Trafod y posibilrwydd o gynnal rhannau o’r Eisteddfod yn hybrid

Cadi Dafydd

“Ffordd arall o roi mynediad i bobol i’r Eisteddfod a’i fwynhau o, dyna ydy’r gobaith”

Gorymdaith i wrthwynebu datblygiadau niwclear yn Nhrawsfynydd a Wylfa

Cadi Dafydd

“Bron â bod, [mae e] fel bod Llywodrath San Steffan yn defnyddio Cymru fel rhyw fath o arbrawf”

Ynni Niwclear – DIM DIOLCH!

Deilwen M. Evans

Mae CADNO yn cadw llygad ar ddatblygiadau yng Ngorsaf Niwclear Trawsfynydd, meddai cadeirydd CADNO (gyda chydnabyddiaeth i Tom Burke, yr amgylcheddwr)

‘Tystiolaeth glir mai newid hinsawdd sy’n gyrru cyfnodau o dywydd crasboeth’

Cadi Dafydd

Rhybudd ei bod hi’n “debygol iawn” y bydd cyfnodau o dywydd poeth eithafol yn digwydd bob tua thair blynedd os yw allyriadau carbon yn aros yn …

Gall pobol gyffredin greu newid

John Whitehead

John Whitehead yw cyd-berchennog un o westai carbon negatif cyntaf y Deyrnas Unedig

Ystyried defnyddio dŵr o byllau glo segur Cymru i wresogi tai

Prosiect gwerth £450,000 i ymchwilio i weld a oes modd defnyddio’r dŵr sy’n cael ei wresogi gan brosesau daearegol i gynhesu tai a busnesau dros Gymru

Lansio platfform i gynnal cyfarfodydd ar-lein sy’n gallu darparu cyfieithu ar y pryd

Mae arbenigwyr technoleg iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn rhan o’r datblygiadau ar gyfer platfform Haia
Robin Williams

Robin Williams yw enillydd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol

Caiff cyn-Is Ganghellor Prifysgol Abertawe ei wobrwyo eleni am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth

Gareth wedi darganfod ei lais eto

Alun Rhys Chivers

Mae cwmni Waze yn dweud y dylai cwsmeriaid allu defnyddio’r llais Cymraeg unwaith eto erbyn hyn

‘Prifysgolion Cymru yn newid bywydau gyda deallusrwydd artiffisial’

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhannu £500,000 o gyllid rhwng 22 o brosiectau fel rhan o’r Strategaeth Ddigidol i Gymru