Y caffi eclectig sy’n storfa i sanau a chacennau

Creu rhywbeth ychydig yn wahanol oedd bwriad Rob a Hazel Lyons pan wnaethon nhw brynu Idris Stores yng Nghorris

Lisa Marged

Mae hi’n byw yn y Fforest ger Pontarddulais gyda’i gŵr, yr actor Gwydion Rhys, a’u dau fab, Walter a Wilbert

Caffis Cymru: Y Sied yng Nghaerfyrddin

Fe gymerodd tri chynnig cyn i Lisa Fearn wireddu ei breuddwyd i agor caffi –  mae’r gogyddes deledu ac awdur hefyd yn rhedeg ysgol goginio

STEIL. Alex Humphreys

Mae cael swydd newydd yn cyflwyno’r tywydd wedi rhoi esgus da i’r ferch o Sir y Fflint brynu dillad newydd

Lolfa, Caerfyrddin

Dathlu cynnyrch a thraddodiad Cymreig gyda sbin modern – dyna oedd bwriad Steffan Hughes wrth agor caffi, bar a bwyty yng Nghaerfyrddin

Bwyty’r Swigg yn Abertawe

Coctels, cerddoriaeth, a chynnyrch Cymreig sydd ar fwydlen y bwyty yn y Bae

Caffi Eartha yng Nghaerdydd

Fe ddechreuodd y caffi yng Nghaerdydd fel siop yn gwerthu planhigion i’r tŷ

Manon Elis

Gwahanol, lliwgar ac unigryw ydy steil yr actor, cyflwynydd a pherchennog siop vintage sy’n byw yng Nghaernarfon

Owain Llŷr

Trainers a watshis yw obsesiwn y DJ sy’n berchen cwmni ffilmio

Maria Pride

Mae’r actor sydd hefyd yn hyfforddwraig ffitrwydd yn disgrifio ei hun fel dipyn o hipi sy’n hoffi gwisgo lliwiau llachar