Cyfieithu yn oes deallusrwydd artiffisal: Maes yn marw neu ddadeni hen broffesiwn?

Ben Screen

Ymateb i’r duedd gynyddol i gredu bod cymhwysedd cyfieithwyr wedi newid yn sylfaenol a bod sgiliau cyfieithu traddodiadol yn prysur fynd yn ddiangen

Technoleg feicrosgopig!

Rhodri Evans

A all peiriannau moleciwlaidd helpu i ddeall a thrin afiechydon yn y dyfodol? Dyna gwestiwn Rhodri Evans, myfyriwr PhD Cemeg ym Mhrifysgol Manceinion

Ieithoedd a ffyrdd o feddwl

Thora Tenbrink

Thora Tenbrink, Athro ym Mhrifysgol Bangor ac awdur ‘Cognitive Discourse Analysis: An Introduction’ sy’n trafod perthynas iaith a …

Tu hwnt i’r sgrin: sinema a hunaniaeth Cymru

Sofie Roberts

Myfyriwr ym mlwyddyn olaf ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor sy’n dadlau bod datganoli wedi arwain at hyder newydd yn y sinema Gymraeg

Gwerthuso iechyd meddwl a lles disgyblion ysgol

Rhiannon Packer

Cipolwg ar waith i ddatblygu adnodd a fydd yn galluogi ysgolion i werthuso iechyd meddwl a lles disgyblion a staff ysgol

Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn 

Dr Huw Williams

Dr Huw Williams, Uwch-ddarlithydd Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, yw enillydd Gwobr Gwerddon eleni, yma ceir fersiwn gryno o’r erthygl …

Clefyd Alzheimer: Yr angen am asesiadau Cymraeg

Hanna Thomas

Gyda chynnydd yn nifer yr oedolion hŷn yng Nghymru, daw cynnydd yn y galw am asesiadau gwybyddol yn newis iaith pobl, medd Hanna Thomas

Oes angen cynulleidfa i fod yn greadigol?

Cadi Mair Williams

Cadi Mair Williams, myfyrwraig PhD Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, sy’n trafod elfen ddadleuol sy’n codi yn ei hymchwil

VAR pêl-droed – bygythiad i ddyfodol y gêm?

Meilyr Jones

Meilyr Jones o Brifysgol Fetropolitaidd Caerdydd sy’n dadlau bod y defnydd o’r dyfarnwr fideo VAR yn niweidio pêl-droed

Yr Awr Gyntaf: arwyddion cenedlaethol S4C

Cofnod air am air o gyfweliad hanesyddol gyda’r diweddar Euryn Ogwen, un o benseiri y sianel deledu Gymraeg