Creu Ap i ddiogelu menywod a’r gymuned LHDTC+

Catrin Lewis

“Bob tro ro’n i allan, ro’n i’n gweld rhywbeth yn y newyddion neu’n clywed am ffrind yn dioddef ymosodiad”

Geraint Lloyd yn y garej ers gadael Radio Cymru

Cadi Dafydd

“Fydda i’n gwneud un rhaglen fach bob nos Fawrth – cerddoriaeth, cyfarchiad, ryw stori fach fan hyn a fan draw”

Cofio’r “cymeriad carismataidd” Dafydd Hywel

Yn ystod ei yrfa lewyrchus bu’n chwarae cymeriadau canolog mewn llu o gynyrchiadau ffilm a theledu

Pwy yw Jeremy Miles?

Huw Onllwyn

Mae Huw Onllwyn wedi bod yn sgwrsio gyda Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn Llywodraeth Cymru
Clare Mackintosh yng nghylchgrawn Golwg

“Hoffwn weld llai o sioeau cefn-wrth-gefn” – barn awdur byd-enwog

Non Tudur

“Mae gen i broblemau efo sioeau teledu wedi’u cyfieithu”

Pwy yw Vaughan Gething?

Huw Onllwyn

Mae Huw Onllwyn wedi bod yn sgwrsio gyda Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi yn Llywodraeth Cymru ac un o’r ffefrynnau i olynu Mark Drakeford

Creu sŵn mawr am S4C yn y sinemâu

Non Tudur

Mae ffilm fawr fentrus am ddarn diweddar o hanes Cymru yn y sinemâu yr wythnos yma

“Mae hi yn dal i feddwl ein bod ni o dan y rwbel”

Dros fis wedi’r daeargryn yn Syria a Thwrci, mae plant yn dal i ail-fyw’r hunllef a miliynau wedi eu heffeithio

Sunak yn swyno a bargeinio… ond a fydd o’n llwyddo?

Os daw cymeradwyaeth gan yr Unoliaethwyr bydd y Fframwaith Windsor, yn ddi-os, yn un o gampau mwyaf Sunak yn y llyfrau hanes

Liz Saville Roberts yn “obeithiol” cyn Cynhadledd Wanwyn y Blaid

Huw Bebb

Arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan sy’n cnoi cil ar yr hyn all y ffyddloniaid ei ddisgwyl yn Llanelli’r penwythnos hwn