Fe lwyddodd Plaid Cymru i gipio sedd Môn oddi ar y Ceidwadwyr, ac roedd Gohebydd Gwleidyddol Golwg yno ar y noson…

 “Ga i ddweud, i unrhyw ferch ifanc sydd yn meddwl bod hi ddim digon da, mae popeth yn bosib os ydach chi’n coelio yn eich hun ac yn mynd amdani, a does yna nunlla gwell na Gwlad y Medra i wneud hynny.”