Bwrlwm y Bae

 ‘Y Grinchford a ddygodd y Dolig!’

Roedd cyfrifon Twitter Cymru yn lloerig ddechrau’r wythnos, yn ymateb i waharddiad alcohol Llywodraeth Cymru
Adam Price
Bwrlwm y Bae

Taflu dŵr oer ar “siarad secsi” Adam Price

Bydd y Deyrnas Unedig yn “lwcus i ddal ‘mlaen i Gymru” ar ben arall Brexit, yn ôl actor a cherddor byd enwog o’r Unol Daleithiau
Bwrlwm y Bae

BoJo a “thrychineb” datganoli

“Mae datganoli yn llawer mwy poblogaidd yn yr Alban nag yr ydych chi Boris!”
Bwrlwm y Bae

Canslo arholiadau haf 2021

Byddan asesiadau yn cael eu llunio a’u marcio gan gyrff allanol, ond yn cael eu cynnal yn y dosbarth
Annibyniaeth
Bwrlwm y Bae

Cymru “annibynnol” Mr Drakeford

Mae arolwg barn diweddar yn dangos twf mewn cefnogaeth i’r Blaid Lafur a Phlaid Diddymu’r Cynulliad
Bwrlwm y Bae

Kirsty yn camu o’r neilltu

A Gwilym Owen ar y llwybr tarw yn Tesco
Bwrlwm y Bae

Gollwng y gath o’r cwd

Roedd yna sawl ymateb lliwgar i gyhoeddiad y ‘clo dros dro’, ond heb os daeth y sylwadau mwyaf boncyrs gan gyn-olygydd The Sun
Bwrlwm y Bae

Drakeford yn dangos ei ddannedd?

Roedd Mark Drakeford yn destun beirniadaeth, dychan, a rhywfaint o ganmoliaeth yr wythnos hon
Bwrlwm y Bae

For Wales, see Facebook…

“At ei gilydd, mae cabinet Llywodraeth Bo-Jo yn llawn cŵn rhech…”

Bwrlwm y Bae

Dem-Rhydds am ddysgu o Brexit

“Roedden ni heb wrando ar bobol,” meddai Jane Dodds. “Yng Nghymru yn enwedig, roedden nhw’n glir eu bod nhw eisiau mynd allan o’r Undeb …