Steil. Lauren Phillips

Bethan Lloyd

“Does dim taten o ddiddordeb gyda fi mewn colur”

Steil. Karolina Jones

Bethan Lloyd

“Weithiau dw i’n hoffi gwisgo fy nillad mwy “nerdy”, sy’n adlewyrchu’r gemau fideo, ffilmiau a bandiau dw i’n hoffi”

STEIL. Dylan Morris

Bethan Lloyd

“Dw i’n gwisgo modrwy briodas, ond dim byd arall fel arfer”

STEIL. Justin Melluish

Bethan Lloyd

“Dw i’n hoffi rhoi fy ffrinj ar draws fy nhalcen i edrych fel bod gen i fwy o wallt nag sydd gen i!”

“O’r casgliadau ar gyfer ‘menywod’ mae rhai o fy hoff ddarnau wedi dod, gan fod y dewis lawer ehangach”

Bethan Lloyd

Mae Dafydd Veck, un o griw cyfres ‘Bois y Rhondda’, yn hoffi herio’r ‘norm’ gyda’i steil unigryw
Yvonne Evans

Steil. Yvonne Evans

Bethan Lloyd

“Mae gan bob cyflwynydd ei fasged ei hun i gadw colur ac mae llai o golur ‘da fi o’i gymharu ag Owain Gwynedd, Alun Williams, Daf Wyn a Rhodri …

Steil. Mandy Watkins

Bethan Lloyd

“Er bod gen i lot o ffrogiau, a dw i yn licio lliwiau yn ofnadwy, dw i ddim yn girlie”

Steil. Rosie Morris

Bethan Lloyd

“Wnes i golli tair stôn a hanner dros y cyfnod clo a chyn hynny ro’n i byth yn teimlo’n gyfforddus yn gwisgo dillad tynn”

Caffis Cymru. Tŷ Cemaes

Bethan Lloyd

“Yn y siop, mae bron popeth yr un peth ag oedd e 100 mlynedd yn ôl!”

Caffis Cymru. FussPot

Bethan Lloyd

Teithiau dramor sydd wedi ysbrydoli’r fwydlen yng nghaffi FussPot Food yn Nolgarrog, pentref sydd rhwng Llanrwst a Chonwy