Rishi Sunak a Liz Truss yn paratoi i ddod i Gaerdydd, ond pwy fydd yn argyhoeddi aelodau Cymreig i’w cefnogi?

Huw Bebb

“Byddai’n edrych am arweinydd sy’n mynd i gydweithio gyda ni’r Blaid Geidwadol yng Nghymru”

Croesawu Jonathan Edwards yn ôl i’r gorlan yn achosi sdinc

Huw Bebb

“Os yw Plaid Cymru o ddifrif am fynd i’r afael â chasineb at fenywod a cham-drin domestig, ni ellir caniatáu iddo ddychwelyd i’r Blaid chwaith”

Rhun ar ei ffordd i San Steffan?

Huw Bebb

“Mae hefyd wedi dod yn amlwg i mi, yn enwedig yn ddiweddar, fod yn rhaid i ni sicrhau llais cryf yn San Steffan, er mwyn diogelu ein …

Ffraeo dros urddo Drakey i’r Orsedd

Huw Bebb

“Gorsedd Cymru sy’n cyflwyno’r anrhydedd hon i Mark Drakeford, nid yr Eisteddfod Genedlaethol”

“Torïaid y Deyrnas Unedig yn casáu Cymru”

Huw Bebb

Mae’r Torïaid yn San Steffan yn “casáu Cymru a gweithwyr”, yn ôl Cwnsler Cyffredinol Cymru, Mick Antoniw

Rhaniadau’n ymddangos o fewn y Blaid Lafur

Huw Bebb

“Rydyn ni’n gwrthwynebu ethol chwe chynrychiolydd ym mhob etholaeth ar restrau caeedig”

Ysbryd datganoli yn fyw ac yn iach yn y Bae

Huw Bebb

Mae’n ymddangos mai megis dechrau mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i sicrhau rhagor o bwerau

Boris yma o hyd

Huw Bebb

“Mae’r Llywodraeth hon o dan arweiniad y Prif Weinidog wedi ymrwymo i wneud hynny mewn llefydd fel Ynys Môn, sydd wedi cael eu hanwybyddu ers …

£400 i berchnogion ail dai yn “anfoesol”

Huw Bebb

“Dwyt ti ddim angen cynhesu ail dŷ, nag wyt? Ond maen nhw dal yn cael yr un faint o bres am ail dŷ ac ydw i yn ei gael am fy nhŷ i”

Annibyniaeth: Terminoleg y gorffennol?

Huw Bebb

“Y peth gydag annibyniaeth yw, beth yn union mae rhywun yn feddwl gydag annibyniaeth?”