Cyfoes

‘Angen blaenoriaethu brechu pobol gydag anableddau dysgu’

Mae arbenigwyr a gwleidyddion yn galw am roi’r flaenoriaeth i frechu pobol gydag anabledd dysgu ac sy’n byw mewn cartrefi gofal
Cyfoes

Prif Weinidog Cymru: “Gallwn ni fod yn optimistaidd”

Mark Drakeford yn trafod covid, annibyniaeth, ac etholiad y Senedd
Cyfoes

Mudiad Bywydau Du o Bwys yn ysbrydoli llyfr coginio

Mae dynes fusnes o Wynedd wedi ysgrifennu llyfr coginio llawn rysetiau gan aelodau o gymunedau lleiafrifol ethnig yng Nghymru
Cyfoes

AS Llafur Cwm Cynon: “Mae’n fy mhoeni nad ydym ni’n medru trafod materion fel plaid”

Mae angen caniatáu trafodaethau agored oddi fewn i’r Blaid Lafur, a dylid sicrhau bod pobol ddim yn cael eu cosbi’n llym am rannu eu barn
Cyfoes

‘Arwr Tawel’ y Bala yn anelu at helpu dramor

“Dw i wastad wedi eisio bod yn fydwraig ers yn ifanc iawn… mae o jest wedi bod ynddo fi.”
Cyfoes

Llai o leisiau o Gymru yn San Steffan – “arwydd o fethiant”

Mae yna gynlluniau ar droed i sicrhau bod yr 650 etholaeth sydd yn cael eu cynrychioli yn Nhŷ’r Cyffredin yn debyg o ran maint poblogaeth
Cyfoes

Môr o blastig…

Mae ecolegydd ifanc yn Aberystwyth wedi ennill gwobr am ei waith yn creu bioblastig o wymon
Cyfoes

Blas o’r Bröydd

Mae’r beic cyntaf wedi’i roi i gynllun Dyffryn Gwyrdd yn Nyffryn Ogwen, fel rhan o raglen sy’n newid hen feics i fod yn rhai trydan
Amcangyfrifir bod tri chwarter y tai ym mhentref Aberdyfi yn ne Gwynedd, yn dai haf.
Cyfoes

Prisiau tai Aberdyfi – “boncyrs”

“Rydan ni wedi gweld gwahaniaeth yn yr ardal ers Covid – mae rhai teuluoedd wedi symud i’r pentref rŵan”
Cyfoes

“Argyfwng” y Llyfrgell Gen – galw am help y beirdd

Mae un o weithwyr y Llyfrgell yn Aberystwyth wedi galw ar feirdd Cymru i gefnogi ymgyrch y staff i frwydro yn erbyn cynlluniau i dorri swyddi yno