Llun o bedwar ffon symudol
Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mwyafrif o blant yn cysgu â ffôn gerllaw 

Astudiaeth yn taflu goleuni dros ddefnydd ffonau

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Coronavirus yn mynd i fod yn argyfwng “tan ddiwedd yr haf”

Mae gwyddonwyr yn rhybuddio y bydd hi’n cymryd misoedd i ddod â’r feirws coronavirus …

Dippy yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Cymru

Amgueddfa Genedlaethol yn ffarwelio â Dippy

Y deinosor wedi achosi cynnydd o 42% yn nifer yr ymwelwyr a’r amgueddfa yng Nghaerdydd

Addysg

Cysylltiad rhwng “caethiwed i’r we” a phryder myfyrwyr

Prifysgol Abertawe wedi bod ynghlwm â’r gwaith ymchwil

Cymru

Dylai teledu cylch cyfyng fod yn orfodol mewn lladd-dai, meddai pwyllgor

“Mae’n hanfodol bod anifeiliaid yn cael eu trin â pharch ac urddas”

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Tywysog Charles yn cyfarfod Greta Thunberg

Mae Tywysog Cymru wedi cyfarfod yr ymgyrchydd amgylcheddol Greta Thunberg, ar ôl dweud wrth …

Gwleidyddiaeth

Dim rhagor o ffracio “am y tro* medd Llywodraeth Prydain

Pryderon ei fod yn gallu achosi daeargrynfeydd

Gwleidyddiaeth

Ymwybyddiaeth hinsawdd “ddim ond y cam cyntaf” meddai Greta Thunberg

Mae’r ymgyrchydd hinsawdd Greta Thunberg wedi dweud mai “dim ond y cam cyntaf” yw  codi …

Y prifardd yn ei wisg orseddol wen
Cymru

Ymgyrch emoji baner Llydaw yn “frwydr fach yn y darlun mawr”

Ymateb Aneirin Karadog i ymgyrch sy’n codi stêm ar y cyfryngau cymdeithasol

Llydaw
Cymru

Yes Cymru’n cefnogi ymgyrch emoji baner Llydaw

Mae gan ddefnyddwyr tan Chwefror 9 i’w sicrhau’n barhaol