Llên

Gruffudd Owen

Gruffudd Owen yw Bardd Plant Cymru ac mae wedi ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol

Roc a Phop

‘Ma dy nain yn licio hip-hop!’

Mae’r chwythwrs kurn horni yn ôl gyda dwy bangar ffynki ar gyfer clustiau’r genedl!
Llên

A’r botel gwaddod gwin …

Anrheg o Tesco sydd wedi sbarduno nofel newydd un o awduron mwya’ gweithgar y genedl
Eisteddfodau

“Wna i fynd i’r steddfod pan maen nhw’n gwneud fi’n Archdderwydd!”

“Ond dros y cyfnod clo, rhaid cyfaddef fy mod i wedi meddalu rhywfaint ar fy safbwynt…”
Y Sgrîn

Bwrdd i Dri: rhaglen wedi hanner ei phobi

“Er mor braf oedd gwylio’r rhaglen fach ddifyr hon, roedd ganddi ambell i nam…”
Llên

Pamffledwch, Gymry!

Mae posibiliadau mawr mewn llyfrynnau bach byr, yn ôl bardd a beirniad gwobr i gyhoeddiadau o’r fath
Margaret Thatcher, Spitting Image
Y Sgrîn

Spitting Image yn dychwelyd gyda chant a mwy o bypedau

Y rhaglen bypedau ddychanol yn dychwelyd am y tro cyntaf mewn 24 blynedd.

Y Sgrîn

Y Cymro a Dennis Nilsen – y llofrudd a laddodd 15 o ddynion ifanc

Iwan Roberts wedi cynhyrchu rhaglen ddogfen am un o ‘serial killers’ gwaetha’ gwledydd Prydain
Llên

Mi af i’r ysgol fory, â’m llyfyr yn fy llaw…

“Dw i wedi dod i’r casgliad fod astudio deunydd yn y fath fanylder yn wastraff amser” – Angharad Tomos
Y Sgrîn

Obsesiynu am fywyd rhywiol dieithriaid

Y cwbl yw Nicola Adams i’r dinosoriaid sy’n glafoerio’u sbeit a’u gwenwyn yw MENYW HOYW