Llyfr newydd yn dathlu bywyd a gwaith telynor o fri

Ardrothwy’r Eisteddfod Genedlaethol, mae’r llyfr yn talu teyrnged i Llewelyn Alaw o Drecynon ger Aberdâr

Synfyfyrion Sara: Llyfrau Cymraeg poblogaidd ar Kindle

Dr Sara Louise Wheeler

Yn sgil y wobr llyfr(au) y flwyddyn, ystyriaf pwy a beth sy’n ffynnu ar Amazon

Glanaethwy yn cipio teitl Côr y Byd 2024 yn Eisteddfod Llangollen

Mae’r côr wedi derbyn gwobr ariannol o £3,000 ynghyd â thlws Pavarotti.

Fy Hoff Raglen ar S4C

Catherine Jones

Y tro yma, Catherine Jones o Wiltshire sy’n adolygu’r rhaglen Gogglebocs Cymru

Drama wleidyddol ar y cyfandir – ac yma yng Nghymru

Dylan Wyn Williams

Ar ôl drama’r etholiad cyffredinol, colofnydd golwg360 sy’n dadansoddi rhai o’r dramâu gwleidyddol ar y sgrîn yn Ewrop

Llun y Dydd

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn cael ei lansio ar draws Cymru

Plant Caernarfon yn canu gyda Bwncath am barhad yr iaith a’u cariad at eu tref

Mae’r grŵp poblogaidd wedi cyhoeddi sengl a fideo arbennig o deimladwy a gafodd eu creu gyda disgyblion ardal Caernarfon

“Anrhydedd” ennill Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn 2024

Elin Wyn Owen

“Prif ysbrydoliaeth y llyfr, heb os, yw fy nheulu – fy ngwraig a dau o lys-blant, Emil a Macsen,” medd Iwan Rhys wrth golwg360

Ennill Llyfr y Flwyddyn yn “deimlad anhygoel”

Elin Wyn Owen

“Roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi bod eisiau sgrifennu nofel ers blynyddoedd ond ddim wir wedi cael y cyfle na’r amser,” …

‘Sut i Ddofi Corryn’ gan Mari George yw Llyfr y Flwyddyn 2024

Nofel “hudolus llawn ffresni”, medd y beirniaid am y gyfrol fuddugol