Roedd Matt Williams yn arfer dylunio arwyddion cyn iddo droi ei law at fod yn gogydd yng nghaffi Ffloc yn Nhreganna, Caerdydd. Rhodri Evans yw perchennog y busnes, a Matt yw’r rheolwr. Yma mae’r ddau yn sôn am y fenter a agorodd ym mis Hydref…

Mwy na chaffi