Pentwr o bapurau ugain punt

Economi: y llaw amlwg nid y llaw gudd

Dr Edward Jones, darlithydd Economeg ym Mhrifysgol Bangor a chyn-reolwr risg yn y sector bancio, yn dadlau bod angen Banc Datblygu yng Nghymru
Cloriau dau lyfr - Gyrru Drwy Storom a Rhyddhau Cranc

Iechyd meddwl a’r Gymraeg – mae’n amser deffro

Sophie Ann Hughes, ymchwilydd ac ymgyrchydd ym maes iechyd meddwl, yn disgrifio gwaith ymchwil sy’n profi’r angen am driniaeth therapi siarad drwy …

Gwynt yr haul – datguddio rysáit ar gyfer tyrfedd magnetig

Owen Wyn Roberts o Sefydliad Ymchwil y Gofod, Academi Gwyddoniaeth Awstria, Graz, Awstria (Institut für Weltraumforschung, Österreichische Akademie …
Llin du a gwyn o Franco dan ganopi yn areithio a'i fraith yn yr awyr

Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos

Dr Siân Edwards, Uwchddarlithydd yn Adran Hisbaneg Prifysgol Caerdydd yn trafod y cwestiynau gwleidyddol a moesol anodd a gododd ar daith ganu union …
Sglefren for sy'n edrych fel ymbarel gyda ffrils golau hyd ei godre

Golau Byw

Dr Catrin F Williams o Ysgol Beirianneg, Prifysgol Caerdydd yn disgrifio creaduriaid sy’n cynhyrchu eu golau eu hunain … ac oblygiadau hynny i …
Geraint Thomas

Enwau Prydeinig Gwyn? Beth am enwau Cymraeg?

Sara Louise Wheeler, Darlithydd Polisi Cymdeithasol hefo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ym Mhrifysgol Bangor, yn ystyried a ydi enwau Cymraeg, fel …
Cofeb i nifer o bobl, gan gynnwys un a fu farw yn Gaza

Negeseuon o Wlad yr Addewid

Gethin Matthews, Darlithydd Hanes gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe yn trafod milwyr Cymraeg yn y Dwyrain Canol yn y …
Llun bach o wyneb Andrew Davies a bocs y gem yn gefndir

MONOPOLI – Defnyddio mathemateg i ennill

Dr Andrew Davies a enillodd wobr yr erthygl wyddonol yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y llynedd.
Llun o fyrddau a chadeiriau lliwgar mewn dosbarth

Mae angen dŵr a haul i dyfu: tlodi addysg wledig yng Nghymru

A yw ysgolion cefn gwlad yn cael yr holl arian y maen nhw’n ei haeddu

Llun o darw gwyn Charolais yn Sioe Fawr Cymru

Llaeth a chig – datrys problemau’r diwydiant ar draws y byd

Mae angen bwyd ond mae pryderon am yr amgylchedd … sut all gwyddoniaeth helpu?