Llin du a gwyn o Franco dan ganopi yn areithio a'i fraith yn yr awyr
Gwerddon Fach

Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos

Dr Siân Edwards, Uwchddarlithydd yn Adran Hisbaneg Prifysgol Caerdydd yn trafod y cwestiynau gwleidyddol a moesol anodd a gododd ar daith ganu union …
Sglefren for sy'n edrych fel ymbarel gyda ffrils golau hyd ei godre
Gwerddon Fach

Golau Byw

Dr Catrin F Williams o Ysgol Beirianneg, Prifysgol Caerdydd yn disgrifio creaduriaid sy’n cynhyrchu eu golau eu hunain … ac oblygiadau hynny i …
Geraint Thomas
Gwerddon Fach

Enwau Prydeinig Gwyn? Beth am enwau Cymraeg?

Sara Louise Wheeler, Darlithydd Polisi Cymdeithasol hefo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ym Mhrifysgol Bangor, yn ystyried a ydi enwau Cymraeg, fel …
Cofeb i nifer o bobl, gan gynnwys un a fu farw yn Gaza
Gwerddon Fach

Negeseuon o Wlad yr Addewid

Gethin Matthews, Darlithydd Hanes gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe yn trafod milwyr Cymraeg yn y Dwyrain Canol yn y …
Llun bach o wyneb Andrew Davies a bocs y gem yn gefndir
Gwerddon Fach

MONOPOLI – Defnyddio mathemateg i ennill

Dr Andrew Davies a enillodd wobr yr erthygl wyddonol yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y llynedd.
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth
Gwerddon Fach

Mae angen dŵr a haul i dyfu: tlodi addysg wledig yng Nghymru

A yw ysgolion cefn gwlad yn cael yr holl arian y maen nhw’n ei haeddu
Llun o darw gwyn Charolais yn Sioe Fawr Cymru
Gwerddon Fach

Llaeth a chig – datrys problemau’r diwydiant ar draws y byd

Mae angen bwyd ond mae pryderon am yr amgylchedd … sut all gwyddoniaeth helpu?
Deiagram o'r ymennydd gyda lliwiau gwahanol yn dangos rhannau gwahanol a sylw i'r rhannau sy'n ymwneud a darllen yn rhugl
Gwerddon Fach

Darllen yn rhugl – seiliau seicolegol

Sut ydyn ni’n gallu darllen yn rhugl? Pa brosesau sydd ar waith yn ein hymennydd ni?
Crys coch, a logo'r Gymdeithas Bel-droed ar y frest
Gwerddon Fach

Cenedlaetholdeb ar y cae

Mae chwaraeon yn tynnu teimladau cenedlaethol i’r wyneb. Ai peth drwg neu dda yw hynny?