Cyfnod clo Auckland yn dod i ben, a chamau newydd yn cael eu cyflwyno

Bydd angen tystiolaeth ar bobol eu bod nhw wedi cael eu brechu cyn cael mynediad i rai llefydd, meddai’r prif weinidog Jacinda Ardern

Ynni niwclear yn cynhyrchu llai o allyriadau carbon deuocsid na ffynonellau eraill, yn ôl adroddiadau

Mae ynni niwclear angen llai o dir, a llai o fetel a mwynion, na ffynonellau ynni adnewyddadwy hefyd, yn ôl un o gomisiynau’r Cenhedloedd Unedig

Dechrau cyfnod clo yn Awstria

Mae disgwyl iddo bara 20 niwrnod, a chael ei adolygu ar ôl deng niwrnod

Heddlu Israel yn saethu dyn o Balesteina yn farw

Daw hyn ar ôl i’r dyn ladd un person ac anafu sawl person arall ger safle sanctaidd yn ninas Jerwsalem

Rheolwr ac is-reolwr pêl-droed yn camu o’r neilltu tros ymchwiliad i basys Covid ffug

Markus Anfang, rheolwr Werder Bremen yn yr Almaen, a’i gynorthwyydd Florian Junge wedi’u hamau o dwyll

Dynes o Gymru fu’n helpu cyfieithwyr o Affganistan yn dweud bod y broblem “yn enfawr a gofidus”

Carolyn Webster o Ben-y-bont ar Ogwr wedi helpu dau gyfieithydd i apelio yn erbyn polisi adleoli a chymorth

Baner annibyniaeth Catalwnia

Dim tynhau ar gyfyngiadau Covid-19 yng Nghatalwnia er gwaetha’r cynnydd mewn achosion

Mae’r cyfyngiadau presennol wedi cael eu hymestyn am bythefnos arall

Cyfnod clo i bobol sydd heb eu brechu yn Awstria

Daw’r camau wrth i lywodraeth y wlad geisio mynd i’r afael â chynnydd sydyn mewn achosion o Covid-19

Cynnydd yn y gefnogaeth i Sinn Fein

Maen nhw ar y blaen o 16 pwynt, yn ôl pôl piniwn newydd