Atal ffermydd gwynt yn codi prisiau ynni, ond yn gwarchod cymunedau brodorol y Sami

Fe fu wythnos o brotestio ffyrnig gan ymgyrchwyr gan gynnwys Greta Thunberg, wrth i gymuned y Sami wynebu dyfodol ansicr

Catalwnia’n annog Google Maps i beidio â chyfieithu enwau lleoedd i’r Sbaeneg

“Mae enwau lleoedd yn rhan o dreftadaeth ddiwylliannol a hunaniaeth annirweddol pobol ac yn elfen hanfodol o adnabod tiriogaethau”

Vladimir Putin “yn methu cael ennill y gwrthdaro hwn”

Mae diogelwch Ewrop a’r byd yn y fantol, yn ôl Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru
Y gwleidydd o flaen meic, yn aros i siarad

Beirniadu iaith ymosodol niwclear Rwsia a galw am heddwch yn Wcráin

Flwyddyn union ers dechrau’r rhyfel, mae CND Cymru yn galw am ddod â’r gwrthdaro i ben

Cymdeithas y Cymod yn galw am gymod a heddwch hirdymor yn Wcráin

Daw’r alwad flwyddyn union ers yr ymosodiad cyntaf gan Rwsia ar y wlad arweiniodd at y rhyfel

‘Angen i ddaeargrynfeydd Twrci a Syria fod ar y sgrîn yn amlach i atgoffa pobol o’r arswyd’

Lowri Larsen

Ymateb cynghorydd tref Caernarfon, sydd wedi bod yn gwirfoddoli i fynd â nwyddau i bobol yn y ddwy wlad
Gweithwyr achub ar y rwbel yn Syria

‘Hunllef sydd byth yn dod i ben’: Galw am roi fisas i Syriaid sydd wedi’u heffeithio gan y daeargrynfeydd

Mae Cymdeithas Syriaidd Cymru ymysg y rhai sy’n galw am raglen fisas i Syriaid â theulu agos yng ngwledydd Prydain fyddai’n cynnig llety …
Pere Aragonès

Catalwnia eisiau bod yn rhan ganolog o chwyldro digidol Ewrop

Daeth sylwadau Pere Aragonès, arweinydd Catalwnia, yn ystod cyfarfod â Roberta Metsola, arweinydd ynys Melita

Dirprwy lywydd ac 13 aelod o fudiad tros annibyniaeth i Gatalwnia yn camu o’r neilltu

Daw hyn ar ôl iddyn nhw feirniadu’r llywydd dros y penwythnos

Tribiwnlys yn dweud bod y Goron wedi amddifadu’r Māori o’u hawliau yn ôl y cytundeb sefydlodd Seland Newydd

Fe wnaeth y Goron fethu â sicrhau bod gan y Māori ddigon o gyllid i gymryd rhan yn Nhribiwnlys Waitangi