Gwylnosau i weddïo dros heddwch a chyfiawnder yn y Dwyrain Canol

Lowri Larsen

Bydd y gyntaf o dair gwylnos genedlaethol yn cael ei chynnal yn Nyffryn Ogwen nos Iau (Hydref 19)

Cau Cadeirlan Tyddewi am dridiau er mwyn ethol Esgob newydd

Pwy fydd Esgob Tyddewi rhif 130, yn dilyn ymddeoliad Joanna Penberthy?

Breuddwyd yw Hamas

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Breuddwyd sy’n codi o berfedd anobaith y Palestiniad; amhosibl yw diffodd breuddwyd trwy rym arfau

Wythnos y Carchardai (Hydref 8-14)

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Onid ydym yn falch mai byd dieithr, estron yw byd y carchar i ni a’n tebyg? Onid oes lle gennym i ymfalchïo na fuom erioed ar gyfyl y lle?

Syrthio lawr y simnai

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r naill yn frwnt, yn barddu i gyd, ond mae’r llall – yn rhyfedd iawn – yn gwbl lân. Pa un o’r ddau sy’n ymolchi?

Dod a bod yn hunan-gytûn

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

“Mae angen at-ONE-ment ar bawb ohonom”

Y Tŷ Blodau lle mae “ysbryd Duw yn dod allan”

Lowri Larsen

“Rwy’ jest ffeindio fy hun, pan rwy’n gwneud rhywbeth creadigol, fod yna ryddid. Mae fy ysbryd neu enaid yn teimlo’n ysgafnach”

Sylwebyddion y pulpud

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mewn colofn newydd sbon, gweinidog Eglwys Minny Street yng Nghaerdydd sy’n gweld tebygrwydd rhwng crefft y pregethwr a’r sylwebydd …

Lleuwen, Emynau Llafar Gwlad, Pregethau Rhyfeddol a David Griffiths Pont-ar-lyb

Lowri Larsen

Bydd y cerddor Lleuwen Steffan yn rhoi cyflwyniad yng Nghapel Amor, Llanfynydd ddydd Sul (Medi 17)

Penodi offeiriad o Dde Affrica’n gaplan Prifysgol Bangor

“Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed i weithio mewn cymuned brifysgol ymhlith myfyrwyr a staff wrth wasanaethu’r gymuned ehangach …