Miloedd yn protestio ar strydoedd Havana yn sgil prinder bwyd a phrisiau uchel

Mae Ciwba’n mynd trwy eu hargyfwng economaidd waethaf ers degawdau, wrth i’r wlad ddioddef yn sgil sancsiynau a gafodd eu gosod arnyn nhw gan Trump

Map o India

Mellt yn lladd 38 o bobl mewn 24 awr yn India

Stormydd tymor y monswn yn taro’r wlad

Ffoaduriaid yn heidio o Belarus i Lithwania

Asiantaeth ffiniau’r Undeb Ewropeaidd yn addo mwy o gefnogaeth i Lithwania ddatrys y broblem

Tywydd poeth eithafol yn taro gorllewin America

Tymheredd Death Valley yn California yn cyrraedd 54 gradd C

Affrica yn dioddef ei wythnos waethaf erioed o’r pandemig

Mwy na thraean o holl achosion y cyfandir yn Ne Affrica

Jacob Zuma

Jacob Zuma yn mynd i’r carchar

Aeth cyn-Arlywydd De Affrica at yr heddlu funudau’n unig cyn y terfyn amser

Arlywydd Haiti wedi’i ladd yn ei gartref yn dilyn ansefydlogrwydd gwleidyddol

Roedd grŵp o bobl wedi ymosod ar gartref Jovenel Moise

Dod o hyd i wyth yn rhagor o gyrff yn rwbel adeilad yn Miami

Mae mwy na 100 o bobl yn dal ar goll ers i floc o fflatiau ddymchwel

Awyren

Gweddillion awyren oedd ar goll wedi eu canfod yn Rwsia

Nid oes yr un o’r 28 o bobl oedd ar yr awyren wedi goroesi, yn ôl adroddiadau o Rwsia

Awyren

Yr Almaen yn llacio cyfyngiadau ar deithio o’r Deyrnas Unedig

Y cyfyngiadau wedi’u cyflwyno oherwydd y cynnydd mewn achosion o’r amrywiolyn Delta