Mae cyfyngiadau’r pandemig wedi golygu bod nifer o gyplau wedi gorfod aros am fisoedd cyn priodi. Ond roedd gorfod gohirio eu priodas am flwyddyn wedi rhoi’r cyfle i’r seramegydd Eluned Glyn a’i gŵr, Ifan, greu darnau arbennig ar gyfer y diwrnod mawr gan roi stamp unigryw ar yr achlysur…