Wedi’i geni yn Bangkok yn Thailand, daeth Suchitta i fyw yng Nghaernarfon yn 2005 i weithio yn y maes gofal iechyd meddwl.

Mae ganddi radd mewn Seicoleg Glinigol ac Iechyd, ac ers symud i Gymru mae hi wedi dysgu Cymraeg.