Map o India
Rhyngwladol

83,000 o achosion newydd o’r coronafeirws yn India

Cyfanswm o bron i bum miliwn o achosion yn y wlad ers dechrau’r ymlediad

Rhyngwladol

Tanau mawr: cyhuddo Donald Trump o beidio â chymryd cynhesu byd-eang o ddifri

Mae e o’r farn mai rheolaeth wael o goedwigoedd sydd ar fai am danau gwyllt sydd wedi lladd 33 o bobol yn yr Unol Daleithiau

Rhyngwladol

O leiaf 31 wedi eu lladd mewn tanau gwyllt yn America

Gwasanaethau brys Oregon yn paratoi ar gyfer atal trychineb fawr

Rhyngwladol

Maes awyr Wuhan yn llawn prysurdeb unwaith eto

Teithiau awyr domestig wedi codi’n ôl i’r un lefel ag oedd cyn y pandemig

Rhyngwladol

Tanau gwyllt anferthol yn creu argyfwng yn nhalaith Oregon yn America

Dwsinau o bobl ar goll a degau o filoedd wedi gorfod ffoi o’u cartrefi

Rhyngwladol

Ail dân yn dinistrio gwersyll ffoaduriaid mwyaf Gwlad Groeg

Er mai 2,750 o bobol sydd i fod i gartrefu yno, mae’n debyg bod dros 12,500 yn byw yn y gwersyll

Tân
Rhyngwladol

Tri yn cael eu lladd wrth i danau gwyllt fynd o ddrwg i waeth yn California

Mwg trwchus ac awyr oren uwchben rhannau helaeth o’r dalaith

Rhyngwladol

Penodi Mairead McGuinness yn Gomisiynydd Ewropeaidd newydd Iwerddon

Bydd yn gadael senedd Ewrop i fod yn gyfrifol am wasanaethau ariannol

Tân
Rhyngwladol

Tanau gwyllt yn llosgi dwy filiwn o erwau o dir yn California

14,000 o ddynion tân yn brwydro tanau gwyllt yn y dalaith

Rhyngwladol

Prif weinidog Seland Newydd yn addo dathlu Blwyddyn Newydd y Maori

Jacinda Ardern yn dechrau ar ei hymgyrch i gael ei hailethol