Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 yn yr wythnos ddiwethaf

Yr athro sy’n hybu’r iaith ar y ffin

“Dw i eisiau siarad yr iaith a dw i eisio cadw iaith fy Mam-gu”

“Angen i fwy o bobol o gefndiroedd gwahanol ymuno â byd gwleidyddiaeth”

“Am gyfnod hir roeddwn yn teimlo’n rhwystredig â’r ffaith bod y fath gynnydd yn cymryd cyhyd,”

Dyn y data am “sicrhau bod lefel lles yr anifeiliaid yn uchel”

Maes Iestyn Tudur-Jones yw’r sector bîff, cig oen a llaeth – ac mae yn aelod newydd o Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

Llyfr y Flwyddyn: A oes eisiau llacio’r rheolau?

Ymddengys bod trefnwyr Llyfr y Flwyddyn yn barod i lacio ambell reol yn y gystadleuaeth pan fo raid

Pryderu am ddyfodol gwasanaeth i blant gydag anghenion ychwanegol

Mewn cwta bythefnos mae 1,000 o bobol wedi arwyddo deiseb mewn protest yn erbyn colli gwasanaeth Cylch Chwarae SNAP

Cofio David R Edwards: Anogwr dewr a oedd “â phwysau’r byd ar ei gefn”

Nid ar lwyfan y brifwyl oedd lle Dave Datblygu, ond ym mhafiliwn y gwehilion

Cofio Wyn Fflach – colled “ysgytwol”

“…y ‘symudwr’ yn Ail Symudiad.”

Blas o’r bröydd

Dyma flas o’r fideos, orielau ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 dros yr wythnos ddiwethaf

Llai a llai o Gymry Cymraeg eisiau bod yn Ynadon Heddwch

“…Y perygl ydi eu bod nhw’n mynd i ddefnyddio’r Saesneg.”