Cyflwyno rhaglen ddogfen ar Ddiwrnod AIDS y Byd ‘fel dod allan eilwaith’ i Stifyn Parry

Bydd ‘Paid â Dweud Hoyw’ yn cael ei darlledu ar S4C heno (nos Wener, Rhagfyr 1)

Negeseuon “pwysig” y sioe gerdd Everybody’s Talking About Jamie

Non Tudur

“Fyddwn i’n tybio mai ychydig iawn o bobol sy’n gweiddi ynglŷn â’r sioe yma sydd wedi bod yn ei gweld hi,” medd Beca Brown

‘Honiadau parhaus am S4C yn peri pryder’

Mae’r pryder “yn fwy felly o ystyried pa mor bwysig yw llwyddiant y sianel i’r Gymraeg a Chymru fel gwlad”, medd cadeirydd …

Shane McGowan: “Ni bheidh do leitheid arist ann” (Welwn ni fyth mo’i debyg eto)

Mae Liz Saville Roberts ymhlith y rhai sydd wedi talu teyrnged i brif leisydd The Pogues, sydd wedi marw’n 65 oed

Llanast Llanrwst yn ugain oed

Cadi Dafydd

“I raddau, rydyn ni’n gweld ei fod o wedi newid agweddau pobol tuag at y Gymraeg, bod o’n gallu bod yn beth cadarnhaol a da”
Canolfan ddarlledu newydd BBC Cymru Caerdydd

Annog gweinidogion i sefydlu Awdurdod Cyfathrebu i Gymru

Daw’r alwad mewn llythyr agored at Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau yn Llywodraeth Cymru

Galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi’r celfyddydau yng Nghymru

Daw’r alwad gan Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, ar ôl i nifer o sefydliadau golli arian yn ddiweddar

Doctor Who wedi cyfrannu £134.6m at economi Cymru

Yn ôl adroddiad newydd i ddathlu 60 mlynedd ers dechrau’r gyfres, roedd adfywio’r sioe yng Nghymru yn sbardun i’r diwydiannau creadigol yn y de

Adenydd: Darn buddugol Coron Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Alaw Fflur Jones o Glwb Felinfach yng Ngheredigion ddaeth i’r brig dros y penwythnos

Milltir Sgwâr: Cerdd fuddugol Cadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2023

Mared Fflur Roberts o Glwb Dyffryn Madog, Eryri gipiodd y Gadair ym Môn eleni