Dim cytundeb yn dilyn cyfarfod rhwng pleidiau tros annibyniaeth yng Nghatalwnia

Cafodd sawl ffrae fewnol gryn sylw yn ystod y trafodaethau

“Yr un yw fy egwyddorion o hyd,” meddai gwleidydd o Gatalwnia wrth y Goruchaf Lys yn Sbaen

Mae Anna Gabriel wedi bod yn rhoi tystiolaeth am ei rhan yn yr ymgyrch tros annibyniaeth yn 2017, ac yn gobeithio y bydd yr achos yn symud i Barcelona

“Dinistr sydd y tu hwnt i ddychymyg”

Siân Stephen, Rheolwr Cysylltiadau Allanol DEC Cymru

Elusennau DEC yn galw am gymorth i ailadeiladu bywydau yn dilyn llifogydd hanesyddol ym Mhacistan

Cyn-Aelod Seneddol yng Nghatalwnia yn mynd gerbron y Goruchaf Lys yn Sbaen

Bydd Anna Gabriel o blaid CUP yn rhoi tystiolaeth am ei rhan yn yr ymgyrch tros annibyniaeth yn 2017

Arlywydd Catalwnia’n gwahodd pleidiau a mudiadau i drafod annibyniaeth

Daw hyn ddiwrnod ar ôl i brotestiadau ddangos bod rhwyg o fewn y mudiad

Hyd at 700,000 o bobol yn rali Diwrnod Cenedlaethol Catalwnia, yn ôl y trefnwyr

Ond mae’r heddlu lleol wedi cyhoeddi ffigwr swyddogol o 150,000

Sefydlu ymgyrch i anfon tîm chwaraeon Santes Helena i Gemau’r Ynysoedd

Bydd y Gemau’n cael eu cynnal ar ynys Guernsey fis Gorffennaf y flwyddyn nesaf

Apêl am “arian pellach ar frys i ddarparu cymorth ar unwaith” i Bacistan

Cafodd £200,000 ei godi i Apêl Llifogydd Pacistan DEC Cymru o fewn 24 awr, ond mae’r elusen yn galw am fwy o gymorth

Arlywydd Catalwnia ddim yn mynd i’r orymdaith annibyniaeth flynyddol eleni

Pere Aragonès ddim yn fodlon mynd gan ei bod yn orymdaith “yn erbyn pleidiau ac nid yn erbyn Sbaen”