Boris a Carrie – y cariadon sy’n hoffi Cymru??

Mae chwaeth ffasiwn Boris Johnson a’i ddarpar wraig wedi cyffroi a drysu’r Twitter-sffêr Cymreig yr wythnos hon

A ddylid ceisio consensws ar bwerau ychwanegol yn hytrach nag addo refferendwm?

Mi fyddech yn disgwyl i Andrew RT Davies daflu llond cae o’r stwff-brown-o-ben-ôl-buwch am ben y syniad… ond mae ambell Bleidiwr yn gofyn …

Apêl gynyddol annibyniaeth

“Does dim syndod” bod mwyfwy o bobol yn cynhesu at annibyniaeth, ac yn eu plith mae “llawer o bobol” sydd fel arfer yn cefnogi Llafur

Hwyl fawr i Suzy ac Ann

Cynyddu mae’r nifer o Lafurwyr nashi a fydd yn sefyll yn yr etholiad eleni.

Jeremy’n colbio’r status quo

“Argyhoeddi pobol Cymru bod yna fwy o opsiynau na jest yr hyn sydd gennym ni yn awr, ac annibyniaeth – dyna yw ein tasg”

O deulu dedwydd?

Brynhawn dydd Llun daeth i’r amlwg bod Suzy Davies, yr AoS Ceidwadol, wedi methu ag ennill lle ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru

David TC Davies a’r “super gonorrhoea”

Yn dilyn blynyddoedd o “rybuddion iasol” mewn print ac ar y cyfryngau am effaith Brexit, mae’r AS Ceidwadol yn falch ei fod yn fyw ac yn iach

Gair o gerydd i Robert Peston

Mae’r negeseuon mwyaf diniwed eu golwg yn medru ennyn ymateb hallt ar Twitter
William Powell

Drama Dolig y Lib Dems

Er nad yw ‘Democratiaid Rhyddfrydol’ a ‘chyffro’ yn tueddu i gyd-gerdded law yn llaw, roedd yna damaid bach o ddrama gan y blaid yr wythnos hon

Cyrraedd y miliwn… geiriau gwag?

Roedd rhywfaint o dân ym mol Vaughan Gething pan holwyd ef am yr ymweliad brenhinol â Chymru