Fe gafodd fersiwn Trystan Ellis-Morris ac Emma Walford o ‘Yn y dechreuad’ ei rhyddhau yn ddigidol ar Nos Galan, gyda’r holl elw a ddaw o’r gwerthiant ar-lein yn mynd i goffrau Plant Mewn Angen, sef elusen y BBC sy’n helpu plant a phobol ifanc sydd dan anfantais ac yn profi anawsterau.