Gallai cwmnïau cyfryngau cymdeithasol wynebu dirwyon am fethu â mynd i’r afael â chamdriniaeth hiliol

“Gallem weld dirwyon o hyd at ddeg y cant o drosiant byd-eang blynyddol,” yn ôl yr Ysgrifennydd Diwylliant, Oliver Dowden

Cwmni o Gwmbrân yn derbyn arian i ddatblygu trenau pŵer electroneg ysgafn

Buddsoddi £31.9 miliwn yn nyfodol sero-net Cymru

EE am ymestyn darpariaeth 4G mewn 76 o lefydd yng Nghymru

Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn

Môr o blastig…

Mae ecolegydd ifanc yn Aberystwyth wedi ennill gwobr am ei waith yn creu bioblastig o wymon

“Allyriadau uchel gogledd Cymru’n dangos yr angen am ynni niwclear” – Cymdeithas y Diwydiant Niwclear

Yn 2020, ynni niwclear oedd y cynhyrchydd mwyaf blaenllaw o bŵer carbon sero ar 158 allan o 358 diwrnod

Ap i helpu cleifion strôc aros adref i wella yn y pandemig

“Does dim dwywaith bod pandemig Covid-19 wedi gosod heriau ychwanegol ar gleifion strôc a’u teuluoedd”

Te gwyrdd llesol newydd yn dod i Gymru

Cwmni Welsh Brew yn cydweithio â Phrifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cymeradwyo brechlyn AstraZeneca

Paratoi at gychwyn y gwaith o frechu holl boblogaeth Prydain yn erbyn Covid-19

Cwymp sylweddol mewn symudedd yng Nghymru yn sgil y cyfnod atal byr

Data’n awgrymu bod y cyfnod atal byr wedi cael yr effaith oedd wedi’i dymuno drwy leihau symudedd

Cwmni ceir hunan-yrru o Aberystwyth yn cwblhau eu danfoniad digyswllt cyntaf

Defnyddio gwobr o £10,000 gan y Brifysgol i ddenu hanner miliwn gan fuddsoddwyr