STEIL: Natasha Asghar

Fe gafodd ei henwi yn ddiweddar fel menyw sy’n gwneud gwahaniaeth positif i gymdeithas gan neb llai na’r cylchgrawn ffasiwn arobryn Vogue

STEIL: Gwenan Davies

Ffrogiau blodeuog sy’n llenwi cwpwrdd dillad un o sylfaenwyr y gymdeithas gyfathrebu newydd ‘SYLW’, Gwenan Davies.

Caffis Cymru – Hangin’ Pizzeria

Lluniau epaod sy’n britho waliau Hangin’ Pizzeria ym mhentref Betws-y-Coed yn Sir Conwy

Connagh Howard

Mae’n ennill ei fara menyn yn fodel a dylanwadwr ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Newcastle

STEIL. Kiri Pritchard-McLean

Sequins a sodlau uchel ydy iwnifform y gomedïwraig pan fydd hi’n perfformio

Y caffi eclectig sy’n storfa i sanau a chacennau

Creu rhywbeth ychydig yn wahanol oedd bwriad Rob a Hazel Lyons pan wnaethon nhw brynu Idris Stores yng Nghorris

Lisa Marged

Mae hi’n byw yn y Fforest ger Pontarddulais gyda’i gŵr, yr actor Gwydion Rhys, a’u dau fab, Walter a Wilbert

Caffis Cymru: Y Sied yng Nghaerfyrddin

Fe gymerodd tri chynnig cyn i Lisa Fearn wireddu ei breuddwyd i agor caffi –  mae’r gogyddes deledu ac awdur hefyd yn rhedeg ysgol goginio

STEIL. Alex Humphreys

Mae cael swydd newydd yn cyflwyno’r tywydd wedi rhoi esgus da i’r ferch o Sir y Fflint brynu dillad newydd

Lolfa, Caerfyrddin

Dathlu cynnyrch a thraddodiad Cymreig gyda sbin modern – dyna oedd bwriad Steffan Hughes wrth agor caffi, bar a bwyty yng Nghaerfyrddin