O’r ffwti i’r futsal

Cymraes yw’r unig ferch o wledydd Prydain sy’n chwarae futsal yn broffesiynol

Cyfres yr Hydref yn “well llinyn mesur na’r Chwe Gwlad”

“Mae cymaint o dimau nawr yn ildio ciciau cosb mewn lot o gemau ond dyw Cymru ddim yn gwneud y camgymeriadau hynny”

Elfyn Evans: brenin nesa’r byd ralïo?

“Mae’n ddigon anodd ennill rali heb sôn am bencampwriaeth. Mae eisiau i bopeth fod yn berffaith”

Cymru – y tîm sy’n perfformio dan bwysau

“Mae digon o hyder gan y garfan. Maen nhw wedi’i wneud e o’r blaen ddwywaith o ran rhoi eu hunain mewn sefyllfa dda iawn”

“Heb y gemau rhyngwladol, does dim Undeb Rygbi Cymru”

Roedd Gareth Charles wrth ei fodd yn sylwebu yn Gymraeg ar yr ornest rhwng Cymru a’r Crysau Duon, a gafodd ei dangos yn fyw ar Amazon

O Glantaf i fowlio o ben afon Taf

“Fi wedi cael cytundeb blwyddyn felly y step gyntaf yw gweithio’n rili galed y flwyddyn yma i gael perfformiadau da”

Ydy’r Cymru Premier yn ddigon mawr?

12 tîm sydd yna yn ein huwchgynghrair genedlaethol, ac mae rhai yn dadlau bod angen mwy

Ffawd Cymru yn dal i fod yn eu dwylo eu hunain

Mae’n bur debyg y bydd angen pedwar pwynt arall ar Gymru i orffen yn ail yn y grŵp

“Rhaid i Gymru ddechrau arfer chwarae heb Gareth Bale”

“Mi fydden i’n deud bod Aaron Ramsey yn fwy o golled na Gareth Bale” medd Nic Parry

“Dyw hi ddim yn gêm y dynion rhagor”

“Mae o’n bwysig fod chwaraeon yn symud gyda’r oes a bod y termau yn annog pawb i gymryd rhan a bod mor gynhwysol â phosib”