Dechrau Ysgol Sul newydd mewn tref sydd wedi bod heb yr un

Cadi Dafydd

Mae clwb ieuenctid Cristnogol Craig Blaenau yn denu 60 o blant yr wythnos, a’r cam naturiol nesaf yw sefydlu Ysgol Sul a chapel ym Mlaenau …

Treulio’r Sul gyda phum llofrudd

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

…Procrustes, Periphetes, Sinis, Scirion a Cercyon

Geiriau newydd

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Bathu geiriau newydd i’n crefydd a’n crefydda, ac o’n crefydd a’n crefydda

Y Tri yn Un a’r Un yn Dri?

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Arbrawf ymenyddol Viktor Frankl yn cynnig ateb… efallai

Damcaniaeth Anhrefn, Paradox EPR a’r Ysbryd Glân

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’r Ysbryd Glân fel… Dim ond y ‘fel’ sydd gennym

Rhagfarnau bach pobol a rhagfarn fawr Duw

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Mae’n Wythnos Cymorth Cristnogol yr wythnos hon (Mai 12-18)

Y gymuned yn ymateb yn chwyrn i fandaliaeth ym mynwent Llanbeblig

Alun Rhys Chivers

Dywed y Cynghorydd Dewi Jones mai “dyma’r lle olaf ddylsai hyn ddigwydd”

Colofn uffernol yw hon

Y Parchedig Owain Llŷr Evans

Cwestiwn Mr Brocklehurst, pedwar dosbarth a thân coethydd