Prosiect newydd i ddod ag artistiaid ynghyd i gyd-ddyfeisio cynyrchiadau theatr

Drwy ddod ag artistiaid o wahanol ddisgyblaethau ynghyd, y gobaith yw y bydd modd datblygu syniadau newydd ar gyfer cynyrchiadau theatr i’r dyfodol

Y tannau’n dychwelyd i Gaernarfon ar gyfer Gŵyl Delynau Cymru 2022

Dyma fydd y tro cyntaf ers 2019 i’r ŵyl gael ei chynnal yn fyw

O Rownd a Rownd i actio mewn cartref gofal

Cadi Dafydd

Y celfyddydau yn “rhan annatod” o waith cartref gofal yng Nghaernarfon i gyfoethogi bywydau preswylwyr â dementia

Cofio Syr Geraint Evans ar achlysur ei 100fed pen-blwydd

Gwern ab Arwel

Roedd y canwr bariton, a fu farw ym 1992, yn un o’r perfformwyr opera mwyaf yn y byd yn ei gyfnod

Cyhoeddi cast sioe gerdd gyntaf Canolfan Mileniwm Cymru eleni

Bydd actorion fel Rhian Morgan, Lily Beau Conway a Iestyn Arwel yn ymddangos yn y cynhyrchiad comedi gwreiddiol, Anthem

Cyhoeddi cynllun i ddod o hyd i ddramâu newydd gan ddramodwyr o Gymru

Cynllun Am Ddrama “yn gam pwysig tuag at sicrhau bod lleisiau newydd, amrywiol a thalentog yn cael eu clywed ar lwyfannau ledled Cymru”

Artistiaid o Gymru yn cymryd rhan mewn dathliad o ddiwylliant Celtaidd

Mae Showcase Scotland yn ddigwyddiad sy’n rhan o’r ŵyl ehangach Celtic Connections yn Glasgow

Triawd Smound yn plethu sain ac arogleuon i greu profiad unigryw

“Rwy’n awyddus i ymchwilio i sut y gall sain gael ei ysbrydoli gan wahanol fathau o arogleuon,” meddai’r cyfansoddwr Rhodri Davies

Canolfan Mileniwm Cymru yn cynhyrchu ‘Anthem’

Bydd y sioe gerdd gomedi, Anthem, yn “llythyr cariad at wlad y gân, ond â’i thafod yn dynn yn ei boch”

Sefydlu rhwydwaith cymorth celfyddydol i bobol ifanc â nam ar eu golwg

Bydd cyfres o weithdai perfformio a chelfyddydol i bobol â nam ar eu golwg yn cael eu sefydlu yng Nghaerdydd er mwyn helpu i ddatblygu hyder