Aelodau o blaid Esquerra yw holl weinidogion newydd Catalwnia

Ond mae’r wrthblaid, Junts per Catalunya, oedd yn arfer bod yn blaid lywodraeth mewn clymblaid, yn cwestiynu dilysrwydd y cabinet newydd

Cymru’n codi £1m at ddioddefwyr llifogydd Pacistan

Mae’r swm wedi’i godi gan DEC Cymru o fewn ychydig dros fis ers lansio’r apêl
Ffiji

Pryderon am ddyfodol iTaukei, iaith frodorol Ffiji

Mae’r iaith yn cael ei siarad o ddydd i ddydd, ond mae pryderon y gallai bwlch rhwng y cenedlaethau ddatblygu

Achos llys gweinidog busnes a chyn-lefarydd senedd Catalwnia yn dechrau

Mae Roger Torrent wedi’i gyhuddo o anufudd-dod ar ôl i bleidleisiau yn erbyn brenhiniaeth Sbaen gael eu cynnal yn y siambr

Dim cytundeb rhwng pleidiau clymblaid Catalwnia

Mae dyfodol y llywodraeth bellach yn y fantol

Rhybudd am groesawu mewnfudwyr i Quebec sy’n methu siarad Ffrangeg

Daw rhybudd Francois Legault, arweinydd Quebec, ar drothwy etholiadau taleithiol ddechrau’r wythnos nesaf
Pere Aragonès

Arlywydd Catalwnia eisiau i’r llywodraeth barhau

Os na fydd modd dod i gytundeb, mae disgwyl i un o bleidiau’r glymblaid droi at eu haelodau i wneud penderfyniad ynghylch y dyfodol
Mick Antoniw yn yr Wcráin

Mick Antoniw yn condemnio refferenda honedig yn Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia a Kherson

Huw Bebb

“Mae’r canlyniadau wedi cael eu penderfynu ymlaen llaw a does ganddyn nhw ddim dilysrwydd mewn cyfraith ryngwladol”
Pere Aragonès

Arlywydd Catalwnia’n diswyddo’i ddirprwy

Bydd y rôl yn wag hyd nes bod Junts per Catalunya yn penodi olynydd i Jordi Puigneró