Cael rhaglen ei hun ar S4C yn “freuddwyd” i Owain Wyn Evans

Y cyflwynydd a’r drymiwr yn awyddus i sicrhau bod y gwylwyr yn “teimlo fel bod nhw jyst yn ishde ar y soffa gyda ni yn cael clonc”

Cyflwynydd teledu a radio yw seleb cyntaf Iaith ar Daith eleni

Bydd Jason Mohammad yn tywys y Parchedig Kate Bottley o gwmpas y wlad wrth iddi ddysgu Cymraeg

Oedi ar benderfyniad i gynnal Eisteddfod yr Urdd ym Merthyr

Bydd y Cyngor nawr yn ystyried yr adroddiad, sy’n argymell cynnal yr ŵyl yn y dref, yn y dyfodol

Artist lleol yn cyfrannu darlun gwreiddiol er mwyn rhoi hwb i apêl Eglwys y Mwnt

“Mae’n codi braw bod yna bobol sy’n barod i ddinistrio a dibrisio ein hanes, a chwalu ein diwylliant yn y fath fodd, heb un pwrpas yn y …

Shane Williams a Ieuan Evans ar wibdaith i ymweld â chwe phrifddinas y Chwe Gwlad

Dros dair pennod, byddan nhw’n trafod hanesion o deithiau a fu, ac yn trafod ymgyrch nesaf Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad

S4C yn cyhoeddi canllawiau amgylcheddol ar gyfer cynhyrchwyr

Bydd disgwyl i gwmnïau teledu sy’n creu rhaglenni i’r sianel wrthbwyso eu holl allyriadau carbon fel rhan o gynllun newydd

BBC yn lansio casgliadau hanesyddol i ddathlu ei ganmlwyddiant

Edrych yn ôl ar ganrif o ddarlledu ers lansio’r gwasanaeth gwladol yn 1922

Cymru am serennu ar y sgrîn yn 2022

Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon yn Llywodraeth Cymru, yn canmol Cymru am fod yn gynhyrchiol yn ystod pandemig

Merthyr Tudful yn ystyried cynnal Eisteddfod yr Urdd 2025

Bydd cynghorwyr ym Merthyr Tudful yn ystyried cymeradwyo cynlluniau i gynnal Eisteddfod yr Urdd 2025 yn y dref

Huw Edwards yn trafod ei brofiadau’n dioddef pyliau o iselder

“Doeddwn i ddim isie codi o’r gwely, doeddwn i ddim isie mynd i’r gwaith, doeddwn i ddim isie siarad ’da neb”