Lleisiau Cymraeg a Chymreig ar gael i’r rhai sy’n defnyddio technoleg i gyfathrebu

Hyd yma, dim ond Cymhorthion Cyfathrebu Uwch-dechnoleg ag acenion Seisnig ac Albanaidd mae plant a phobol ifanc yng Nghymru wedi gallu eu dewis

Galw am adfer signal ffonau symudol yn Nwyfor-Meirionnydd

Daw’r alwad gan wleidyddion yr etholaeth ar ran trigolion Cricieth, Pentrefelin, Llanystumdwy a phentrefi cyfagos

Tynnu cynllun i godi mast ffôn yn un o wersylloedd gwyliau mwyaf Ceredigion yn ôl

Bruce Sinclair, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd 70 o bobol wedi gwrthwynebu’r cynllun i godi mast ac antena 23 medr i wella signal Vodafone ym Mharc Gwyliau West Quay yng Ngheinewydd

Agor is-orsaf safle ynni llif llanw cyntaf Cymru

Morlais ger Ynys Môn yw’r cynllun ynni llanw mwyaf yng ngwledydd Prydain i gael caniatâd

Angen modelau rôl i ddenu merched i’r byd technoleg

Catrin Lewis

Mae 76% o fenywod yn y diwydiant technoleg wedi wynebu rhagfarn rhywedd yn y gweithle

Oriel Môn yn rhan o gynllun cenedlaethol i gefnogi pobol sy’n byw â dementia

Maen nhw’n rhan o raglen gymorth a dysgu dwyieithog arloesol

‘Gwyddoniaeth yn digwydd ar stepen y drws, nid dim ond mewn cyfleuster ymchwil’

Lowri Larsen

Mae myfyrwyr yn parhau i elwa ar ysgoloriaeth wyddoniaeth er cof am Tomos Wyn Morgan, wyth mlynedd ers ei sefydlu

Twitter a’r iaith: Ble nesaf ar gyfer trafodaethau Cymraeg?

Cadi Dafydd

“Dw i’n credu yn y cychwyn bod yna grŵp o bobol yn chwilio am gartref ar ôl i maes-e.com ddechrau dirwyn i ben o ran cymuned Gymraeg …

Rhoi enw sŵolegydd a “menyw ryfeddol” ar adeilad prifysgol

Roedd yr Athro F. Gwendolen Rees (1906-1994) yn sŵolegydd ac yn arloesydd ym maes parasitoleg yn Aberystwyth

Horizon: “Cam i’r cyfeiriad cywir”, ond Brexit yn dal gwyddoniaeth yn ôl

Mae 60 o brosiectau a 1,000 o swyddi yn y fantol o hyd yng Nghymru o ganlyniad i “dwll du” gwerth £70m, medd Plaid Cymru