Ymgyrchwyr gwrth-niwclear yn cyhuddo Llywodraeth Cymru o gefnogi “technoleg ffaeledig a hen ffasiwn”

Daw hyn wedi i Americanwr gael ei benodi’n brif weithredwr ar gwmni a gafodd ei greu i barhau â gweithgaredd niwclear yn Nhrawsfynydd

Canfod llygredd sylweddol o ficro-plastigion ar gopa’r Wyddfa

Mae’r samplau o ficro-plastigion wedi eu canfod yn ystod arolwg o bridd y mynydd

Profiad Realiti Estynedig rhyngwladol newydd yn dod i Gymru

Mae’r antur yn seiliedig ar Wallace & Gromit, a dyma’r profiadau Realiti Estynedig dinesig cyntaf erioed

Cwmni technoleg i greu 26 o swyddi ym Mlaenau Gwent

Bydd cwmni SIMBA Chain yn creu swyddi gyda chyflog cyfartalog o £60,000

Mapiau’n dangos y bydd rhai ardaloedd mewn perygl sylweddol o lifogydd erbyn 2050

Er hyn, dim ond 15% o bobol sydd yn pryderu am effeithiau newid hinsawdd ar eu hardal nhw

Vodafone yn ail-gyflwyno costau trawsrwydweithio dros Ewrop

Roedd y cwmni wedi dweud nad oedden nhw’n bwriadu ailgyflwyno’r costau ar ôl Brexit

Pentref gwledig yn Sir Benfro am gael gwasanaeth band eang sy’n cymharu â’r cyflymaf yn Ewrop

Partneriaeth rhwng Openreach a thrigolion Glandŵr yn golygu y bydd y gymuned yn cael gwasanaeth band eang tra-chyflym

Myfyriwr yn derbyn £13,000 i ddatblygu ei syniad busnes digidol

Mae Karl Swanepoel am ddefnyddio’r arian i gyflawni ei “freuddwyd” o ddechrau ei gwmni ei hun

Golau gwyrdd ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Fyd-eang ar gyfer Rheilffyrdd gwerth £1.5m

Bydd y cyfleuster profi trenau, rheilffyrdd a thechnoleg yn darparu cyfleuster unigryw ar gyfer cefnogi arloesedd rhyngwladol yn y diwydiant

Y Ceidwadwyr Cymreig yn galw am adolygiad llawn o’r penderfyniad i werthu ffatri yng Nghasnewydd i gwmni yn Tsiena

Daw hyn wrth ymateb i sylwadau “brawychus” cyn-ymgynghorydd Prydain ar ddiogelwch seibr ynghylch y gwerthiant