Ar ôl creu llyfr llun-a-stori yn egluro i blant beth sy’n digwydd ar ôl i rywun gael deiagnosis o ganser, mae Ffion Jones wedi llunio nofel i helpu plant sy’n colli brawd neu chwaer.