Linda Thomas, neu ‘Linda Cake’ fel mae hi’n cael ei hadnabod yn lleol, sy’n rhedeg caffi a siop tecawe Y Felin Fwyd ym Mhwllheli. Yn adnabyddus yn lleol am ei chreadigaethau melys, dyma hi i sôn am ei doniau coginio…