Cyhoeddi enillwyr categori Plant a Phobol Ifanc a gwobr Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn

Rebecca Roberts a Hazel Walford Davies wedi cyrraedd y brig

Lleucu Roberts yn ennill Gwobr Goffa Daniel Owen

“Hon oedd y nofel gyntaf i ddod o’r bocs ac fe wyddwn yn syth y byddai yna deilyngdod eleni,” meddai Dafydd Morgan Lewis yn ei feirniadaeth

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n lansio strategaeth i ymateb i her yr oes

“Mae angen yr eisteddfodau lleol ar Gymru benbaladr i gadw’n traddodiad diwylliannol yn fyw”

Ennill y Fedal Ddrama eleni’n “fwy anghredadwy na’r tro cyntaf”, medd Gareth Evans-Jones

“Â dweud y gwir ro’n i wedi synnu braidd, ro’n i wedi bod yn ddigon digywilydd i fynd amdani eto,” meddai wrth siarad â golwg360

Oriel Môn yn cynnig gweithdai am ddim i blant dros yr haf

Bydd y gweithdai yn “cefnogi iechyd a lles plant a phobol ifanc”

Cyhoeddi enillwyr categori Ffuglen a chategori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2021

Megan Angharad Hunter a Marged Tudur yn cipio’r gwobrau

Gareth Evans-Jones yn ennill Medal Ddrama’r Eisteddfod AmGen

Dyma’r eildro iddo gyrraedd y brig yn y gystadleuaeth, wedi iddo ddod yn fuddugol yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ddwy flynedd yn ôl

Dyw'r Brifwyl heb ymweld â Thregaron o'r blaen

Gohirio eisteddfodau lleol wedi gadael bwlch mewn cymunedau

Mae pryderon am ddyfodol eisteddfodau lleol wedi i lawer ohonyn nhw gael eu gohirio yn ystod y pandemig

Eisteddfod Genedlaethol am wneud “popeth yn eu gallu” i ddychwelyd i faes traddodiadol yn 2022

Dydd Sadwrn, bydd Eisteddfod AmGen – fersiwn rithiol o’r Brifwyl – yn cychwyn gyda “gŵyl gerddoriaeth rithiol fwyaf erioed …

Cyhoeddi cylchgrawn newydd Merched yn Gwneud Celf ar y We

“Mae’r zine yma’n gyfle gwych i ddangos nifer o artistiaid, sy’n gweithio mewn ffyrdd amrywiol,” meddai Hannah Cash, un o guraduron y zine