Bwrlwm y Bae

Golwg ar y trafod, y sibrwd, a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Caredigrwydd Michael Gove, Mess Cymru, a Llywodraeth Cymru wedi delio’n dda gyda’r pandemic… do?

Golwg ar y trafod, y sibrwd, a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Un dyn dan y lach

“Mae’r record uchel yn nifer y cwynion yn dangos eto fod y cyhoedd yn craffu’n fanwl ar ymddygiad aelodau”

Y Frenhines a’r Cynlleiad

Mae gwybodaeth wedi dod i’r fei sy’n dangos bod Llywodraeth Prydain yn cytuno mai ‘Cynlleiad’ gawson ni i ddechrau

Gofod aros naw mis!

“Gyda’r gofod yn y newyddion ddechrau’r wythnos, roedd hi’n briodol reit fod un o griw Senedd Cymru yn crybwyll Mars…”
Sajid Javid

Sajid Javid yn gwylltio Carwyn Jones!

Mae ‘Ding-dongs Datganoli’ yn achlysuron wythnosol erbyn hyn

Chris Bryant yn holi am Hancock

Mae AS y Rhondda wedi taflu dŵr oer ar ben y syniad bod Matt Hancock yn gwybod am fodolaeth y camera wnaeth ei ffilmio yn cael snogsan slei

Het fwced y Prif Weinidog yn tanio trafodaeth!

Ar ddechrau gêm bêl-droed Cymru yn erbyn Twrci, mi rannodd Mark Drakeford lun o’i hun yn cefnogi ei genedl

Angharad Mair a GB News

“Gyda’r Deyrnas Gyfunol ar ei gwely angau – yn ôl rhai – mae ceiliog arall wedi llamu i’r talwrn…”

Ymateb llugoer i’r ymgais ddiweddara’ ar Rŵl Britannia

“Dyma dwpdra, haerllugrwydd, ac imperialaeth Anglo-Brydeinig hen ffasiwn. Tactegau unbeniaid yw’r rhain ac maen nhw’n bownd o fethu!”