Aelod o’r Senedd newydd y Ceidwadwyr Cymreig yw’r ferch gyntaf o leiafrif ethnig i gael ei hethol i’r Bae, ac mae hi yn gobeithio dod â’i steil unigryw i goridorau grym.

Fe gafodd ei henwi yn ddiweddar fel menyw sy’n gwneud gwahaniaeth positif i gymdeithas gan neb llai na’r cylchgrawn ffasiwn arobryn Vogue.

Ac mae ganddi 200+ o barau o esgidiau…

Steil y Senedd