Agor stiwdio ffilm a theledu newydd ar Ynys Môn

Y bwriad yw bod Stiwdios Aria yn Llangefni yn creu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant newydd yn yr ardal

Teyrngedau i Dr J Elwyn Hughes, “cymwynaswr ym myd iaith, llên a hanes Cymru”

Cadi Dafydd

“Yn ddyn iaith a gramadeg o’i gorun i’w sawdl, roedd o hefyd yn olygydd heb ei ail”

Darn o gelf yn gwerthu am £1,000 mewn ocsiwn i godi arian at Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Cyflwynodd Sian Parri y darn er cof am ei ffrind, Gwenan, a gollwyd yn 24 oed

Trefnu cyngerdd i godi arian ar gyfer pobol Wcráin ar ôl gweld lluniau trychinebus bob dydd

Mae Côr y Penrhyn a Chôr y Brythoniaid am ddod ynghyd yng Nghadeirlan Bangor ar Fawrth 4

Cyhoeddi trefn gemau’r Tân Cymreig – ac ymddangosiad Adwaith – yn y Can Pelen yn 2023

Bydd pedwar diwrnod yn cael eu neilltuo ar gyfer gemau’r dynion a menywod gefn wrth gefn yng Nghaerdydd, a’r band Cymraeg yn …

Gwenno Saunders yn rhannu hanes ei gyrfa mewn Sgwrs Dan y Lloer

Mae’r gantores, cyfansoddwraig a’r DJ wedi cynhyrchu tair record yn ddiweddar ac wedi cyrraedd rhestr fer y gwobrau Mercury
Llwy garu

“Mae’n bwysig i ni gadw ein hunaniaeth fel Cymry,” medd gwneuthurwr llwyau caru ar drothwy Dydd Santes Dwynwen

Lowri Larsen

Mae Osian Roberts yn cynnal sesiwn arbennig i greu llwyau caru ym Mhenygroes heddiw (dydd Iau, Ionawr 19)