Cyfoes

Colli capeli Cymru – “trosedd treftadaeth”

“Bydd yn cael ei ystyried yn un o droseddau treftadaeth mwyaf ein hoes”
Cyfoes

Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi gan bobol y filltir sgwâr, am eu milltir sgwâr ar rwydwaith Bro360 
Cyfoes

Plaid Cymru “yn fwy radical” na Llafur – Adam Price

“Byddwn ni’n gosod mas ein cynlluniau gwario i gyd yn y maniffesto,” meddai Arweinydd y Blaid
Cyfoes

Ariannu busnesau bach eco-gyfeillgar i dyfu llysiau lleol

Mae pum busnes garddwriaethol bach yng Nghymru wedi derbyn grantiau i’w helpu i gynhyrchu mwy o lysiau ar gyfer eu cymunedau
Cân i Gymru
Cyfoes

S4C yn ymddiheuro am broblemau sain Cân i Gymru – 42,200 wedi gwylio 

“Natur fyw y gystadleuaeth yn golygu fod problemau technegol yn codi o bryd i’w gilydd sydd tu hwnt i’n rheolaeth”
Cyfoes

Diffyg dylanwad is-adran iaith y Llywodraeth yn “glir erbyn hyn”

Dyna mae Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith wedi ei ddweud wrth ymateb i sylwadau diweddar gan Weinidog y Gymraeg
Cyfoes

“Cam anferthol ymlaen” i helpu pobl fyddar

Mae Senedd Cymru wedi pleidleisio dros gynnig ar gyfer Mesur fydd yn annog pobl i ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain [BSL – British Sign Language]
Cyfoes

“Croeso aruthrol” i’r Cymro Cymraeg sy’n Brif Gopyn yn Lloegr

Trigolion gogledd-ddwyrain Lloegr yn debyg i Gymry Llanelli, meddai Richard Lewis
Cyfoes

Ceisio “gwneud synnwyr” o Seisnigrwydd

Richard Wyn Jones yn taflu goleuni dros hunaniaeth ein cymdogion
Cyfoes

Dyffryn Nantlle – Gwlad y Tylwyth Teg?

“Prin oes llecyn yn y fro nad yw’n gysylltiedig â rhyw stori neu hanesyn neu’i gilydd”