Côr Dre yn amddiffyn eu rhan yng ngŵyl UNBOXED: Creativity in the UK

Mae rhai wedi cwestiynu’r penderfyniad i groesawu sioe Amdanom Ni i Gaernarfon oherwydd y cysylltiad gwreiddiol gyda Brexit

Datgelu tîm creadigol prosiect Cymru ar gyfer ‘Festival UK 2022’ ar ei newydd wedd

GALWAD: A Story From Our Future yw cyfraniad Cymru i ŵyl UNBOXED: Creativity in the UK, a bydd y prosiect yn cael ei berfformio ym mis Medi

S4C yn matshio arian tocynnau Cyngerdd Cymru ac Wcráin

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Aberystwyth wythnos nesaf, ac yn cynnwys cyfraniadau gan nifer o artistiaid o’r ddwy wlad

S4C a DEC Cymru yn cynnal cyngerdd arbennig i godi arian ar gyfer Wcráin

Bydd y noson arbennig yn cael ei chynnal yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar nos Sadwrn, Ebrill 2

Ail-greu sioe gyntaf Cwmni Theatr Maldwyn dros 40 mlynedd yn ddiweddarach

Bydd y cwmni theatr yn perfformio Y Mab Darogan ledled Cymru ym mis Hydref a Thachwedd eleni

Cyhoeddi EP i gyd-fynd â chynhyrchiad llwyfan sy’n “ddathliad lliwgar o wahanol steiliau”

“Mae Ynys Alys yn metaffor perffaith o Gymru oherwydd nid ydio’n ffitio mewn unrhyw genre,” medd un o’r cyfansoddwyr, Lemarl Freckleton

Penodi Steffan Donnelly yn Gyfarwyddwr Artistig nesaf Theatr Genedlaethol Cymru

Bydd Steffan Donnelly yn olynu Arwel Gruffydd, ac yn ymuno â’r Cyfarwyddwr Gweithredol Angharad Jones Leefe fel cyd-Brif Weithredwr o fis Mehefin

Cystadleuaeth ganu yn cysylltu Cymru a Gogledd America yn ystod wythnos Dydd Gŵyl Dewi

Huw Bebb

Roedd cystadleuaeth Cân o Gymru 2022 yn agored i blant 7 ac 16 oed o bob cwr o Gymru

Prosiect newydd i ddod ag artistiaid ynghyd i gyd-ddyfeisio cynyrchiadau theatr

Drwy ddod ag artistiaid o wahanol ddisgyblaethau ynghyd, y gobaith yw y bydd modd datblygu syniadau newydd ar gyfer cynyrchiadau theatr i’r dyfodol

Y tannau’n dychwelyd i Gaernarfon ar gyfer Gŵyl Delynau Cymru 2022

Dyma fydd y tro cyntaf ers 2019 i’r ŵyl gael ei chynnal yn fyw