Cwmwl Tystion II ar daith

“Mae angen i Gymru a’r Cymry fod yn fwy ymwybodol o’n hanes ac hefyd i wynebu rhai gwirioneddau”

Y Dywysoges Nest – ei cham-drin yn rhywiol?

Dyna farn yr hanesydd Elin Jones, awdur llyfr newydd ar hanes Cymru, Hanes yn y Tir

Y selebs yn ôl yng nghastell Gwrych heno

Byddan nhw’n wynebu heriau newydd gan gynnwys trychfilod yn y castell a cherdded ar ddarn o bren gannoedd o droedfeddi yn yr awyr

Erfyn ar griw rhaglen ‘I’m a Celebrity’ i roi’r gorau i ddefnyddio anifeiliaid byw

“Yng ngogledd Cymru, gwelon ni anifeiliaid yn cael eu rhoi mewn sefyllfaoedd pryderus iawn, gyda phryfed mewn perygl o gael eu gwasgu …

Alex Jones i gyflwyno fersiwn Saesneg o raglen ‘Gwesty Aduniad’ S4C

Dywedodd y gyflwynwraig ei bod hi’n “hynod gyffrous” i gyflwyno’r rhaglen, fydd ar deledu drwy Brydain yn 2023

Cyfres I’m a Celebrity wedi bod yn hwb mawr i Glwb Golff Abergele

Mae mwy o bobol wedi ymweld â’r cwrs golff ers i’r gyfres boblogaidd gael ei ffilmio yng Nghastell Gwrych y llynedd

Siân Doyle fydd Prif Weithredwr newydd S4C

Bydd yn dechrau yn y swydd ym mis Ionawr, gan olynu Owen Evans

Lansio arddangosfa er mwyn dathlu 60 mlynedd ers cyhoeddi Un Nos Ola Leuad

“Llygad y Lleuad fydd y prosiect cyntaf ym mhrif atriwm Pontio ers i ni ail-agor, ac mi fydd sicr yn wledd weledol a chlywedol!”

Cyhoeddi lein-yp ail gyfres I’m a Celebrity yng Nghymru

Y cyflwynydd teledu Richard Madeley a’r coreograffydd Arlene Phillips ymhlith y cystadleuwyr

Cynnal adolygiad o gystadlaethau’r Eisteddfod Genedlaethol

Bydd yr Ŵyl yn penodi ymgynghorydd i ganfod barn eu holl randdeiliaid am y rhaglen bresennol, yn cynnwys cystadleuwyr a chynulleidfaoedd