Mae pob cefnogwr yn deall pwysigrwydd tywydd braf er mwyn cynnal gemau criced yn ystod misoedd yr haf. Ond mae un o gricedwyr Morgannwg yn awyddus i sicrhau bod ei gyflogwyr a’r byd criced ehangach yn fwy ymwybodol o newid hinsawdd a materion gwyrdd eraill.