Lee Waters mewn dŵr poeth

Catrin Lewis

Mae Lee Waters mewn dŵr poeth wedi iddo bleidleisio yn erbyn ei blaid ei hun deirgwaith mewn fôts yn y Senedd

Etholaethau mwy = llai o gynrychiolaeth?

Catrin Lewis

Mae newidiadau mawr ar y gweill i ffiniau etholaethau Cymru ar gyfer San Steffan, gyda nifer yr aelodau o Gymru yn cwympo o 40 i 32
Andrew R T Davies

Pen-blwydd Hapus Brexit?

Catrin Lewis

“Er ein bod bellach wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae mwy i’w wneud i elwa ar fanteision Brexit, a brwydrau i’w hennill”

Addewidion yr arweinydd

Catrin Lewis

“O oed ifanc iawn, Plaid Cymru oedd yr ymgorfforiad i fi o uchelgais dros Gymru”

Cwestiynu coroni Rhun

Catrin Lewis

Mae rhai o fenywod Plaid Cymru wedi awgrymu mai dynes ddylai olynu Adam Price
Y Tywysog Charles a Dafydd Iwan

Tywysog y Travelodge?

Barry Thomas

“Fydd Tywysog newydd Cymru ddim yn mynd i aros i dŷ crand y Teulu Brenhinol yn Sir Gaerfyrddin”

“Baich gwaith athrawon yn ormod”

“Mi fyswn i yn herio unrhyw un sy’n meddwl bod hi’n swydd hawdd, i roi cynnig arni”

Natasha a Rhun ar y trên i Lundain?

Barry Thomas

Pleidiol wyf i’m gwlad? Nid gymaint felly lawr ym Mae Caerdydd y dyddiau hyn

Dim Arwisgiad… ond mi fydd yna seremoni!  

Barry Thomas

Ddechrau’r wythnos roedd The Times of London yn torri’r stori nad yw Tywysog Cymru eisiau cael ei arwisgo – ond mae o ffansi seremoni

Siwt Drakey dan y lach

Barry Thomas

“Mae hwn yn benderfyniad syfrdanol a siomedig iawn gan y Llywydd heddiw”