Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas – “cael fy nhaflu allan o’r Blaid ar fy mhen-blwydd”

Huw Onllwyn

“Dw i’n credu fod ansawdd aelodau’r Senedd wedi gwella ers dyddiau cynnar y Cynulliad. Mae yno bobl ifanc o safon”

“Dw i ddim yn rhagweld Cymru’n pleidleisio i fod yn wlad annibynnol”

Huw Onllwyn

“Bydd y bygythiad o weld bwlch anferth yn ein cyllid yn broblem anodd i’w oresgyn i’r rheini sy’n ymgyrchu dros …

Slam dync yn dod i’r Diff!

Huw Bebb

Disgwyl 80,000 yn y Stadiwm Rygbi ar gyfer gornest reslo fawreddog

Celf sy’n “hwyluso’r sgwrs” am Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Alun Rhys Chivers

“Mae Cymru’n wlad lle mae arferion celfyddydol y Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn cael eu cydnabod a’u meithrin”

Dafydd Elis-Thomas – “dylanwadu ar Tony Blair i gynnal refferendwm ‘97”

Huw Onllwyn

“Fel Llywydd, wrth gwrs, nid oedd modd i mi fynychu cyfarfodydd grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad”

“Rhywbeth yn drewi” – beirniadu prynu fferm am £4.25m i gynnal gŵyl roc

Huw Bebb

“Pa fudd sydd yn mynd i fod i’r gymuned? Pa fudd sy’n mynd i fod i’r pwrs cyhoeddus? Pa fudd fydd yna i amaethyddiaeth?”

Dafydd Elis-Thomas – y dyddiau cynnar

Huw Onllwyn

“Dim ond un flaenoriaeth oedd gennyf, sef creu Senedd i Gymru. Nid oedd ‘annibyniaeth’ ar fy meddwl”

“Dw i ddim yn genedlaetholwr” – Richard Glyn Roberts

Huw Bebb

Cynghorydd Abererch yn dweud ei ddweud ar genedlaetholdeb, Cyngor Gwynedd, y Comisiwn Cymunedau Cymraeg ac ail gartrefi

Yr Eisteddfod orau erioed? Ben Lake yn edrych yn ôl ar hwyl yr ŵyl yn Nhregaron

Huw Bebb

“Dw i’n meddwl mai un o’r pethau y bydd pobol yn cofio am Eisteddfod Tregaron oedd ei bod hi’n Eisteddfod gymwynasgar iawn”

Bardd y Gadair yn trafod twristiaeth

Non Tudur

“Mi wnaeth yr holl agor ar ôl y clo wneud i ni feddwl am dwristiaeth ac effaith hwnna ar ein cymunedau”