Creadigaethau unigryw ei Mam-gu ydy hoff ddillad yr actores, gafodd ei magu yn ardal Ceredigion ac sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd ac yn actio yn y gyfres Enid a Lucy

Siwmperi oesol Mam-gu