Mudiad Meithrin – “symud at fod yn fudiad gwrth-hiliol”

Non Tudur

Rhaid chwilio am ‘ragfarnau diarwybod’ y tu mewn i sefydliadau, yn ôl Prif Weithredwr mudiad sy’n hybu’r Gymraeg ymysg y plant lleiaf

Blas o’r Bröydd

Lowri Jones

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi ar rwydwaith Bro360 yn yr wythnos ddiwethaf

Y cymeriad cyntaf â chymhorthion clyw mewn llyfr Cymraeg i blant?

Non Tudur

Yn nofel newydd Caryl Lewis mae Gracie, ffrind y prif gymeriad Marty, yn gwisgo teclynnau yn ei chlustiau

“Aduniad mwya’r ganrif” i ddathlu pen-blwydd yr Urdd yn 100

“Wrth i’r Urdd ddathlu ein pen-blwydd yn gant oed, dyma ein ffordd ni o ddiolch i bob gwirfoddolwr ac aelod sydd wedi cefnogi’r mudiad”

Newid hinsawdd: mae’r sgrifen – a’r lluniau – ar y mur

Cadi Dafydd

“Mae’r adborth rydych chi’n ei gael o greu’r gofodau hyn i bobol yn anhygoel, dw i wedi cael pobol o bob oed yn dweud eu bod nhw’n goleuo’r …

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn llygadu seddi Llafur

Huw Bebb

“Rydyn ni eisiau gweld cynghorau ar draws Cymru yn gwneud ymdrech i fod yn fwy gwyrdd, yn fwy glân ac yn fwy diogel”

Llywodraeth Leol – peth digon od

Huw Bebb

“Etholiadau lleol yw sylfaen ein democratiaeth – cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ynghylch sut mae eu hardal leol yn cael ei rhedeg”

Moderneiddio Merched y Wawr a denu’r genod i gymdeithasu

Cadi Dafydd

“Mae angen rhywbeth i ferched ein hoed ni, mae gen ti young farmers tan ti’n hyn a hyn o oed, ond wedyn does yna ddim byd wedyn”

Virginia Crosbie ar dân dros ddod ag atomfa i Wylfa

Huw Bebb

“Roedd yn rhaid i fy nhad adael Cymru i ddod o hyd i waith – ac mae pobl yn deall mai dyna pam nad ydw i’n siarad Cymraeg fel iaith …

Cwmni “ardderchog” yn dod â lliw yn ôl i’r byd

Non Tudur

Bydd sioe theatrig newydd aml-gyfrwng ar gael i blant dros y Pasg, wrth iddyn nhw droi’n dditectifs i geisio datrys cliwiau a darganfod lliwiau