‘Pobol yn y Deyrnas Gyfunol ddim yn barod i ariannu mwy o ladd’

Lowri Larsen

Gobaith y bydd gwylnosau’n rhoi pwysau ar lywodraethau Cymru a’r Deyrnas Unedig i weithredu
Rhes o seddi cochion a dwy faner coch a melyn mewn ystafell grand yr olwg

Dod i gytundeb ar amnest ar gyfer ymgyrchwyr annibyniaeth Catalwnia

Yn ôl plaid Esquerra Republicana, mae’r cytundeb yn cynnwys pardwn i un grŵp o ymgyrchwyr

Europol yn dal i ystyried ymgyrch annibyniaeth Catalwnia’n frawychiaeth

Mae sôn am y sefyllfa bresennol yn adroddiad diweddaraf Europol

“Dim ond cadoediad all ddechrau unioni’r dioddefaint” yn Gaza, yn ôl Plaid Cymru

Dywed y Prif Weinidog ei fod yn cefnogi galwadau Keir Starmer am saib dyngarol fel bod cymorth yn gallu cyrraedd y rhai sydd ei angen ar frys
Llain Gaza

Prif Weinidog Cymru’n galw am saib dyngarol yn Gaza

Ond mae Cyngor Mwslemiaid Cymru am i Mark Drakeford alw am gadoediad ar unwaith

Prif Weinidog Israel yn cyhoeddi “ail ryfel annibyniaeth”

Mae Benjamin Netanyahu yn disgwyl “brwydr hir” i drechu Hamas

‘Rhaid i bleidiau gwleidyddol uno i alw am gadoediad yn Gaza’

Daw’r alwad gan Rhun ap Iorwerth, arweinydd Plaid Cymru, wrth i’r rhyngrwyd a gwasanaethau symudol gael eu diffodd bron yn llwyr

Y ddwy ochr cyn waethed â’i gilydd

Huw Prys Jones

Mae’r pegynnu barn ar y gwrthdaro rhwng yr Iddewon a’r Palesteiniaid yn gwneud y sefyllfa’n fwy anobeithiol fyth, medd colofnydd gwleidyddol golwg360

Datganiad annibyniaeth Catalwnia yn 2017 yn “ddilys” ond yn annigonol, medd cyn-lefarydd

Dywed Carme Forcadell y dylid mynd “un cam ymhellach” y tro nesaf, a cheisio cydnabyddiaeth ryngwladol i’r ymgyrch