Waled o arian

Pump cyngor sir i Gymru?

Catrin Lewis

“Mae gennym ni ddeddfwriaeth yn barod i’w gwneud hi’n haws i gynghorau lleol gydweithio neu wneud cais i uno”

Lee Waters ar ei feic?

Catrin Lewis

“Pan fydda i’n gadael fy rôl Trafnidiaeth ymhen pythefnos, byddaf yn dileu fy nghyfrif”

Ymchwiliad covid yn dod i Gymru

Catrin Lewis

“Gallwn weld yn barod na fydd penderfyniadau a wnaed yng Nghymru yn cael sylw i’r graddau sydd ei angen neu’n ddisgwyliedig gan y cyhoedd”

Pobol yn pleidleisio mwy nag unwaith am y Prif Weinidog nesaf?

Catrin Lewis

Bydd y bleidlais yn cau ar 14 Mawrth a bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi ar 16 Mawrth

Un o Blaid Cymru yw aelod ieuengaf Tŷ’r Arglwyddi

Catrin Lewis

Yn 27 mlwydd oed, Carmen Smith yw’r aelod ieuengaf erioed i gael ei phenodi yn Aelod o Dŷ’r Arglwyddi

Rhy anodd achwyn am Aelodau o’r Senedd?

Catrin Lewis

Darganfu arolwg mewnol gan y Senedd mai dim ond 61.7% o staff cymorth fyddai’n gyfforddus yn gwneud cwyn yn erbyn Aelod

Troi cefn ar fêps tafladwy

Catrin Lewis

“Rydym am gymryd pob cam posibl i atal pobl ifanc rhag dechrau smygu yn y lle cyntaf”

Y Cymry’n cydymffurfio gydag 20MYA

Catrin Lewis

Mae cydymffurfiaeth yn gyffredinol dda gyda chyflymderau yn agos at y terfyn, er bod llawer o deithiau gan yrwyr o hyd sy’n cynnwys …

Meddygon ar streic

Catrin Lewis

“Yn Lloegr, sy’n cael ei rhedeg gan y Ceidwadwyr, mae meddygon iau wedi cael cynnig codiad cyflog dros ddwbl yr hyn a geir yng Nghymru”

Rhun eisiau ffarwelio â’r fformiwla Barnett

Catrin Lewis

“Pobl Cymru yw ein hased mwyaf ac os nad oes cyfleoedd ar gael iddyn nhw, ni fydd Cymru’n cyrraedd ei photensial fel cenedl”