Blas o’r Bröydd

Dyma flas o’r fideos, blogs ac erthyglau sydd wedi’u cyhoeddi gan bobol y filltir sgwâr, am eu milltir sgwâr, ar rwydwaith Bro360
Squid Game

‘Dim byd i’n rhwystro rhag creu Squid Game yn Gymraeg’

“Mae angen i ni fod yn fwy clyfar yw – i feddwl am syniadau sy’n mynd i apelio i’r farchnad, i fod yn fwy masnachol am bethe”

Tipyn o Ystâd – dadlau dros diroedd Ei Mawrhydi

“Mae yna bryder enbyd na fydd Cymru yn cael y cyfle i gael rheolaeth ar y budd mwyaf o’n hasedau ni ein hunain”

Bethan Sayed eisiau troi’r Senedd “yn fwy cynhwysol ac atyniadol”

“Mae rhannu swydd rhwng dau aelod yn cynnig mwy i etholwyr gyda phobl yn cael ‘two for the price of one’ fel petai, drwy ethol dau …

Ail gartrefi: Sir Benfro yn goloni i Gaerdydd?

“Mae pobl yn gorfod cysgu ar soffas i wneud yn siŵr eu bod yn gallu cyrraedd eu gwaith, felly mae hyn yn cael effaith ar y gwasanaethau brys”

Cymryd y cyfle i roi “platfform i’n pobol ifanc”

“Rydyn ni wedi cyhoeddi’r wythnos yma holl ganlyniadau’r adran cyfansoddi a chreu, ti’n sôn am dros hanner cant o gystadlaethau”

Cau argraffdy Gwasg y Bwthyn – “arwydd o’r amseroedd”

“Mi fedar busnes fynd ar-lein a chreu ei thaflen ei hunan. Yr ochr yna gafodd effaith arw arnon ni”

Y Dirprwy Brif Weinidog a ddaeth yn agos i’r brig

“Y peth anoddaf mewn gwleidyddiaeth yw trafod anghydfod o fewn eich plaid eich hun”

Rhoi “fforiwr mwyaf Affrica” yn y glorian

Y penwythnos hwn fe fydd Cyngor Tref Dinbych yn cynnal pleidlais ar ddyfodol y cerflun o HM Stanley sydd ar y Stryd Fawr yno

Casi Wyn yw Bardd Plant newydd Cymru

“Does dim grym tebyg i lenyddiaeth a cherddoriaeth, dyma sy’n ein huno ni fel dynoliaeth”