Lleuwen yn rhyddhau cân am y teulu brenhinol sydd ddim yn cael ei chwarae ar Radio Cymru

“Mae’r Cymry yn haeddu gwell na barn unochrog a naratif cydymffurfiol am deulu brenhinol Lloegr”

Gŵyl gerdd Iwerddon yn dychwelyd i Aberteifi

“Unwaith eto byddwn yn dathlu’r cysylltiadau arbennig rhwng Aberteifi a Dingle, dwy dref ddiwylliannol fywiog ar gyrion gorllewinol eu gwledydd”

Dod â’r diwylliant grime i Ganolfan y Mileniwm

Diwylliant grime ac artistiaid fel Dizzee Rascal sydd wedi ysbrydoli cynhyrchiad hunangofiannol Bardd Plant Saesneg Cymru, Connor Allen

Disgybl oedd yn torri mewn i’w ysgol i gysgu’n cyfarfod ei gyn-athrawon i ddiolch iddyn nhw

Yn ystod cyfnod anoddaf ei fywyd, 30 mlynedd yn ôl, Ysgol Tryfan ym Mangor oedd yr unig le lle’r oedd John Barnett yn teimlo’n ddiogel

Gwefan gerddoriaeth Klust yn derbyn grant gan Youth Music

Huw Bebb

“Mae hi’n adeg gyffrous i fod yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg felly mae bod yn rhan fach o hynna yn y cefndir yn rhywle yn gyffrous”

Galw mawr am sioe Glyndŵr … ac un Nos Ola Leuad

Non Tudur

Y cwmni yn dathlu’r deugain wrth atgyfodi sioe fawr am dywysog olaf Cymru

Tair ffilm fer o Gymru ar restr fer gwobr LHDTC+ ‘y Gorau ym Mhrydain’

“Dyma’r Iris “iawn” cyntaf ers 2019 a gallwn ni ddim aros am 11 Hydref,” medda Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Gwobr Iris

Aduniad… gyda chadair

Bydd teulu bardd buddugol Eisteddfod Bentref Waunfawr 1948 yn cael gweld y gadair eisteddfodol am y tro cyntaf ar Gwesty Aduniad heno (Medi 13)

Cynrychioli Cymru’n chwilio am leisiau awduron heb gynrychiolaeth ddigonol

Mae’r rhaglen blwyddyn o hyd yn cynnig gwobr ariannol o hyd at £3,300 i helpu’r awduron i ganolbwyntio ar eu gyrfaoedd ysgrifennu