“Cael llais am y tro cyntaf”

Wythnos nesaf, bydd pobol ifanc 16 ac 17 oed yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn etholiadau Senedd Cymru

Etholiad 2021: Dyffryn Clwyd

Ers dechrau datganoli yn 1999 dim ond un person sydd wedi cynrychioli Dyffryn Clwyd yn y Senedd, sef y Lafurwraig Ann Jones

Guto Harri yn addo rhagor o Gymraeg yng Ngŵyl y Gelli

“Dw i’n meddwl, erbyn y flwyddyn nesa’, bydd yna fwy o sesiynau Cymraeg yn y mics”

“Gwarchod y Gymraeg yn rhan o’n cenhadaeth”

Mae Prif Weithredwraig Grŵp Cynefin am fynd â’r gymdeithas tai “yn ôl at ein gwreiddiau”

Pwyso am “newidiadau sylfaenol” i’r polisi tai cenedlaethol

“Mae’r Siarter yn taro cloch gyda phobol – mae ganddon ni gefnogaeth iddi. Mae gan bobol dân yn eu boliau dros y materion hyn”

Etholiad 2021: Gorllewin Caerdydd

Mae yna gnwd swmpus o ymgeiswyr yn ceisio disodli’r Prif Weinidog

Captain Beany v Prif Weinidog Cymru

Mae’r frwydr tros sedd Gorllewin Caerdydd yn y Senedd yn argoeli i fod yn llawer mwy bywiog na’r disgwyl

“Hedyn gobaith” ynghanol yr argyfwng tai

Mae Bethan Ruth yn talu £300 y mis i fyw mewn tŷ cydweithredol ym Machynlleth

Tai cydweithredol – ffordd o “lenwi’r bwlch”

“Mae sefydlu tŷ cydweithredol yn ffordd i bobol ddod ynghyd i ganfod eu datrysiad eu hunain i’r argyfwng tai fforddiadwy sydd yna yng Nghymru”
Papur pleidleisio'n cael ei roi yn y blwch

Etholiad 2021: Brycheiniog a Sir Faesyfed

Gydag etholiad Senedd Cymru yn prysur agosáu, mae Iolo Jones wedi bod yn holi’r ymgeiswyr sydd eisiau olynu Kirsty Williams