Rhyngwladol

Bangladesh: Dwsinau wedi marw ar ôl gwrthdrawiad fferi

Achubwyr wedi canfod 25 o gyrff. Naw o bobl eraill yn dal ar goll

Cacen y Pasg yng Nghatalwnia
Rhyngwladol

Maint cacennau’r Pasg yn destun pryder yng Nghatalwnia

Siopau’n ceisio adfer ar ôl cyfyngiadau, ond wedi gorfod lleihau maint eu cacennau yn sgil gostyngiad yn nifer y bobol sy’n cael dod …

Rhyngwladol

Taiwan: Erlynwyr yn holi perchennog lori a achosodd drychineb trên a laddodd 51 o bobl

Bu farw 51 o bobl yn y digwyddiad tra bod 146 wedi’u hanafu

Rhyngwladol

Ffrainc yn cyhoeddi trydydd cyfnod clo

Bydd ysgolion yn cau am dair wythnos wrth i achosion o Covid gynyddu

Rhyngwladol

Tim achub yn llwyddo i ryddhau’r llong enfawr oedd yn sownd yng Nghamlas Suez

Symud tywod a mwd i alluogi’r Ever Given barhau a’i thaith i Rotterdam

Llun o George Floyd yn Minneapolis
Rhyngwladol

Achos Derek Chauvin: ‘Naw munud 29 eiliad yw’r ffigwr i’w gofio’

Yr erlyniad yn dechrau eu hachos yn erbyn y cyn-blismon Derek Chauvin sydd wedi’i gyhuddo o ladd George Floyd

Llun o George Floyd yn Minneapolis
Rhyngwladol

George Floyd: achos llys yn dechrau yn erbyn cyn-swyddog yr heddlu

Roedd marwolaeth George Floyd wedi arwain at brotestiadau yn yr Unol Daleithiau a thu hwnt

Rhyngwladol

Myanmar: Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn condemnio’r fyddin yno am ladd dwsinau o bobl ddiniwed gan gynnwys plant

Nifer y marwolaethau wedi bod yn codi’n gyson wrth i’r awdurdodau ddefnyddio mwy o rym a thrais

Rhyngwladol

Ystyried rhoi “pensiynau” i gŵn a cheffylau sy’n gwasanaethu gyda’r gwasanaethau brys

Bydd yr arian pensiwn “yn sicr yn help mawr a bydd yn gwneud pethau’n haws”

Rhyngwladol

Pum person wedi eu lladd gan dornado yn Alabama

Y tornado wedi teithio oddeutu 100 milltir ar draws y dalaith, gan adael llwybr o ddifrod ar ei hôl