Bydd canolfan seibrddiogelwch newydd Cymru’n weithredol erbyn diwedd y flwyddyn

Mae’r ganolfan wedi cael £9.5m o fuddsoddiad, gan gynnwys £3m gan Lywodraeth Cymru

Lansio cynllun newydd i ystyried sut y gall hydrogen o garthion leihau llygredd

Gallai’r broses o droi methan mewn carthion yn hydrogen olygu bod 90% yn llai o garbon deuocsid yn cael ei ryddhau i’r atmosffer, yn ôl …

Argymell archwilio rôl gemau fideo yn y nod o gyrraedd Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Mae adroddiad gan Brifysgol De Cymru wedi awgrymu cyfres o gamau i’w cymryd i wneud y diwydiant yn un cadarn yng Nghymru

“Dewch â Gareth yn ôl,” medd defnyddwyr Waze

Rhagor o ymateb i ddiffyg Cymraeg ar declyn i yrwyr

Diffyg llais Cymraeg ar declyn llais Waze “yn gam mawr yn ôl”

Alun Rhys Chivers

Dywedodd y cwmni wrth Gareth Jones o Bwllheli mai “am gyfnod byr yn unig” yr oedd y llais Cymraeg ar gael
PYST AM

AM yn lansio adran newydd ‘Cymunedau’

“Bydd yr adran ‘Cymunedau’ yn adran benodol o fewn AM yn cynnwys amrywiaeth eang o sianelau newydd, â’n nod yw mai cychwyn siwrnai yw hon”

Creu set newydd o dermau Cymraeg safonol yn ymwneud â drymiau

Cafodd y termau am fathau o ddrymiau a rhannau o’r offeryn eu creu wrth i gwmni Tarian Drums ddatblygu ap newydd i bobol ddylunio drymiau

Cwmni garddio dwyieithog a chwmni gwenyn yn cydweithio i addysgu plant am wenyn a’r amgylchedd

Alun Rhys Chivers

Mae Cwmni Garddio Hedd a Bee1 wedi bod yn gweithio gyda phlant yn Ysgol y Login Fach yn Abertawe

Cefnogaeth i alwadau am forlyn llanw fyddai’n creu 22,000 o swyddi yn y gogledd

“Fel cenedl sy’n gyfoethog mewn adnoddau, dylen ni ddefnyddio ein holl botensial er mwyn cyfrannu at ynni adnewyddadwy,” medd Janet …

13% o gynghorau Cymru heb gynllun i symud at gerbydau trydan

Dim ond 13% o gynghorau Cymru sydd â chynllun i symud tuag at gerbydau trydan, er bod Llywodraeth …