Llun o dwll mewn cwrs golff

Catalwnia eisiau cynnal Cwpan Ryder yn 2031

Pe bai’r cais yn llwyddiannus, byddai’r gystadleuaeth golff fwyaf yn y byd yn cael ei chynnal ar gwrs yn ninas Caldes de Malavella

“Mae casineb at yr iaith Wyddeleg yn ‘chwiban y ci’ sectyddol”

Cymuned Wyddelig Efrog Newydd yn ymateb i sylwadau am brotestiadau iaith ym Montreal, lle mae lleiafrif yn siarad Ffrangeg

Prifysgol yn Seland Newydd yn sefydlu cwrs i hybu ieithoedd a diwylliant y Māori

Bydd y cymhwyster ar gael i ddarpar athrawon blynyddoedd cynnar a chynradd
Apêl Wcráin Mick Antoniw

Apêl am gyfarpar meddygol i Wcráin

Mick Antoniw

“Gallaf sicrhau pawb y bydd yr arian yn mynd yn uniongyrchol i ysbytai rheng flaen ac i ddarparu cit trawma i’r rhai sy’n brwydro …

Pythefnos i gyflwyno cwota Sbaeneg yn ysgolion Catalwnia

Mae dyfarniad yr Uchel Lys yn dod â’r drefn bresennol o addysg uniaith Gatalaneg i ben

Heddlu Tsieina ddim am ddefnyddio dulliau tebyg i Hong Kong yn Ynysoedd Solomon

Daw sylwadau’r prif ddiplomat i Awstralia wrth iddo siarad ar y radio heddiw (dydd Llun, Mai 2)

Prif weinidog ac un o weinidogion Sbaen wedi’u targedu gan feirws Pegasus

Daeth hyn i’r amlwg wrth i ymchwiliad i ‘Catalangate’ gael ei gynnal

Lambastio sylwadau “twp” ac “anghyfrifol” Boris Johnson am ymarferion milwrol

Huw Bebb

“Mae jyst yn enghraifft arall o sylwadau anghyfrifol mae e’n ei wneud o dro i dro heb ystyried yr oblygiadau,” meddai Mick Antoniw wrth …
Llyfrau

Siopau llyfrau’n cyfri’r gost ar ôl stormydd Sant Jordi

Oni bai am y tywydd, fe allai fod wedi bod y Dydd Sant Jordi mwyaf llewyrchus erioed i werthwyr llyfrau yng Nghatalwnia

Buddugoliaeth arlywyddol Emmanuel Macron yn “rhyddhad” i Lydaw

Cadi Dafydd

“Mae’n newyddion da yn yr ystyr o ryddhad, nid yn yr ystyr y gallwn ni ddathlu bod pethau’n mynd i’r cyfeiriad cywir,” meddai Dr Heather …