Ynni Cymru am ryddhau potensial ynni gwyrdd Cymru

“Gyda lansiad Ynni Cymru rydym ar ein ffordd i fodloni 100% o’n defnydd trydan blynyddol o drydan adnewyddadwy erbyn 2035”

Ap Adran Gyllid a Thollau Ei Fawrhydi ar gael yn Gymraeg

Mae diweddariadau i’r ap yn golygu bod y rhan fwyaf o wasanaethau’r adran bellach ar gael yn Gymraeg

Parc gwyddoniaeth M-SParc i agor ail adeilad

Dydy’r datblygiad ond yn ei gamau cynnar, ond mae’r adeilad newydd eisoes wedi cael caniatâd cynllunio amlinellol

Cynnal ystafelloedd dianc i godi ymwybyddiaeth am droseddau seibir

Lowri Larsen

“Maen nhw’n sôn rŵan bod troseddau seibir yn un o’r troseddau mwyaf cyffredin yn y Deyrnas Unedig”

Gwent ymhlith yr ardaloedd sydd â’r niferoedd lleiaf o droseddau seibr

Mae’r ffigurau’n cyfuno Cymru a Lloegr fesul ardal heddlu

Deallusrwydd Artiffisial yn helpu i roi gwybodaeth am y llywodraeth mewn sawl iaith

Mae’r dechnoleg yn deall nifer o ieithoedd, yn chwilio am wybodaeth yn Saesneg ac yn ei throsi’n ôl i’r ieithoedd brodorol

Buddsoddi £10m i gefnogi ymchwil wyddonol

Mae disgwyl i’r arian newydd ariannu ysgoloriaethau PhD a Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol

Cynllun i ganiatáu i bawb droi plastig yn nwyddau newydd

Bydd posib i bobol lanhau’r plastig, ei droi’n ddarnau bychan, a chreu gwrthrychau plastig newydd, fel casys ffôn, efo argraffydd 3D

Tyfu coedwigoedd glaw Celtaidd y dyfodol

Lowri Larsen

Mae rhai coed brodorol yn brin a dan fygythiad, yn ôl yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ynnibyniaeth

Guto Owen

“Yn lle gofyn am bwerau fesul un – ac mi fydd y Senedd dan ddŵr cyn i’r broses ddod i ben – oni fasa’n haws i’w cael nhw i …