Annog aelodau seneddol Llafur yng Nghymru i gefnogi’r alwad am gadoediad yn Gaza

Dylai San Steffan ddilyn esiampl y Senedd, yn ôl Liz Saville Roberts

Onid yw’r amser wedi dod i ni gyflwyno system addysg lle mae pob ysgol newydd yn ysgol Gymraeg?

Heini Gruffudd

Dangosodd ysgolion Catalwnia a’r ynysoedd sut mae gwneud hyn. Mae bil addysg Gymraeg ar y gweill, a dylai’r bil gynnwys hyn yn nod
Pedro Sanchez

Junts per Catalunya yn dod i gytundeb i gefnogi ymgeisyddiaeth Pedro Sánchez

Mae disgwyl i Junts per Catalunya gymeradwyo’r cytundeb heddiw (dydd Iau, Tachwedd 9)

Y Senedd yn cefnogi galwad Plaid Cymru am gadoediad yn Gaza

Cafodd y cynnig ei basio o 24 pleidlais i 19, gydag 13 yn ymatal, a doedd dim pleidlais ar welliant y Ceidwadwyr Cymreig

Disgwyl i’r Senedd bleidleisio ar fater cadoediad yn Gaza

Plaid Cymru’n gofyn am gefnogaeth drawsbleidiol ar gyfer cynnig yn enw “heddwch a’r ddynoliaeth”

Y Democratiaid Rhyddfrydol yn ychwanegu eu lleisiau at yr alwad am gadoediad yn Gaza

Yn ôl ymchwil, mae tua thraean o Aelodau’r Senedd bellach yn cefnogi cadoediad
Rhes o seddi cochion a dwy faner coch a melyn mewn ystafell grand yr olwg

Cymeradwyo datganiad yn erbyn amnest i arweinwyr annibyniaeth Catalwnia

Byddai amnest yn golygu “diddymu rheolaeth y gyfraith yn Sbaen”, medd ynadon
Pere Aragonès

Dim ond refferendwm annibyniaeth all blesio arweinydd Catalwnia

Ond mae Pere Aragonès wedi croesawu’r amnest, sydd “i bawb dan ormes yn ddiwahân”

Sbaen yn cytuno i drosglwyddo rhwydwaith trenau cymudwyr i ddwylo Catalwnia

Fe fu’r pleidiau o blaid annibyniaeth yn galw am reolaeth o Rodalies ers amser maith