Roedd Isabel Bottoms yn arfer teithio’r byd yn cynllunio polisïau newid hinsawdd. Rŵan mae hi’n berchen caffi a siop Tŷ Cemaes, gyda’r gymuned a chynaliadwyedd wrth wraidd y busnes…

Tŷ Cemaes