Steil. Siân Lloyd

Bethan Lloyd

“Mae dewis y dillad cywir wedi helpu fi i deimlo’n fwy hyderus dros y blynyddoedd ac yn enwedig pan dw i ar y teledu”

Steil. Mabli Jên Eustace

Bethan Lloyd

“Dw i’n ddringwr ac yn paentio felly mae’r rhan fwyaf o’r pethau dw i’n gwisgo yn troi o gwmpas y gweithgareddau hynny”

Caffi Ffloc yn Nhreganna

Bethan Lloyd

“Mae Ffloc yn gaffi a siop lyfrau, ac rydan ni’n gwerthu printiau, bwyd fel siocled ac olew olewydd, a serameg”

Steil. Meilir Rhys Williams

Bethan Lloyd

“Mae rhywbeth pwerus am bâr o sodlau. Maen nhw’n gallu gwneud i chi sefyll yn wahanol”

Caffis Cymru – Y Felin Fwyd

Bethan Lloyd

Linda Thomas, neu ‘Linda Cake’ fel mae hi’n cael ei hadnabod yn lleol, sy’n rhedeg y caffi a siop tecawe ym Mhwllheli

Steil. Lauren Phillips

Bethan Lloyd

“Does dim taten o ddiddordeb gyda fi mewn colur”

Steil. Karolina Jones

Bethan Lloyd

“Weithiau dw i’n hoffi gwisgo fy nillad mwy “nerdy”, sy’n adlewyrchu’r gemau fideo, ffilmiau a bandiau dw i’n hoffi”

STEIL. Dylan Morris

Bethan Lloyd

“Dw i’n gwisgo modrwy briodas, ond dim byd arall fel arfer”

STEIL. Justin Melluish

Bethan Lloyd

“Dw i’n hoffi rhoi fy ffrinj ar draws fy nhalcen i edrych fel bod gen i fwy o wallt nag sydd gen i!”

“O’r casgliadau ar gyfer ‘menywod’ mae rhai o fy hoff ddarnau wedi dod, gan fod y dewis lawer ehangach”

Bethan Lloyd

Mae Dafydd Veck, un o griw cyfres ‘Bois y Rhondda’, yn hoffi herio’r ‘norm’ gyda’i steil unigryw