Roc a Phop

Hen law yn cael go ar ganu yn Gymraeg

Er ei fod o’n enw newydd i’r Sîn Roc Gymraeg, mae Tom Macaulay yn hen law ar gyfansoddi a pherfformio caneuon roc
Y Sgrîn

Pen-blwydd hapus, UDA

Gyda’r Iancs yn dathlu eu diwrnod annibyniaeth ddydd Sadwrn, mae’r cyn-gynhyrchydd teledu, Siân Eleri Jones, yn troi ei golygon at gyfresi trosedd …

Roc a Phop

Y Brifwyl

Pe byddech wedi edrych ar eich set deledu’r wythnos ddiwethaf, gellir maddau i chi am feddwl mai dim ond un peth o bwys oedd yn digwydd yn yr …
Huw Stephens gyda'i wobr BAFTA Cymru
Y Sgrîn

Gwobrau Bafta Cymru yn dal i ddigwydd yn 2020

Cânt eu cynnal ym mis Hydref gan roi ystyriaeth i gyfyngiadau’r coronafeirws.

Llên

Lerpwl yn ennill Uwchgynghrair Lloegr

Ar y noson ‘da ni’n ennill yr Uwch Gynghrair, dwi’n eistedd yn y tŷ ar fy mhen fy hun, coesau teiliwr o flaen teledu sy’n …
Celfyddydau

Holi Nanogiaid 2020 – Dewi Wyn Williams

Dros y chwe wythnos ddiwethaf, mae Golwg wedi bod yn holi awduron y llyfrau sydd ar restr fer Gymraeg gwobrau llyfrau plant a phobol ifanc Tir na …
Cirque du Soleil
Celfyddydau

Cirque du Soleil yn ceisio datblygu cynllun i ddechrau eto

Miloedd wedi colli eu swyddi ers mis Mawrth

Celfyddydau

Y bardd sy’n hoffi gallu ‘ateb y galw’

Mae Eurig Salisbury yn creu cerddi i’r heddlu, cyplau sy’n priodi, a Phrifeirdd y Steddfod
Welsh Whisperer, The B Road Bandit
Cerddoriaeth

“Dim pob dydd ti’n gweld y Welsh Whisperer yn uwch na Dolly Parton yn y siartiau”

Y canwr gwlad o Gwmfelin Mynach yn trafod ei lwyddiant yn siartiau Canu Gwlad Prydain ar iTunes
Celfyddydau

Bet Jones

Enillodd Bet Jones Wobr Goffa Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2013.