, fu’n hyfforddi gyda’r Sun a’r i dros yr haf wedi corddi’r dyfroedd gan honni bod arwyddion dwyieithog …

‘Nodi rhan Cymru yng Nghwpan y Byd yn gyfle rhy dda i’r iaith i’w golli’

Cadi Dafydd

Mae’r Urdd yn gobeithio y bydd chwarter miliwn o blant cynradd yn rhan o Jambori Cwpan y Byd ym mis Tachwedd

Comisiynwyr y Gymraeg a’r Wyddeleg yn lansio cyfrol yn dathlu cyfraniad yr Athro Colin Williams i bolisi a chynllunio iaith

Mae’r gyfrol yn ystyried heriau polisi iaith yng Nghymru, Iwerddon, yr Alban, Canada a Chatalwnia

Llety gwyliau yn un o’r bygythiadau mwyaf i’r iaith Wyddeleg, medd awdurdod

Daw’r rhybudd gan yr awdurdod sy’n gyfrifol am ardaloedd y Gaeltacht

Cwmni parcio “heb ddysgu” ar ôl i ymgyrchydd fynd gerbron llys am wrthod talu dirwy Saesneg

Cadi Dafydd

Mae Arwyn Groe yn gwrthod talu dirwy uniaith Saesneg gafodd gan yr un cwmni sy’n rheoli’r maes parcio yn Llangrannog

Ymchwilio i gwynion am benderfyniad Cyngor Sir Fynwy i beidio â chyfieithu arwyddion i’r Gymraeg

Mae Dirprwy Gomisiynydd y Gymraeg wedi gosod 15 o gamau gorfodi ar y Cyngor er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â safonau