Ymagwedd ystyriol o Drawma at Iechyd Meddwl: A ddylsem roi llai o bwyslais ar ddiagnosis ac ystyried datrysiadau cymunedol?

Dr Siwan Roberts

Mae Dr Siwan Roberts yn fyfyrwraig PhD sy’n archwilio’r berthynas rhwng adfyd cynnar a datblygiad empathi mewn plant a rhieni
Tabledi

Problem Ymwrthedd Gwrthfiotig

Michael Williams

Mae’n bleser mawr gan Gwerddon Fach gyhoeddi erthygl wyddonol fuddugol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022

Beth yw lle dur yn nyfodol Cymru?

Megan Kendall a Dr Hollie Cockings

Megan Kendall a Dr Hollie Cockings sy’n trafod tirwedd y diwydiant dur yng Nghymru a sut mae eu hymchwil ym Mhrifysgol Abertawe yn cyfrannu ato

Clefydau Prin, Clefydau Prion, a Chwilio am Wellhad

Bedwyr ab Ion Thomas

Myfyriwr doethuriaeth yn y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, Prifysgol Caerdydd, sy’n ceisio darganfod therapïau i drin clefydau niwroddirywiol

CIP-olwg ar eclips

Liam Edwards

Mae ymchwil Liam Edwards yn allweddol i ddeall prosesau a allai effeithio’n ddirfawr ar systemau electronig
Trychineb Tynewydd

Trychineb ar gân

Brooke Martin

Anghofiwch am Nixon in China ac Anna Nicole – fe gafodd y docu-opera gyntaf ei chyfansoddi yng Nghymru yn 1914

Iaith – beth mae cyfnewid cod yn ei gyfleu?

Jon Morris a Katharine Young

Sut mae’r defnydd o eiriau Saesneg yn y Gymraeg yn cael ei ddylanwadu gan y neges y mae’r siaradwr yn ceisio ei chyfleu?

Siaradwyr Cymraeg mewn ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru

Mrs Beryl Cooledge a Dr Llinos Haf Spencer

“Pwrpas y gwaith ymchwil oedd gweld os yw siaradwyr Cymraeg yn cymryd rhan mewn ymchwil iechyd a gofal”

Pwysigrwydd y Brych

Manon Owen

Manon Owen, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Leeds, sy’n trafod ei gwaith ymchwil ar organ ‘dros dro’ sy’n cael effaith parhaol

Iaith a Chenedl yng Nghymru’r Oesoedd Canol

Rebecca Thomas

Rebecca Thomas, Cymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd ac awdur, sy’n archwlio’r berthynas rhwng iaith a chenedl yn yr Oesoedd Canol