Mae Jane Walsh ac Alessio Luci wedi dod â blas o’r Eidal i Borthaethwy, Ynys Môn, wrth agor Cafeteria, Pinseria a Bruschetteria +39 – sef côd deialu’r Eidal – yn y dref y llynedd. Daw Jane o Langefni ac Alessio o’r Eidal, ac yma mae Jane yn egluro mwy am eu menter…