Gwerthuso iechyd meddwl a lles disgyblion ysgol

Rhiannon Packer

Cipolwg ar waith i ddatblygu adnodd a fydd yn galluogi ysgolion i werthuso iechyd meddwl a lles disgyblion a staff ysgol

Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn 

Dr Huw Williams

Dr Huw Williams, Uwch-ddarlithydd Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni, yma ceir fersiwn gryno o’r erthygl …

Clefyd Alzheimer: Yr angen am asesiadau Cymraeg

Hanna Thomas

Gyda chynnydd yn nifer yr oedolion hŷn yng Nghymru, daw cynnydd yn y galw am asesiadau gwybyddol yn newis iaith pobl, medd Hanna Thomas

Oes angen cynulleidfa i fod yn greadigol?

Cadi Mair Williams

Cadi Mair Williams, myfyrwraig PhD Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, sy’n trafod elfen ddadleuol sy’n codi yn ei hymchwil

VAR pêl-droed – bygythiad i ddyfodol y gêm?

Meilyr Jones

Meilyr Jones o Brifysgol Fetropolitaidd Caerdydd sy’n dadlau bod y defnydd o’r dyfarnwr fideo VAR yn niweidio pêl-droed

Yr Awr Gyntaf: arwyddion cenedlaethol S4C

Cofnod air am air o gyfweliad hanesyddol gyda’r diweddar Euryn Ogwen, un o benseiri y sianel deledu Gymraeg

Llythyrau’n dadlennu mwy am y gyfansoddwraig Grace Williams

Elain Rhys Jones

Elain Rhys Jones, sydd wrthi’n ysgrifennu traethawd ymchwil ar un agwedd o’i hallbwn fel cyfansoddwraig, sy’n taflu goleuni newydd arni
Lein yn ystod gêm ym Mharc y Scarlets

Osgoi anafiadau rygbi

Seren Evans

Mae anafiadau Rygbi’r Undeb ar gynnydd; ond ai natur cyswllt y gamp yw’r broblem fwyaf?

Plant yn gor-ddefnyddio dyfeisiau electronig – oes angen i ni boeni?

Erthygl yn ystyried yr ymchwil am ddefnydd plant o ddyfeisiau electronig, y peryglon a’r cyngor
Tyrfaoedd ar y stryd a rhes o fysys yn y cefndir gyda rhai o adeiladau Sgwar Piccadilly

Atgofion o’r atgofion: Yn eu Geiriau eu Hunain  25 mlynedd yn ddiweddarach

Dr Gethin Matthews, Uwch-Ddarlithydd yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe, yn cofio holi rhai o gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd