Llythyrau’n dadlennu mwy am y gyfansoddwraig Grace Williams

Elain Rhys Jones

Elain Rhys Jones, sydd wrthi’n ysgrifennu traethawd ymchwil ar un agwedd o’i hallbwn fel cyfansoddwraig, sy’n taflu goleuni newydd arni
Lein yn ystod gêm ym Mharc y Scarlets

Osgoi anafiadau rygbi

Seren Evans

Mae anafiadau Rygbi’r Undeb ar gynnydd; ond ai natur cyswllt y gamp yw’r broblem fwyaf?

Plant yn gor-ddefnyddio dyfeisiau electronig – oes angen i ni boeni?

Erthygl yn ystyried yr ymchwil am ddefnydd plant o ddyfeisiau electronig, y peryglon a’r cyngor
Tyrfaoedd ar y stryd a rhes o fysys yn y cefndir gyda rhai o adeiladau Sgwar Piccadilly

Atgofion o’r atgofion: Yn eu Geiriau eu Hunain  25 mlynedd yn ddiweddarach

Dr Gethin Matthews, Uwch-Ddarlithydd yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe, yn cofio holi rhai o gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd
Casgliad o bedwar stethosgop yn rbyn cefndir gwyrdd ysgafn

Sepsis; ei erwindeb a’r angen am ddatblygiadau cyflym

Mae Dewi Thomas BSc MSc o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe yn gweithio ar ymchwil PhD a allai arwain at brawf newydd i ddod o hyd yn gynt i un o …
Casgliad o lyfrau am awtistiaeth o flaen symbol bwlb glas wedi'i oleuo

Cyfleoedd i blant awtistig – mewn dwy iaith

Crynodeb o waith ymchwil newydd, Awtistiaeth a dwyieithrwydd yng Nghymru: safbwyntiau plant, rhieni ac ymarferwyr addysg, gan Katie Howard, …
Rhestr o 24 o enwau

Capel Sion, Ponthir, a chofio’r Rhyfel Mawr

Dr Gethin Matthews

Dr Gethin Matthews, Uwch-ddarlithydd yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe, dan nawdd y Coleg Cymraeg …
Darnau chwarae a rhan o fwrdd y gem

Cysgod y Gymraeg dros Westeros

Rebecca Thomas a David Callander

Rebecca Thomas a David Callander yn egluro sut y gall gwybodaeth o’r Gymraeg eich helpu, efallai, i ddarogan diwedd Game of Thrones
Pentwr o bapurau ugain punt

Economi: y llaw amlwg nid y llaw gudd

Dr Edward Jones

Dr Edward Jones, darlithydd Economeg ym Mhrifysgol Bangor a chyn-reolwr risg yn y sector bancio, yn dadlau bod angen Banc Datblygu yng Nghymru
Cloriau dau lyfr - Gyrru Drwy Storom a Rhyddhau Cranc

Iechyd meddwl a’r Gymraeg – mae’n amser deffro

Sophie Ann Hughes

Sophie Ann Hughes, ymchwilydd ac ymgyrchydd ym maes iechyd meddwl, yn disgrifio gwaith ymchwil sy’n profi’r angen am driniaeth therapi siarad drwy …