Y genod yn herio’r Gwyddelod

Meilyr Emrys

Bydd pennod newydd yn stori tîm pêl-droed merched Cymru yn dechrau yn Nulyn nos Fawrth nesaf

Dewr a mentrus, ond cyfle wedi’i golli

Gydag Iwerddon yn aros amdanynt yn Nulyn penwythnos nesaf, bydd angen gwella’n sylweddol

Cip ar y Cymry

Gwilym Dwyfor

“Rydym yn cyrraedd yr amser bellach pan fydd unrhyw fath o anaf i chwaraewr Cymru yn ein gwneud ni’n nerfus”

Angen lledu’r bêl i faeddu’r Saeson

Yr her i Gymru yn Nhwickenham, bob dwy flynedd, yw ymdopi gyda chwarae corfforol blaenwyr Lloegr yn yr hanner cyntaf

Cychwyn cyfnod newydd i’r Cymry

“Dim ond ym mis Rhagfyr cafodd capten newydd Cymru, Dafydd Jenkins, ei ben-blwydd yn 21 oed”

Gwibio, neidio a rasio dan do  

Bydd Lauren Evans yn brysur dros y penwythnos – mi fydd hi’n cystadlu yn y naid hir, naid uchel a’r 60m dros y clwydi  

Louis Rees-Zammit a Chymry’r NFL

Meilyr Emrys

“Ni ddychwelodd Paul Thorburn i’r maes chwarae o gwbl ac felly un gic echrydus o wael oedd hyd a lled ei yrfa pêl-droed Americanaidd!”

Cymry’r Chwaraeon Eira

Meilyr Emrys

Y penwythnos hwn, bydd sgïwyr alpaidd gwrywaidd gorau’r byd yn Kitzbühel, Awstria, ar gyfer uchafbwynt blynyddol cylchdaith Cwpan y Byd

2024: Blwyddyn fawr i seiclwyr Cymru 

Gruffudd ab Owain

Mae Geraint Thomas wedi sôn am gymryd tro arall ar y Giro, a dychwelyd i’r Gemau Olympaidd am y pumed tro

“Gatland erioed wedi wynebu’r fath ansicrwydd”

“Bydd angen i’r criw newydd wthio’u ffordd i’r brig yn gynt nag erioed o’r blaen.