Lansio platfform i gynnal cyfarfodydd ar-lein sy’n gallu darparu cyfieithu ar y pryd

Mae arbenigwyr technoleg iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn rhan o’r datblygiadau ar gyfer platfform Haia
Robin Williams

Robin Williams yw enillydd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol

Caiff cyn-Is Ganghellor Prifysgol Abertawe ei wobrwyo eleni am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth

Gareth wedi darganfod ei lais eto

Alun Rhys Chivers

Mae cwmni Waze yn dweud y dylai cwsmeriaid allu defnyddio’r llais Cymraeg unwaith eto erbyn hyn

‘Prifysgolion Cymru yn newid bywydau gyda deallusrwydd artiffisial’

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu £500,000 o gyllid rhwng 22 o brosiectau fel rhan o’r Strategaeth Ddigidol i Gymru

Ariannu cwrs gradd dau fyfyriwr ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Mae Clwb Pêl-droed Wrecsam, y cwmni gemau cyfrifiadurol EA Sports a Phrifysgol Glyndwr Wrecsam wedi dod ynghyd i gynnig cyfle arbennig i ddau fyfyriwr
Ynys Echni

125 mlynedd ers anfon y neges radio gyntaf dros y môr – gyda chymorth Cymro

Cafodd Guglielmo Marconi gymorth George Kemp, gweithiwr post o Gaerdydd ar Fai 13, 1897

Myfyriwr ymchwil o’r Cymoedd am greu ap fydd yn caniatáu i ddysgwyr Cymraeg ymarfer yr iaith

Fel dysgwr Cymraeg ei hun, gwelodd Lewis Campbell y gallai wneud defnydd da o’i radd Meistr mewn Peirianneg Meddalwedd drwy greu’r ap

Galw ar y Cymry i gefnogi ymgyrch o’r newydd i gael emoji baner Llydaw

“Plîs, yng Nghymru, a fyddai modd i chi rannu’r testun a’r llun hwn? Diolch.

Bydd canolfan seibrddiogelwch newydd Cymru’n weithredol erbyn diwedd y flwyddyn

Mae’r ganolfan wedi cael £9.5m o fuddsoddiad, gan gynnwys £3m gan Lywodraeth Cymru