Cyfoes

Tori Aberconwy “ddim yn pryderu” am ddyfodol Prydain

Cymro o Fangor yw Cadeirydd ‘Grŵp Ymchwil yr Undeb’ yn San Steffan.
Cyfoes

Gwefannau bro: cyfryngau i wneud gwahaniaeth

Pen-blwydd hapus yn un oed i’r tair gwefan gyntaf i gael eu creu dan adain Bro360!

Cyfoes

Tai “yn llawer iawn rhatach yng Nghymru”

Gyda gwerthu a rhentu tai yn bwnc llosg ar hyn o bryd, mae Peri Sophos yn trafod gwahanol agweddau ar y farchnad
Cyfoes

Elfyn Llwyd: “Covid yn dwysáu” problem tai haf

Cyn-Aelod Seneddol Dwyfor Meirionydd wedi apelio ar bob un blaid yn y Senedd i weithio gyda’i gilydd er mwyn mynd i’r afael â phroblemau tai haf
Adam Price
Cyfoes

Clymblaid Plaid-Torïaid? “D’yw e ddim yn mynd i ddigwydd”

“Mae yna gymaint o fwlch, gymaint o agendor, o ran gwerthoedd, ac o ran gwleidyddiaeth, ar lefel sylfaenol iawn”
Cyfoes

Beirniadu “gobeithion ofer” Plaid Cymru

Mae adroddiad diweddar ar annibyniaeth i Gymru yn “gymysgedd o wleidyddiaeth eithafol a gobeithion ofer”, yn ôl y Democratiaid Rhyddfrydol
Cyfoes

Cyflwr carchar Berwyn yn “dorcalonnus”

“Yr hyn sy’n dorcalonnus am sefyllfa’r Berwyn ydi bod y rhybuddion yna o’r eiliad y cyhoeddwyd bod y carchar yn mynd i fod yn enfawr”
Cyfoes

Arfon yn amau’r ap Covid

Er bod y Cymry yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y Gwasanaeth Iechyd, ni fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru yn cydymffurfio
Cyfoes

Taclo troseddau cefn gwlad – yr heddlu dan y lach

“Fe wnaeth yr heddlu job wael iawn… ac rwy’n gweithio i Heddlu De Cymru felly mae hyn yn anodd iawn i mi.”
Cyfoes

AoS yn galw am glymblaid Tori-Plaid

“Nid ar chwarae bach mae dyn yn mynd yn groes i chwip tair llinell ac yn ymddiswyddo o’r fainc flaen”