Llys Mark Drakeford – a oes yma olynydd?!

O’r diwedd! Am y tro cyntaf ers dros ddwy flynedd mae gyda ni gabinet cwbl ffres yma yng Nghymru

Senedd newydd, wynebau newydd

“Roedd cyfri yn ystod y dydd yn well ym mhob ffordd!” meddai Richard Wyn Jones

Mi wela’ i chi ar y pen arall!

Na waeth beth fydd yn digwydd ddydd Iau, heb os mi fydd y drafodaeth am annibyniaeth yn dal i dyfu oddi fewn i’r Blaid Lafur

Wrecsam, lager a sleaze

Druan â Wrecsam! Mae gwleidyddion wedi bod yn heidio fel pryfed yno yn ddiweddar
Andrew R T Davies

Lindys siocled Andrew RT  

Mi gynhaliwyd ‘dadl deledu’ gyntaf yr ymgyrch dros y penwythnos, a digon di-nod oedd hi ar y cyfan

Captain Beany v Prif Weinidog Cymru

Mae’r frwydr tros sedd Gorllewin Caerdydd yn y Senedd yn argoeli i fod yn llawer mwy bywiog na’r disgwyl
Andrew R T Davies

Cyn-gyflwynydd sioe gacennau yn cefnogi Llafur yn y Rhondda

Ond faint o help ydy’r ‘endorsiad selebaidd’ yma mewn gwirionedd?

Annibyniaeth – ffrwyth ein Llafur?

Tybed a fyddai Mark Drakeford yn caniatáu refferendwm ar annibyniaeth fel pris i’w dalu am glymblaid â Phlaid Cymru?

Etholiad 2021: I’r gad!

Mae’r prif bleidiau bellach wedi lansio’u hymgyrchoedd etholiadol, ac mae pethau eisoes wedi dechrau troi’n ffyrnig

Short back and sides os gwelwch yn dda!

Mae cyfyngiadau covid bellach wedi dechrau llacio yng Nghymru ac mae yna deimlad, am y tro cyntaf eleni, bod blwyddyn well o’n blaenau