Caffis Cymru. Tŷ Cemaes

Bethan Lloyd

“Yn y siop, mae bron popeth yr un peth ag oedd e 100 mlynedd yn ôl!”

Caffis Cymru. FussPot

Bethan Lloyd

Teithiau dramor sydd wedi ysbrydoli’r fwydlen yng nghaffi FussPot Food yn Nolgarrog, pentref sydd rhwng Llanrwst a Chonwy

Caffis Cymru: caffi +39

Bethan Lloyd

Mae Jane Walsh ac Alessio Luci wedi dod a blas o’r Eidal i Borthaethwy, Ynys Môn

STEIL. Sioned Geraint

Bethan Lloyd

“Dw i ddim yn cofio adeg pan dw i ddim wedi bod â diddordeb mewn dillad”

STEIL Dylan Ebenezer

Bethan Lloyd

“Dw i wedi gorfod gwisgo’n fwy steilish ers i Owain Tudur Jones ymuno â chriw Sgorio…”

STEIL: Natasha Asghar

Bethan Lloyd

Fe gafodd ei henwi yn ddiweddar fel menyw sy’n gwneud gwahaniaeth positif i gymdeithas gan neb llai na’r cylchgrawn ffasiwn arobryn Vogue

STEIL: Gwenan Davies

Bethan Lloyd

Ffrogiau blodeuog sy’n llenwi cwpwrdd dillad un o sylfaenwyr y gymdeithas gyfathrebu newydd ‘SYLW’, Gwenan Davies.

Caffis Cymru – Hangin’ Pizzeria

Bethan Lloyd

Lluniau epaod sy’n britho waliau Hangin’ Pizzeria ym mhentref Betws-y-Coed yn Sir Conwy

Connagh Howard

Bethan Lloyd

Mae’n ennill ei fara menyn yn fodel a dylanwadwr ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn rhannu ei amser rhwng Caerdydd a Newcastle

STEIL. Kiri Pritchard-McLean

Bethan Lloyd

Sequins a sodlau uchel ydy iwnifform y gomedïwraig pan fydd hi’n perfformio